บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา PIM Translation Co., Ltd.
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
เกี่ยวกับเรา

บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารด่วน รับแปลบทคัดย่อ แปลเอกสาร  แปลเอกสารราชการ 

บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง   เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา

 บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา อยู่ในเมืองสมุทรปราการ


บริษัทแปลเอกสาร พิมทรานสเลชั่น  081-4580240

เป็นบริษัทแปลเอกสารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) บริหารงานโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าทางเราดำเนินธุรกิจบนความสุจริต และมีคุณธรรมตลอดระยะเวลากว่า 21 ปี โดยมีคุณพูลศักดิ์ เป็นผู้แปลกฎหมาย ธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 21 ปี ซึ่งเป็นการเริ่มต้นด้วยตนเองก่อนเพื่อสั่งสมประสบการณ์และสร้่างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางบริษัทมีทีมงานที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารด้านต่างๆ ได้แก่  แปลเอกสารด้านกฎหมาย แปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลงบการเงิน แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 21 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการให้กับท่านทันที.....แปลเอกสารด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมงานที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล 


สิ่งที่พิสูจน์และสร้างความเชื่อถือ

สิ่งที่สร้างความเชื่อถืออันยาวนานตลอดระยะเวลาในการรับแปลเอกสารคือ ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา และการให้บริการที่่ลูกค้าทุกท่านต้องการคือ การโทรเข้ามาสอบถามผลงานแปลภาษาอังกฤษได้ทันทีหากมีข้อสงสัย บริการแปลภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา และตามหลักสากล รวมถึงภาษากฎหมายต้องใช้ให้ถูกต้อง คำศัพท์ภาษากฎหมาย จะมีความแตกต่างจากภาษาทั่วไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้น หากผู้แปลมีความรู้ด้านภาษากฎหมายที่ไม่เพียงพอหรือประสบการณ์แปลกฎหมายไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้คำศัพท์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อองค์กรของผู้ใช้บริการได้ในภายหลัง เช่น การแปลสัญญาที่ผิดพลาด เมื่อมีการฟ้องร้องบนศาลแล้วตีความตามเอกสารอาจจะเสียเปรียบหรืออาจทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นร้อยเท่าของการจ้างแปลเอกสาร เช่นจ้างแปลเอกสารในราคา 10,000 บาท แต่ถูกฟ้องร้องตามสัญญาที่ผิดพลาด 1,000,000 บาท เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะมองข้ามสิ่งนี้ไปโดยสิ้นเชิง โดยจะนำค่าบริการแปลสัญญามาเป็นเครื่องตัดสินใจ ราคาถูกไว้ก่อนจ่ายแพงทำไม ไร้ประโยชน์ ประเภท "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย" ดังนั้น ทางเรามิได้ร้องขอให้ท่านมาใช้บริการกับเราเพียงแห่งเดียว แต่ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบประวัติผู้แปล ผลงานแปลอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

รับแปลกฎหมาย
    บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด นำทีมโดย ร้อยตำรวจตรีพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล
  รับแปลเอกสารด้านกฏหมายภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย  

   ประวัติการศึกษา 

  ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
  ระดับมัธยมตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  ปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตร์บัณพิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สูงกว่าปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  อื่นๆ           ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย ระดับเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate of Attendance
The Intensive Training in Business Law Translation  
The Translators and Interpreters Association of Thailand (TIAT)  
ประวัติการทำงาน  
PricewaterhouseCooper, Assistant Auditor
Union Asia Finance, Lending Officer
Royal Thai Police, Sub-Inspector
Freelance Translator, 19 years full time working at home
Expert of the Court of Justice 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด