บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงบการเงิน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
ประวัติผู้แปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารด่วน รับแปลบทคัดย่อ แปลเอกสาร

 หน้าแรก รับแปลเอกสาร  

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

แปลเอกสารสัญญา ตรวจสอบประวัติผู้แปลเอกสารกฎหมาย

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

 


 รับแปลงานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส 

 ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลภาษาด้านต่างๆ แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ แปลเอกสารด้านบัญชี แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 20 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการให้กับท่านทันที.....แปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา แปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 21 ปีเต็ม   

 ความน่าเชื่อถือของเรา 

  • เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย
  • มีที่ตั้งบริษัทมั่นคง ถาวร สามารถติดต่อได้
  • ประกอบธุรกิจการแปลเอกสารทางด้านกฏมาย และเอกสารประเภทอื่นๆมามากกว่า 21 ปี
  • แจ้งประวัติของผู้บริหารบริษัทที่มีประสบการณ์ในการแปลมามากกว่า 21 ปี  

 รับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย ติดต่อแปลเอกสารกฎหมาย

 บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด นำทีมโดย ร้อยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านการแปล รับแปลเอกสารด้านกฏหมายภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย  

  ประวัติการศึกษา 

 ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 ระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สูงกว่าปริญญาตรี  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ           ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ระดับเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate of Attendance 

 The Intensive Training in Business Law Translation  

 The Translators and Interpreters Association of Thailand (TIAT)

ประวัติการทำงาน
  • PricewaterhouseCooper, Assistant Auditor
  • Union Asia Finance, Lending Officer
  • Royal Thai Police, Sub-Inspector
  •  Freelance Translator, 19 years full time working at home
  • Expert of the Court of Translation 

      ด้วยปัจจุบันมีนักแปลในสังกัดมากมาย จึงขออนุญาตไม่นำเสนอประวัติผู้แปลทั้งหมด เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของผู้แปล หากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ต้องการขอทราบประวัติผู้แปลในแต่ละภาษา ทางเรายินดีให้ข้อมูลเบื้องต้นท่าน

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด