dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
อัตราค่าบริการ

รับแปลเอกสาร จ้างแปลเอกสาร รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง 

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารด่วนของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

 Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

ติดต่อสอบถามแปลเอกสาร
Email: pimtranslation@yahoo.com,
pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 
ที่อยุ่: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร สมุทรปราการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    ภาษาโปรตุเกส
   ภาษารัสเซีย    ภาษาพม่า  รับแปลภาษาเวียดนาม  ภาษาเวียดนาม

 ตรวจสอบอัตราค่าจ้างแปลเอกสาร

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้  ...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

 

เนื่องจากมีผู้โอนค่าบริการแปลเอกสารแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความกรุณามายังลูกค้าทุกท่าน โปรดส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

 


 


 

แปลเอกสารด้านกฎหมาย งบการเงิน Finance
คำละ 2.20 บาท ราคาเริ่มต้นหน้าละ 660 บาท (คำนวณ 300 คำ/หน้า

แปลเอกสารราชการประทับรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลด้านการแปล
ทะเบียนบ้าน 500.- บาท
บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียนหน้าละ 1,000 บาท
ปริญญาบัตร 500.- บาท
สด.9  800.- บาท
สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท
ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท
ใบเปลี่ยนนามสกุล 500 บาท
แปลภาษาไทย - เขมร - ไทย  เริ่มต้นหน้าละ 300 - 500 บาท
แปลไทย - ลาว - ไทย          เริ่มต้นหน้าละ 300 - 500 บาท
แปลไทย - พม่า -  ไทย        เริ่มต้นหน้าละ 300 - 500 บาท
แปลไทย - เวียดนาม - ไทย    เริ่มต้นหน้าละ 400 - 600  บาท
แปลไทย - จีน - ไทย           เริ่มต้นหน้าละ 400 - 600 บาท

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300 - 500 บาท/หน้า
ไทย-อังกฤษ     350 - 500 บาท/หน้า

เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

 

 

 

แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี
ภาษาอาเซียน แปลโดยเจ้าของภาษา

อังกฤษ-ไทย     300 - 500 บาท/หน้า
ไทย-อังกฤษ     350 - 500 บาท/หน้า
ไทย-เขมร        300 - 500 บาท/หน้า
ไทย - พม่า       300 - 500 บาท/หน้า
ไทย - เวียดนาม 400 - 600 บาท/หน้า
ไทย - ลาว       300 - 500 บาท/หน้า
ไทย - จีน        400 - 600 บาท/หน้า

งานแปลของนักศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน

อังกฤษ-ไทย     300 - 500 บาท/หน้า

 

 **หมายเหตุ ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความยากง่ายของงานแปล


ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสาร

    1.  ได้รับต้นฉบับจากลูกค้าทาง FAX. email  หรือ ลูกค้าเดินทางมาสำนักงาน
    2.  จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าทาง โทรสาร  email ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
    3.  การรับแปลคู่มือเครื่องจักร การรับแปลคู่มือเครื่องใช้สำนักงาน หรือการรับแปลคู่มือปฏิบัติงาน
        จะคิดค่าบริการตามข้อความมิได้คิดค่าบริการแบบเหมา ซึ่งทางเราจะแยกภาพออกจากข้อความ
        ทำให้การคำนวณค่าบริการแต่ละหน้าแตกต่างตามความหนาแน่นของเนื้อหาเท่านั้น
 

ขั้นตอนการจ้างแปลเอกสาร

1. ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับที่จะจ้างแปลเอกสารมาทางอีเมล์ ทางเราจะตอบอีเมล์แจ้งค่าจ้างแปลเอกสารไปยังลูกค้าภายในวันเดียวกัน

2. ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร โดยโอนค่าบริการแปลตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา และเลขที่บัญชีที่แจ้งไปพร้อมอีเมล์

3. ดำเนินการแปลเอกสารที่ลูกค้าจ้างแปลเอกสาร และส่งมอบงานจ้างแปลเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมล์ตามกำหนดที่แจ้งไว้ในคราวเสนอราคา

4. หากมีข้อข้องใจในผลงานแปลเอกสาร ลูกค้าสามารถติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานจ้างแปลเอกสาร