รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ
ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลภาษาอังกฤษ ติดต่อได้ทันที

ติดต่อแปลเอกสารราชการกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด อยู่ซอยมังกร สมุทรปราการ
Line ID: pimtranslation หรือ Line ID: 0814580240
e-mail:pimtranslation@yahoo.com
 

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ผู้แปลรับแปลภาษาอังกฤษมากกว่า 22 ปี ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ เจ้าของภาษายอมรับคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา บริการรับแปลเอกสารด่วนและรับรองคำบริษัทแปลภาษา ตั้งอยู่ ตำบลแพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ ติดต่อบริษัทแปลเอกสารได้หลายช่องทาง อีเมล์ ไลน์ Facebook Twister หรือ ทางเว็บไซต์ 

 รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่าติดต่อ 0814580240

ทำไมลูกค้ากล้าจ่ายแพงกว่าจ้างแปลเอกสารด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น
- ด้วยการให้บริการแปลเอกสารราชการที่รวดเร็วทันใจ และทันความต้องการของลูกค้า
- เรามีสถานที่ติดต่อจ้างแปลเอกสารที่สามารถเดินทางมายังสำนักงานได้สะดวกรวดเร็ว
- ประสบการณ์ทำงานแปลเอกสารมา 22 ปี พิสูจน์ให้ลูกค้าทราบถึงศักยภาพในการเปิดกิจการของบริษัทและการให้บริการแปลเอกสาร

ผลงานการรับแปลเอกสาร เป็นที่ยอมรับสำหรับนักกฎหมาย สำหรับลูกค้าบริษัทระดับประเทศ ใช้บริการแปลเอกสารของ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาจีน
รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาเขมร
รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาลาว
รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเกาหลี

เราคือ บริษัทเรับแปลเอกสาร  ติดต่อแปลเอกสารเร่งด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษด่ แปลกฎหมายด่วน ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 22 ปี เต็ม 

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร  

 • จัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ โดยแนบไฟล์ MS Word ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ นามสกุล .doc หรือ docx  หรือ pdf หรือภาพถ่าย
 • แจ้งค่าบริการแปลเอกสารด่วน พร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลเอกสาร
 • ผู้จ้างตกลงจ้างแปลเอกสาร ทำการโอนค่าบริการแปลเอกสารตามเงื่อนไขตามที่เสนอราคา
 • ผู้แปลดำเนินการแปลและส่งมอบงานตามกำหนดที่แจ้งไว้
 • ผู้จ้างตรวจสอบเอกสารคำแปลเอกสารที่ผู้แปลจัดส่ง รับประกันผลงานภายใน 7 วันนับจากเวลาที่ส่งมอบงานแปล

การจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าแปลเอกสารกรณีนิติบุคคล บริษัท จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทางไปรษณีย์ EMS  


บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด แปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ผลงานแปลกล้าแสดงไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ เพื่อพิสูจน์ฝีมือผู้แปลสามารถแปลภาษาอังกฤษด่วนได้ทันที

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมาย ได้แก่ รับเอกสารสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ คำพิพากษา  คำฟ้อง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ เอกสารประกันภัยทุกประเภท ข้อบังคับการทำงาน บัตรส่งเสริม BOI บันทึกข้อตกลง (MOU) Statement ธนาคาร หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ  ได้แก่ 

 • งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
 • รายงานประจำปี
 • คู่มือความปลอดภัย
 • คู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
 • คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมญาติ ได้แก่  หนังสือรับรองบริษัท สูติบัตร  สด. 9  ใบสำคัญหย่า  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด  บัตรประชาชน รายงานผลการเรียน  หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ปริญญาบัตร  โฉนดที่ดิน  โฉนดห้องชุด  บริษัทรับแปลภาษามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการรับแปลเอกสารมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อ  Essay  บทความ  ตำราเรียน  รับทำ Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา ได้แก่ แปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ เอกสารด้านวิทยาศาสตร์  เอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 22 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับบริษัทของเรา

ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา 

บริการแปลเอกสารด่วน ติดต่อ Line ID: pimtranslation

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้บริษัทรับแปลเอกสารแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับบริษัทแปลเอกสารอย่างต่อเนื่องเสมอมา 


รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

 ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการพร้อม ให้บริการยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

  • จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบค่าบริการรับแปลเอกสารและรายละเอียดการรับรองกงสุล
  • ตกลงจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงที่ต้องการแปลและรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) หรือสำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นชาวไทย)
  • ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
  • จัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับลูกค้าฟรี จัดส่งไปต่างประเทศคิดค่าบริการตามประกาศของไปรษณีย์ไทย