ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
วิธีการชำระเงิน

การชำระค่าบริการแปลภาษาด่วน ให้บริการแปลภาษา 15 ภาษา สำหรับภาษาอาเซียนเราแปลด่วนได้ทันที

Line ID: pimtranslation e-mail:pimtranslation@yahoo.com

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
ขอทราบราคาแปลเอกสารด่วน คลิกส่งเอกสารขอทราบราคาจาก PIM Translation

วิธีการชำระค่าบริการแปลเอกสาร

 การชำระค่าบริการสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ หรือใบเสนอราคาที่จัดส่งให้ท่านทางโทรสารหรือทางอีเมล์  หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยการ ส่งอีเมลล์ หรือ sms หรือ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 081-458-0240  

ธนาคาร

สาขา

บัญชี

เลขที่บัญชี

ไทยพาณิชย์

เซ็นทรัลพระราม 2

ออมทรัพย์

156-231-329-6

กรุงเทพ

เทสโก้โลตัสศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

003-713-430-1

กรุงไทย

โลตัสศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

980-511-214-4

กสิกรไทย
เมกาบางนา
ออมทรัพย์ 030-3-24157-4

 การตรวจนสอบการโอนเงินโดยระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากท่านโอนค่าบริการ เมื่อทางเราได้รับ sms แล้วจะตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากได้รับการโอนค่าบริการ  ค่าบริการไม่เกิน 5,000 บาท โอนค่าบริการล่วงหน้าทั้งจำนวนก่อนเริ่มดำเนินการแปล

เงื่อนไขการส่งมอบงาน : กรณีค่าบริการเกินกว่า 5,000 บาท ขอความกรุณาท่านโอนเงินมัดจำล่วงหน้าร้อยละ 50 เมื่องานแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งส่วนท้ายของงานร้อยละ 50 ให้กับท่านเพื่อขอรับค่าบริการคงค้างหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และจะจัดส่งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้จ้างแปลทันที


กรณีเรียกร้องให้จัดส่งผลงานแปลโดยมิได้ชำระค่าบริการล่วงหน้า

ทางเราต้องขอยืนยันว่า จะไม่มีบริการแปลเอกสารก่อนชำระเงินทุกกรณี โดยผู้ใช้บริการจะกล่าวอ้างว่าได้ตกลงกันแล้วทางโทรศัพท์ หรือด้วยวาจาใดๆ แล้ว ทางเราต้องขอยืนยันมา ณ ที่นี้ว่า เราจะไม่ยืนยันทางโทรศัพท์โดยไม่มีหลักฐานใดๆ หากลูกค้าตกลงจ้างจะต้องชำระเงินล่วงหน้าและทางเราจะยืนยันต้นฉบับทางอีเมล์ เท่านั้น

หมายเหตุ  

*** หากผู้จ้างแปลโอนเงินผิดพลาด หรือชื่อบัญชี/เลขบัญชี ไม่ตรงกับที่เราได้แจ้งลูกค้าทางอีเมล์ไว้ ทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากผู้จ้างโอนเงินผิดพลาดไปบัญชีผู้อื่นด้วยตนเอง ผู้จ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารต่อไป ซึ่งมิใช่ความผิดของทางเรา***

ลูกค้าของเราติดต่อชำระค่าบริการแปลผ่าน Application ของธนาคาร

ชำระค่าแปลเอกสารราชการจ้างแปลภาษาเขมร แปลเอกสารด่วน

จ้างแปลภาษาเขมร จ่ายเงินผ่าน MMobileจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุล