รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีน ประสบการณ์แปล 25 ปี PIM Translation 081-4580240
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletศูนย์แปลเอกสาร
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletแชร์ประสบการณ์แปลเอกสาร
bulletเล่าสู่กันฟัง/เตือนภัยหญิงไทย
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาจีน

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลภาษาจีนเป็นไทย แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นจีน 

รับแปลภาษาจีน โดย PIM Translation Co., Ltd.

เพิ่มเพื่อน รับแปลภาษาจีน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
ขอทราบราคาค่าแปลภาษาจีน PIM Translation

รับแปลเอกสารไทยเป็นจีน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาสัญชาติจีน รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน โดยลูกค้าติดต่อผ่าน Line ID: 0814580240 email: pimtranslation@yahoo.com รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ โดย เจ้าของบริษัท เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลโดย พิมทรานสเลชั่น ไม่ว่างานจะมากหรือน้อย เรายินดีเต็มใจให้บริการ หากลูกค้าต้องการงานแปลด่วน กรณีที่ต้องการให้บริษัทประทับรับรองคำแปล ท่านสามารถเดินทางมารับด้วยเส้นทางที่สะดวก รวดเร็ว 

ผลงานแปลภาษาจีนได้แก่
- รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ
- รับแปลใบอนุญาตจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
- รับแปลประกาศนียบัตรจีนเป็นอังกฤษ
- รับแปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านอุตสาหกรรม
- แปลภาษาไทยเป็นจีน ด้านกฎหมาย หนังสือรับรองบริษัท
- แปลภาษาไทยเป็นจีน เอกสารราชการ ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ฯลฯ
- แปลภาษาไทยเป็นจีนเอกสารวิชาการ งานวิจัย
- รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้านอุตสาหกรรม
- รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาจีน   

รับแปลภาษาจีน รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation Chinese translation จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาจีน โดยแนบไฟล์มากับอีเมล์
รับแปลภาษาจีน Chinese translation รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation ทางเราแจ้งค่าบริการแปลภาษาจีนพร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จส่งไปยังอีเมล์ของท่าน
รับแปลภาษาจีน Chinese translation รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation หากลูกค้าตกลงจ้างแปลภาษาจีน โอนค่าบริการตามเลขบัญชีที่แจ้งให้ทราบตามใบเสนอราคาหรือทางอีเมล์
รับแปลภาษาจีน Chinese translation รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation ผู้แปลดำเนินการแปลส่งไฟล์ให้ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีต้องประทับรับรองคำแปลจะรอการยืนยันกลับเช่น ชื่อเฉพาะ การสะกดชื่อ นามสกุล
รับแปลภาษาจีน รับจ้างแปลภาษาจีน ติดต่อแปลภาษาจีนที่ PIM Translation Chinese translation จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ให้กับลูกค้าในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำยืนยัน
  

รับแปลภาษาจีน ผู้แปลเป็นเจ้าของภาษาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีน

รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ โดยกรรมการบริษัท พิมทรานสเลชั่น จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอนดับ 1 จบการศึกษาจากประเทศจีน ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าประจำและใช้บริการแปลภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง 

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน  โดยเจ้าของภาษาประสบการณ์แปลภาษาไทยเป็นจีนมากว่า 10 ปี สัญชาติจีน ผลงานแปลด้านโฆษณา งานวิชาการ งานกฎหมาย ภาษาจีนกลาง
ลูกค้าของเราติดต่อได้ทางไลน์ และอีเมล์ โทรสอบถามเส้นทางหรือต้องการให้แชร์โลเคชั่น เพื่อเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง

รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ รับแปล Transcript ปริญญาบัตร จีนเป็นอังกฤษรับแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองคำแปล

 

เนื่องจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติจีน และมีการติดต่อทางการค้ากับบุคคลในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการติดต่อขายสินค้าให้กับประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังจะเห็นข่าวและสื่อต่างๆ ที่ชาวจีนให้ความไว้วางใจซื้อสินค้าและบริการที่นำเข้าจากประเทศไทย ทำให้การจัดทำสลากสินค้าเป็นภาษาจีน โดยเจ้าของธุรกิจที่ส่งออกสินค้าจะต้องระบุสลากสินค้าเป็นภาษาจีน รวมถึงต้องใช้ภาษาจีนที่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทรับแปลภาษาจีน จึงนำเสนอการให้บริการแปลภาษาจีนกันอย่างหลากหลาย โดยมีบริษัทรับแปลภาษาจีนกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

