บริการแปลเอกสารกฎหมาย เอกสารสัญญา รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
วิธีการชำระเงิน

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารด่วน รับแปลบทคัดย่อ แปลเอกสาร 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

ติดต่อแปลภาษาด่วน กับ พิมทรานสเลชั่น ตั้งอยู่ในสมุทรปราการ หากที่แปลในสมุทรปราการ
<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


วิธีการชำระค่าบริการแปลเอกสาร

 การชำระค่าบริการสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ หรือใบเสนอราคาที่จัดส่งให้ท่านทางโทรสารหรือทางอีเมล์  หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยการ ส่งอีเมลล์ หรือ sms หรือ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 081-458-0240  

ธนาคาร

สาขา

บัญชี

เลขที่บัญชี

ไทยพาณิชย์

เซ็นทรัลพระราม 2

ออมทรัพย์

156-231-329-6

กรุงเทพ

เทสโก้โลตัสศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

003-713-430-1

กรุงไทย

โลตัสศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

980-511-214-4

กสิกรไทย
เมกาบางนา
ออมทรัพย์ 030-3-24157-4

 การตรวจนสอบการโอนเงินโดยระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากท่านโอนค่าบริการ เมื่อทางเราได้รับ sms แล้วจะตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากได้รับการโอนค่าบริการ  ค่าบริการไม่เกิน 5,000 บาท โอนค่าบริการล่วงหน้าทั้งจำนวนก่อนเริ่มดำเนินการแปล

เงื่อนไขการส่งมอบงาน : กรณีค่าบริการเกินกว่า 5,000 บาท ขอความกรุณาท่านโอนเงินมัดจำล่วงหน้าร้อยละ 50 เมื่องานแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งส่วนท้ายของงานร้อยละ 50 ให้กับท่านเพื่อขอรับค่าบริการคงค้างหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และจะจัดส่งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้จ้างแปลทันที


กรณีเรียกร้องให้จัดส่งผลงานแปลโดยมิได้ชำระค่าบริการล่วงหน้า

ทางเราต้องขอยืนยันว่า จะไม่มีบริการแปลเอกสารก่อนชำระเงินทุกกรณี โดยผู้ใช้บริการจะกล่าวอ้างว่าได้ตกลงกันแล้วทางโทรศัพท์ หรือด้วยวาจาใดๆ แล้ว ทางเราต้องขอยืนยันมา ณ ที่นี้ว่า เราจะไม่ยืนยันทางโทรศัพท์โดยไม่มีหลักฐานใดๆ หากลูกค้าตกลงจ้างจะต้องชำระเงินล่วงหน้าและทางเราจะยืนยันต้นฉบับทางอีเมล์ เท่านั้น

หมายเหตุ  

*** หากผู้จ้างแปลโอนเงินผิดพลาด หรือชื่อบัญชี/เลขบัญชี ไม่ตรงกับที่เราได้แจ้งลูกค้าทางอีเมล์ไว้ ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากผู้จ้างโอนเงินผิดพลาดไปบัญชีผู้อื่นด้วยตนเอง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป ซึ่งมิใช่ความผิดของทางเรา***