รับแปลภาษาลาว ການແປພາສາລາວ รับจ้างแปลภาษาลาว
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว ການແປພາສາລາວ แปลภาษาลาวเร่งด่วนติดต่อ Line ID: 0814580240

คลิกส่งต้นฉบับส่งต้นฉบับทราบราคาแปลภาษาลาว ติดต่อแปลภาษาลาวเร่งด่วน

รับแปลภาษาไทยเป็นลาวแบบเร่งด่วน แปลโดยเจ้าของภาษาประสบการณ์แปลมากกว่า 12 ปี วางใจได้กับผลงานแปลที่เป็นภาษาลาวที่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อทางอีเมล์ pimtranslation@yahoo.com หรือส่งต้นฉบับผ่าน Line ID: 0814580240

ปัจจุบันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนลาวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีแรงงานชาวลาวได้เดินทางมาทำงานในประเทศไทย ทำให้การใช้ภาษาลาวในการติดต่อสื่อสารและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของพนักงาน ได้ถูกจัดทำขึ้นหลายภาษา และหนึ่งในนั้นคือภาษาไทยที่ต้องแปลเป็นภาษาลาว ดังนั้น การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือปฏิบัติงานภาษาลาว จึงมีบริษัทที่มีแรงงานบุคลากรสัญชาติลาวมากยิ่งขึ้น ทำให้การแปลภาษาลาวเป็นที่นิยมอย่างมากในองค์กร บริษัท โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ


รับแปลภาษาลาว รับจ้างแปลภาษาลาว รับแปลภาษาไทยเป็นลาว รับแปลลาวเป็นไทย

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

 

รับแปลภาษาลาว โดยเจ้าของภาษา แปลภาษาลาวเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นลาว มีประสบการณ์แปลภาษาลาวมามากว่า 10 ปี รับงานแปลได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลภาษาลาว ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้านงานแปลโฆษณาภาษาลาว งานแปลข้อบังคับบริษัทภาษาลาว แปลภาษาลาวเพื่ออาเซียน รับแปลสัญญาภาษาลาว รับแปลกฎหมายภาษาลาว


รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว โดยอาจารย์จบปริญญาตรีภาษาลาว จากมหาวิทยาลัยของรัฐ

รับจ้างแปลภาษาลาว ผู้แปลมีประสบการณ์แปลภาษาลาวมากกว่า 10 ปี รับแปลภาษาลาวด่วน ไม่ว่าลูกค้าจะเร่งด่วนขนาดไหน หากผู้แปลสามารถทำงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดที่แจ้งไว้ได้ จะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ของลูกค้าหรือผ่านไลน์ แจ้งให้ท่านทราบได้ทันที ด้วยประสบการณ์แปลภาษาลาว และความรู้ความสามารถด้านภาษาลาว ทำให้ลูกค้าประจำกลับมาใช้งานแปลภาษาลาว จ้างแปลภาษาลาวมาอย่างต่อเนื่อง 

หากลูกค้าต้องการงานแปลภาษาลาวแบบเร่งด่วน กรุณาติดต่อส่งต้นฉบับได้ทางอีเมล์

ขั้นตอนการประเมินราคาแปลภาษาลาว

- ลูกค้าทำการจัดส่งไฟล์ข้อมูลต้นฉบับในรูป .docx หากต้นฉบับจัดพิมพ์ลงในไฟล์ .docx

- พิมทรานสเลชั่น จัดส่งใบเสนอราคาไปยังผู้สนใจใช้บริการพร้อมระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการแปลภาษาลาว

- ลูกค้าตกลงจ้างทำการโอนค่าบริการ อาจารย์ผู้แปลเริ่มทำการแปลภาษาลาวทันทีที่ลูกค้าโอนค่าบริการแปล

- ส่งมอบงานแปลภาษาลาวตามกำหนดที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา

- จัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังบริษัทของลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS

หมายเหตุ: เงื่อนไขการเสนอราคาจะแจ้งค่าบริการแปลภาษาลาวตามต้นฉบับในคราวที่จัดส่งมาขอใบเสนอราคาแปลภาษาลาว หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับภายหลังจากตกลงจ้าง จะไม่ทำการแปลภาษาลาวในฉบับใหม่ที่ลูกค้าส่งมาภายหลัง โดยเงื่อนไขได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว

ผลงานแปลภาษาลาว

รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาไทยเป็นลาวด่วน จ้างแปลภาษาลาว รับจ้างแปลภาษาลาว