dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสาร

  รับแปลเอกสาร โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยประสบการณ์รับแปลภาษาอังกฤษ 20 ปีเต็ม ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ เจ้าของภาษายอมรับคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา รับแปลเอกสารด่วนและรับรองคำแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม  รับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค

สถานที่ตั้งสำนักงาน: ซอยมังกร - ขันดี ถนนเทพารักษ์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ติดต่อ  Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240   
 Line ID: 0814580240 

ติดต่อแปลเอกสารกับ พิมทรานสเลชั่น
Email: 
pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


ประสบการณ์รับแปลเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดในการรับแปลเอกสารของ พิมทรานสเลชั่น 


รับแปลภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน
  ภาษาฝรั่งเศส
  ภาษาเยอรมัน   ภาษาเกาหลี
  ภาษาญี่ปุ่น
  ภาษากัมพูชา   ภาษาโรมาเนีย   ภาษาสเปน
  ภาษาอิตาลี   ภาษาลาว   ภาษาโปตุเกส
  ภาษารัสเซีย   ภาษาพม่า    


บริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี เต็ม 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านกฎหมาย ได้แก่ สัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ คำพิพากษา  คำฟ้อง หนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ เอกสารประกันภัยทุกประเภท ข้อบังคับการทำงาน บัตรส่งเสริม BOI บันทึกข้อตกลง (MOU) Statement ธนาคาร หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย  

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้านธุรกิจ  ได้แก่
- งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
- รายงานประจำปี
- คู่มือความปลอดภัย
- คู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
- คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
 

รับแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่ารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลและรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่  หนังสือรับรองบริษัท สูติบัตร  สด. 9 ใบสำคัญหย่า  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนบ้าน  หนังสือรับรองโสด  บัตรประชาชน รายงานผลการเรียน หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ปริญญาบัตร  โฉนดที่ดิน  โฉนดห้องชุด

รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อ  Essay  บทความ  ตำราเรียน  รับทำ Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา ได้แก่ แปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ เอกสารด้านวิทยาศาสตร์  เอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารกับเรา จากการตรวจสอบผลงานแปลเอกสารแล้วพิสูจน์ได้ว่า ตัวอย่างผลงานแปลของเรามาจากการแปลของคุณพูลศักดิ์ และทีมงานที่แข็งแกร่ง ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา

รับแปลเอกสาร


  เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้ทางเราแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที พิมทรานสเลชั่น ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับพิมทรานสเลชั่นอย่างต่อเนื่องเสมอมา


รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

 ขั้นตอนการรับแปลเอกสารราชการพร้อม ให้บริการยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

    • จัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบค่าบริการแปลเอกสารและรายละเอียดการรับรองกงสุล
    • ตกลงจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล พร้อมจัดส่งเอกสารตัวจริงที่ต้องการแปลและรับรองเอกสาร หนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีชาวต่างชาติ) หรือสำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นชาวไทย)
    • ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
    • จัดส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับลูกค้าฟรี จัดส่งไปต่างประเทศคิดค่าบริการตามประกาศของไปรษณีย์ไทย 

หมายเหตุ:  ไม่รับแปลเอกสารที่ลูกค้านำไปรับรองเอการด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง  ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิดให้เราดำเนินการแทนท่าน  เรายินดีแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล ให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนพร้อมจัดส่งถึงมือท่าน  

 PIM TRANSLATION CO., LTD.  

Tel./Fax. 02-174-1022 Mobile: 081-4580240  Line ID: 0814580240 
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
    ติดต่อแปลเอกสารผ่านไลน์      

 คลิกตรวจสอบค่าแปลเอกสาร