ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสาร สมุทรปราการ

แปลเอกสารสมุทรปราการ รับแปลเอกสารสมุทรปราการ บริษัทแปลภาษา

PIM TRANSLATION CO., LTD.

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

รับแปลเอกสารในสมุทรปราการ ตั้งอยู่ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทรับแปลเอกสารด่วน รับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ไม่ว่าท่านจะอยู่อำเภอในในจังหวัดสมุทรปราการ ท่านสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือส่งอีเมล์ เพื่อขอทราบราคาแปลภาษาล่วงหน้าได้ หรือจะเข้ามาทำความรู้จักว่าเราเป็นบริษัทรับแปลภาษา ตั้งอยู่ใน ซอยมังกร - ขันดี ถนนเทพารักษ์จริง มีตัวตนจริงในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทรับแปลเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล ถูกต้องตามกฎหมาย


 บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทรับแปลเอกสารในสมุทรปราการตั้งอยู่ในซอยมังกร - ขันดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดมุทรปราการ 

สถานที่ใกล้เคียงกับบริษัท คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเขตกรุงเทพฯ ที่ใกล้เคียงได้แก่เขตบางนา เขตสวนหลวง ถนนสุขุมวิท แบริ่ง หรือถนนศรีนครินทร์ การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อขอใช้บริการโดยจัดส่งต้นฉบับทางอีเมล์ หรือเดินทางจากสถานที่ใกล้เคียงคือในเขตจังหวัดสมุทรปราการมาที่สำนักงานของเราได้ทันที การแปลเอกสารรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยท่านสามารถเดินทางมานั่งมารอรับเอกสารได้ที่สำนักงาน ทางเราต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่เดินทางมาติดต่อเพื่อมารับบริการแปลเอกสาร โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยสูง แต่ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือให้ทางเราแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้อนุญาตท่านเ้ข้ามาติดต่อที่สำนักงานได้ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ติดทะเล มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางด่วนสุขสวัสดิ์-บางนา ซึ่งเป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง รวมถึงรถไฟฟ้าซึ่งจะขยายเส้นทางมาใกล้ที่ตั้งของบริษัทฯ รับแปลเอกสารสมุทรปราการ 


บริการแปลเอกสาร 

รับแปลเอกสารในสมุทรปราการ หาที่แปลเอกสารในสมุทรปราการ แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารกฏหมาย ได้แก่ สัญญาต่างๆ คำฟ้อง คำพิพากษา กฏกระทรวง หนังสือราชการ ฯลฯ
แปลเอกสารราชการขอวีซ่า แปลเอกสารราชการในสมุทรปราการ รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร เอกสารจัดตั้งบริษัท ฯลฯ 
รับจ้างแปลเอกสารในสมุทรปราการ หาที่แปลงบการเงินในสมุทรปราการ รับแปลเอกสารทางบัญชี ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯลฯ 
ติดต่อแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารในสมุทรปราการ รับแปลเอกสารการประมูล ได้แก่ เอกสารการประมูลทางราชการ เอกสารการประมูลบริษัทเอกชน ฯลฯ 
แปลเอกสารเร่งด่วนขอวีซ่า รับแปลเอกสารประกอบการสมัครทำงาน ได้แก่ Resume และ จดหมายสมัครงานเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทชั้นนำ
หาที่แปลเอกสารด่วน รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกรายงานการประชุม สัมนา ใบรับรองต่างๆ 
แปลด่วนในสมุทรปราการ ติดต่อแปลเอกสารด่วน รับแปลแผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวต่างๆ 
แปลเอกสารในซอยมังกร สมุทรปราการ รับแปลเอกสารคู่มือต่างๆ คู่มือผู้ใช้งาน คู่มือเครื่องจักร ฯลฯ    

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 

สถานที่ตั้ง
 
ที่ตั้ง :  545/285 หมู่บ้านลลิล  หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง 
จังหวัด :  สมุทรปราการ
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-174-1022
แฟกซ์ :  02-174-1022
โทรศัพท์มือถือ :  081-458-0240
อีเมล์ :  pimtranslation@hotmail.com , pimtranslation@yahoo.com
เว็บไซต์ :  https://www.pimtranslation.com
แผนที่ :  ดูแผนที่แบบขยาย

 

Tag:
|
รับแปลเอกสาร| รับแปลภาษา | รับแปลสัญญา |รับแปลกฎหมาย |รับแปลงาน| แปลเอกสาร|รับแปลเอกสารด่วน|รับแปลเอกสารราชการ|
|รับแปลบทคัดย่อ| รับแปลคู่มือ |รับแปลโฆษณา |แปลงาน |รับแปลภาษาญี่ปุ่น |รับแปลภาษาฝรั่งเศส|รับแปลภาษาเยอรมัน|
รับแปลภาษาเกาหลี |รับแปลภาษาจีน|