รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีน ประสบการณ์แปล 25 ปี PIM Translation 081-4580240
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นจีน 

รับแปลภาษาจีน โดย PIM Translation Co., Ltd.

รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาประสบการณ์แปลภาษาไทยเป็นจีนมากว่า 10 ปี สัญชาติจีน และทีมงานคุณภาพรับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษโดยกรรมการบริษัท พิมทรานสเลชั่น   

Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


รับแปลภาษาจีน ผู้แปลเป็นเจ้าของภาษาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน

จากประสบการณ์รับแปลภาษาจีนของผู้แปลเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย 15 ปีเต็ม ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และภาษาจีนที่แปลมีความสวยงามเนื่องจากเป็นเจ้าของภาษา  ขอรับรองผลงานแปลว่าผลงานแปลระดับคุณภาพ ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเสมอมา นอกจากนั้นเรายังบริการล่ามภาษาจีนและมีระดับความเร็วในการแปลสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้วันละ 5 หน้า และภาษาจีนเป็นไทยได้วันละ 2 หน้า ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน....หากท่านใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับท่าน โปรดติดต่อสอบถาม หรือส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาได้ที่   pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com 

ผลงานแปลภาษาจีนได้แก่

- รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ
- รับแปลใบอนุญาตจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
- รับแปลประกาศนียบัตรจีนเป็นอังกฤษ
- รับแปลภาษา
ไทยเป็นจีน ด้านอุตสาหกรรม
- แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท
- แปลภาษาไทยเป็นจีน เอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
- แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย 
- รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม 
- รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้่อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ  


ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาจีน 

  • จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาจีน โดยแนบไฟล์มากับอีเมล์
  • ทางเราแจ้งค่าบริการแปลภาษาจีนพร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
  • หากลูกค้าตกลงจ้างแปลภาษาจีน โอนค่าบริการตามเลขบัญชีที่แจ้งให้ทราบตามใบเสนอราคาหรือทางอีเมล์
  • ผู้แปลดำเนินการแปลส่งไฟล์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีต้องประทับรับรองคำแปลจะรอการยืนยันกลับเช่น ชื่อเฉพาะ การสะกดชื่อ นามสกุล
  • จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ให้กับลูกค้าในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำยืนยัน 

 บริการแปลภาษาจีน

        ภาษาจีน ถือเป็นภาษาที่ยากอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ชนชาติอื่นเรียนรู้ได้ยากมาก ปัจจุบันคนที่มีเชื้อชาติจีนมีอยู่หนึ่งในห้าของโลก คนไทยเริ่มมาสนใจให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ เริ่มนำหลักสูตรสอนภาษาจีนเข้ามาสอนนักเรียนไทยมากยิ่งขึ้น ภาษาจีนเ็ป็นภาษาีที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ประเทศจีนถึงแม้จะมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ด้วยความรัก สามัคคีของประชาชน ทำให้ประเทศพัฒนาแบบก้าวกระโดด และอาจจะเป็นมหาอำนาจในอนาคต 

      บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด มีบุคลากรที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการเรียนภาษาจีนมายาวนาน และสั่งสมประสบการณ์แปลภาษาจีนมาถึง 15 ปี ย่อมเป็นบทพิสูจน์ผลงานแปลได้ว่า เรามีผลงานแปลภาษาจีนที่ยอดเยี่ยม และลูกค้าของเราเมื่อใช้บริการแล้วต่างชมว่าเหมือนเจ้าของภาษาเขียนเอง แต่หากเจ้าของภาษาที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก็เปรียบเสมือนคนไทยที่เรียนจบแค่มัธยมศึกษาไม่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภาษาที่ใช้ย่อมไม่ได้ภาษาที่สวยงาม และถูกต้องตามหลักภาษา

เรามีทีมงานให้บริการแปลภาษาจีนกับท่านตลอดเวลา ท่านสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารต้นฉบับมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการแปลภาษาจีน และกำหนดแล้วเสร็จของงานแปลภาษาจีนได้ทันที ทางเรายินดีส่งใบเสนอราคาให้กับท่านภายใน 30 นาที หลังจากท่านจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาไม่เกิน 10 หน้า ผลงานแปลคุณภาพสมราคา โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240.....

                            <<ผลงานแปลภาษาจีน>> 


รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ

   ขอสวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน บริษัท พิมทรานสเลชั่้น จำกัด เป็นองค์กรเล็กๆ ที่รับแปลภาษาอังกฤษรับแปลภาษาจีนรับแปลภาษาฝรั่งเศสรับแปลภาษาญี่ปุ่นรับแปลภาษาเกาหลีรับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษารัสเซีย งานแปลทุกงานต้องมีผู้รู้ในภาษานั้นๆ จริง จึงจะสามารถแปลงานออกมาได้ผลดีที่สุด องค์กรของเราต้องขออภัยสำหรับผู้ติดต่อมายังบริษัทที่ต้องการแปลภาษาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นมา ณ ที่นี้ เนื่องจากภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่เราไม่สามารถตรวจสอบผลงานแปลได้ จึงต้องอาศัยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ตรวจสอบผลงานแปลซึ่งเป็นเจ้าของภาษา เพื่อให้ได้งานที่ดีส่งถึงมือลูกค้า การทำงานย่อมมีปัญหาอุปสรรค์กันทุกผู้ทุกคน และก็คิดว่าศูนย์แปลแห่งอื่นๆ ก็ต้องประสบปัญหาแบบเรา เช่น ลูกค้าได้งานแปลไปแล้วผลงานแปลไม่เป็นที่พึงพอใจขอรับเงินคืน

เราจะไม่รีรอหากตรวจสอบผลงานแปลแล้วเกินความสามารถของเราจริงๆ โดยทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าทันที เพราะนักแปลของเราแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จะรู้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ และทางเราก็ขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วยที่ท่านไม่พึงพอใจในผลงานแปลของเรา การรับแปลภาษาจีนก็เช่นกัน หากมีบางคำที่อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจลูกค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทันทีเพราะเรามีผู้รู้ให้คำตอบท่านได้ทันที

การแปลภาษาจีนผู้แปลจะยังไม่รู้ทันทีว่างานแปลชิ้นนั้นยากเย็นขนาดไหนเมื่อลงมือแปลไปในเนื้อหาเื่รื่อยๆ จะทราบปัญหาว่าเกิดจากต้นฉบับเขียนมาไม่ดีหรือเป็นงานที่เราไม่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ปัญหาที่พบบ่อยคือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากสำหรับคนทั่วโลกเพราะมีคำพ้องรูปพ้องเสียง หรือคำแสลง บางครั้งในภาษาจีนไม่มี เช่น งานแปลชิ้นหนึ่งที่จะยกตัวอย่างให้ท่านทราบคืองานแปลเกี่ยวกับเรือนไทย อกไก่ แปลาน ปั้นลม ภาษาจีนจะใช้อะไรมาอธิบาย คงต้อบรรยายกันยึดยาวทีเดียวเดียวแค่คำไทยคำเดียวอาจจะต้องอธิบายเป็นภาษาจีนจนยืดยาวเลยทีเดียว

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>