จากประสบการณ์รับแปลภาษาจีนของผู้แปลเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย 15 ปีเต็ม ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สัญชาติจีนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย และเนื่องจากเป็นเจ้าของภาษา จบการศึกษาปริญญาตรี - โท จากประเทศจีน ขอรับรองผลงานแปลว่าผลงานแปลระดับคุณภาพ ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการเสมอมา นอกจากนั้นเรายังบริการล่ามภาษาจีนและมีระดับความเร็วในการแปลสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนได้วันละ 5 หน้า และภาษาจีนเป็นไทยได้วันละ 2 หน้า ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน....หากท่านใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับท่าน โปรดติดต่อสอบถาม หรือส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคาได้ที่   pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com 

 บริการแปลภาษาจีน

        ภาษาจีน ถือเป็นภาษาที่ยากอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ชนชาติอื่นเรียนรู้ได้ยากมาก ปัจจุบันคนที่มีเชื้อชาติจีนมีอยู่หนึ่งในห้าของโลก คนไทยเริ่มมาสนใจให้ความสำคัญกับภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ เริ่มนำหลักสูตรสอนภาษาจีนเข้ามาสอนนักเรียนไทยมากยิ่งขึ้น ภาษาจีนเ็ป็นภาษาีที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ประเทศจีนถึงแม้จะมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ด้วยความรัก สามัคคีของประชาชน ทำให้ประเทศพัฒนาแบบก้าวกระโดด และอาจจะเป็นมหาอำนาจในอนาคต 

      บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด มีบุคลากรที่ทุ่มเทชีวิตให้กับการเรียนภาษาจีนมายาวนาน และสั่งสมประสบการณ์แปลภาษาจีนมาถึง 15 ปี ย่อมเป็นบทพิสูจน์ผลงานแปลได้ว่า เรามีผลงานแปลภาษาจีนที่ยอดเยี่ยม และลูกค้าของเราเมื่อใช้บริการแล้วต่างชมว่าเหมือนเจ้าของภาษาเขียนเอง แต่หากเจ้าของภาษาที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก็เปรียบเสมือนคนไทยที่เรียนจบแค่มัธยมศึกษาไม่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภาษาที่ใช้ย่อมไม่ได้ภาษาที่สวยงาม และถูกต้องตามหลักภาษา

เรามีทีมงานให้บริการแปลภาษาจีนกับท่านตลอดเวลา ท่านสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารต้นฉบับมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการแปลภาษาจีน และกำหนดแล้วเสร็จของงานแปลภาษาจีนได้ทันที ทางเรายินดีส่งใบเสนอราคาให้กับท่านภายใน 30 นาที หลังจากท่านจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประเมินราคาไม่เกิน 10 หน้า ผลงานแปลคุณภาพสมราคา โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240.....

<<ผลงานแปลภาษาจีน>> 


รับแปลปริญญาบัตรจีนเป็นอังกฤษ

รับแปลภาษาจีนด่วน ติดต่อแปลภาษาจีน PIM Translation 081-4580240

  เราจะไม่รีรอหากตรวจสอบผลงานแปลแล้วเกินความสามารถของเราจริงๆ โดยทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าทันที เพราะนักแปลของเราแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จะรู้ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ และทางเราก็ขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วยที่ท่านไม่พึงพอใจในผลงานแปลของเรา การรับแปลภาษาจีนก็เช่นกัน หากมีบางคำที่อาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจลูกค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทันทีเพราะเรามีผู้รู้ให้คำตอบท่านได้ทันที

การแปลภาษาจีนผู้แปลจะยังไม่รู้ทันทีว่างานแปลชิ้นนั้นยากเย็นขนาดไหนเมื่อลงมือแปลไปในเนื้อหาเื่รื่อยๆ จะทราบปัญหาว่าเกิดจากต้นฉบับเขียนมาไม่ดีหรือเป็นงานที่เราไม่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ ปัญหาที่พบบ่อยคือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากสำหรับคนทั่วโลกเพราะมีคำพ้องรูปพ้องเสียง หรือคำแสลง บางครั้งในภาษาจีนไม่มี เช่น งานแปลชิ้นหนึ่งที่จะยกตัวอย่างให้ท่านทราบคืองานแปลเกี่ยวกับเรือนไทย อกไก่ แปลาน ปั้นลม ภาษาจีนจะใช้อะไรมาอธิบาย คงต้อบรรยายกันยึดยาวทีเดียวเดียวแค่คำไทยคำเดียวอาจจะต้องอธิบายเป็นภาษาจีนจนยืดยาวเลยทีเดียว