รับแปลเอกสารราชการด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลภาษาอังกฤษ โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด Line ID: 0814580240 e-mail:pimtranslation@yahoo.com

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารด่วน ติดต่อ PIM Translation 

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
ขอทราบราคาแปลเอกสารด่วน คลิกส่งเอกสารขอทราบราคาจาก PIM Translation

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ผู้แปลรับแปลภาษาอังกฤษมากกว่า 21 ปี ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ เจ้าของภาษายอมรับคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา บริการรับแปลเอกสารด่วนและรับรองคำแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม  รับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค บริษัทแปลภาษาตั้งอยู่ในเมืองสมุทรปราการ ติดต่อบริษัทแปลเอกสารได้หลายช่องทาง อีเมล์ ไลน์ Facebook Twister หรือ ต้นฉบับมาทางเว็บไซต์ 


ผลงานการรับแปลเอกสาร เป็นที่ยอมรับสำหรับนักกฎหมาย สำหรับลูกค้าบริษัทระดับประเทศ ใช้บริการแปลเอกสารของ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา

  บริษัทรับแปลเอกสาร  ติดต่อแปลเอกสารเร่งด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษด่ แปลกฎหมายด่วน ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 21 ปี เต็ม

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร  แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน แปลภาษาด่วน รับแปลภาษาด่วน

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน ผู้สนใจใช้บริกาแปลเอกสารด่วน จัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ โดยแนบไฟล์ MS Word ที่ได้จัดพิมพ์ไว้
    นามสกุล .doc หรือ docx  หากเอกสารราชการถ่ายรูปหรือสแกนตามที่ผู้สนใจสะดวกในการจัดส่งเพื่อขอทราบค่า บริการแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน ผู้แปลติดต่อกลับ แจ้งค่าบริการแปลงาน พร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนผู้จ้างตกลงจ้างแปลเอกสาร ทำการโอนค่าบริการแปลเอกสารตามเงื่อนไขในคราวเสนอราคา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนผู้แปลดำเนินการแปลและส่งมอบงานตามกำหนดที่แจ้งไว้ให้ผู้จ้างได้ทราบในคราวเสนอราคา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน Express Translation Serviceผู้จ้างตรวจสอบเอกสารคำแปลที่ผู้แปลจัดส่งให้ หากต้องการแก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกลับภายใน 7 วัน

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กรณีนิติบุคคล บริษัท ห้าง หรือองค์กรนิติบุคคล บริษัทฯ จัดส่งใบเสร็จรับเงินไปทางไปรษณีย์ EMS  


รับแปลเอกสารด่วน โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด แปลด่วน รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ผลงานกล้าแสดงไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ เพื่อพิสูจน์ฝีมือผู้แปล

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมาย ได้แก่ รับเอกสารสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ คำพิพากษา  คำฟ้อง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ เอกสารประกันภัยทุกประเภท ข้อบังคับการทำงาน บัตรส่งเสริม BOI บันทึกข้อตกลง (MOU) Statement ธนาคาร หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ  ได้แก่
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทแปลภาษา บริษัทแปลเอกสาร ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
บริษัทรับแปลเอกสาร  บริษัทแปลเอกสาร  ติดต่อบริษัทแปลภาษา ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation รายงานประจำปี
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation คู่มือความปลอดภัย
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation คู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา ติดต่อ บริษัทรับแปลเอกสาร ในเขตสมุทรปราการ PIM Translation คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่ารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลและรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่  หนังสือรับรองบริษัท สูติบัตร  สด. 9  ใบสำคัญหย่า  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองโสด  บัตรประชาชน รายงานผลการเรียน  หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ   ปริญญาบัตร  โฉนดที่ดิน  โฉนดห้องชุด  บริษัทรับแปลภาษามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการรับแปลเอกสารมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อ  Essay  บทความ  ตำราเรียน  รับทำ Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา ได้แก่ แปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ เอกสารด้านวิทยาศาสตร์  เอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 21 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารกับบริษัทรับแปลภาษาของเรา จากการตรวจสอบผลงานแปลเอกสารแล้วพิสูจน์ได้ว่า ตัวอย่างผลงานแปลของเรามาจากการแปลของคุณพูลศักดิ์ และทีมงานที่แข็งแกร่ง ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ บริษัทแปลเอกสาร PIM Translation

 
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้บริษัทรับแปลเอกสารแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับบริษัทแปลเอกสารอย่างต่อเนื่องเสมอมา


รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

 ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการพร้อม ให้บริการยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

    • จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบค่าบริการับแปลเอกสารและรายละเอียดการรับรองกงสุล
    • ตกลงจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงที่ต้องการแปลและรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) หรือสำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นชาวไทย)
    • ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
    • จัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับลูกค้าฟรี จัดส่งไปต่างประเทศคิดค่าบริการตามประกาศของไปรษณีย์ไทย 

หมายเหตุ:  ไม่รับแปลเอกสารที่ลูกค้านำไปรับรองเอการด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดให้เราดำเนินการแทนท่าน  เรายินดีแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล ให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนพร้อมจัดส่งถึงมือท่าน

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า

แปลเอกสารด่วน ได้ที่ บริษัทแปลภาษา PIM Translation

การติดต่อบริษัทแปลภาษา พิมทรานสเลชั่น

ท่านสามารถติดต่อแปลเอกสารด่วนได้หลายช่องทาง ดังนั้น หากผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสาร ท่านสามารถจัดส่งข้อความมาสอบถามพร้อมส่งต้นฉบับที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ทำการประเมินราคาให้ท่านผ่าน Application Line หรือ email หรือ wechat หรือ What App ได้ที่ 0814580240