ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร เร่งด่วน รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษ 

รับแปลเอกสารราชการด่วน กับ พิมทรานสเลชั่น อยู่ซอยมังกร-ขันดี บริษัท รับแปลเอกสาร ตั้งอยู่ในสมุทรปราการ
Line ID: 0814580240
e-mail:pimtranslation@yahoo.com  

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

เรื่องการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ผู้แปลรับแปลภาษาอังกฤษมากกว่า 24 ปี ไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารเร่งด่วนได้ทันที ผลงานการรับแปลเอกสารเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ บริการรับแปลเอกสารต่างๆ ด่วนและรับรองคำโดยบริษัท และผู้แปล ไม่ว่าท่านจะจ้างแปลเอกสารเร่งด่วนขนาดไหน เรายินดีเต็มใจตอบคำถามท่านทันทีที่ส่งต้นฉบับขอทราบราคาการแปลเอกสาร

 รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่าติดต่อ 0814580240

 ทำไมลูกค้าตัดสินใจจ้างแปลเอกสารด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น
- การให้บริการแปลเอกสารราชการเร่งด่วนและทันความต้องการของลูกค้า
- ติดต่อจ้างแปลเอกสารด่วนได้ตั้งแต่ 09.30-22.00 น. การเดินทางสะดวก รวดเร็ว
- รับจ้างแปลเอกสารด่วนรับงานเองแปลเองมามากกว่า 24 ปี 

ผลงานการรับแปลเอกสาร เป็นที่ยอมรับสำหรับนักกฎหมาย สำหรับลูกค้าบริษัทระดับประเทศ ใช้บริการแปลเอกสารของ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีน
รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาเขมร
รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาลาว
รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเกาหลี

เราคือ บริษัทรับแปลเอกสารด่วน  ติดต่อแปลเอกสารเร่งด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษด่วน แปลกฎหมายด่วน ทำงานทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร  

  • จัดส่งต้นฉบับจ้างแปลเอกสารด่วนมาทางอีเมล์  pimtranslation@yahoo.com
  • ทำการแจ้งค่าแปลเอกสารด่วน ระยะเวลาแปลเอกสารด่วน เงื่อนไขการชำระเงิน
  • ส่งงานแปลเอกสารด่วน ตามระยะเวลาที่ตกลงจ้างแปลเอกสาร
  • รับประกันผลงานแปลเอกสารภายใน 7 วัน นับจากเวลาที่ส่งมอบงานแปลเอกสาร

การจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าแปลเอกสารกรณีนิติบุคคล บริษัท จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทางไปรษณีย์ EMS  


บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด แปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ผลงานแปลกล้าแสดงไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ เพื่อพิสูจน์ฝีมือผู้แปลสามารถแปลภาษาอังกฤษด่วนได้ทันที

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 

  • งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
  • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
  • รายงานประจำปี
  • คู่มือความปลอดภัย
  • คู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
  • คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

รับแปลเอกสารราชการ  แปลเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยว รับแปลเอกสารขอวีซ่าเยี่ยมญาติ ได้แก่  หนังสือรับรองบริษัท สูติบัตร  สด. 9  ใบสำคัญหย่า  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด  บัตรประชาชน รายงานผลการเรียน  หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ปริญญาบัตร  โฉนดที่ดิน  โฉนดห้องชุด  

รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อ  Essay  บทความ  ตำราเรียน  รับทำ Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา ได้แก่ แปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ เอกสารด้านวิทยาศาสตร์  เอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 24 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับบริษัทของเรา

ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา 

บริการแปลเอกสารด่วน ติดต่อ Line ID: pimtranslation

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้บริษัทรับแปลเอกสารแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับบริษัทแปลเอกสารอย่างต่อเนื่องเสมอมา


 ติดต่อ: บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารราชการ ได้ที่ Line ID: 0814580240 Mobile: 0814580240 หรือ email: pimtranslation@yahoo.com