dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
อัตราค่าบริการ

รับจ้างแปลเอกสาร จ้างแปลเอกสาร รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารด่วนของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

 Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

คลิกตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร 


รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร สมุทรปราการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    ภาษาโปรตุเกส
   ภาษารัสเซีย    ภาษาพม่า    

 


ตรวจสอบอัตราค่าจ้างแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

เนื่อง จากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจัก ขอบคุณยิ่ง

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

 แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
เริ่มต้นที่หน้าละ 660 บาท(ราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปล
คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า หรือคำละ 2.20 บาท)

รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการยื่นวีซ่าสถานทูต
แปลพร้อมรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลฯ มีรายการดังนี้
ทะเบียนบ้าน 500.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียนหน้าละ 1,000 บาท ปริญญาบัตร 500.- บาท
สด.9  800.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท 

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

 แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน

อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

   

เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่
รับแปลภาษาจีน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ
ไม่สามารถแจ้งราคาได้ เนื่องจากต้องตรวจสอบความหนาแน่นของต้นฉบับ
โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
หรือโทรสอบถาม 081-4580240

 

งานแปลของนักศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์
งานแปลสามารถนำไปใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ
                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน  
เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษากัมพูชา ส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบราคาได้ที่ pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com


ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสาร

    1.  ได้รับต้นฉบับจากลูกค้าทาง FAX. email  หรือ ลูกค้าเดินทางมาสำนักงาน
    2.  จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าทาง โทรสาร  email ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
    3.  การรับแปลคู่มือเครื่องจักร การรับแปลคู่มือเครื่องใช้สำนักงาน หรือการรับแปลคู่มือปฏิบัติงาน
        จะคิดค่าบริการตามข้อความมิได้คิดค่าบริการแบบเหมา ซึ่งทางเราจะแยกภาพออกจากข้อความ
        ทำให้การคำนวณค่าบริการแต่ละหน้าแตกต่างตามความหนาแน่นของเนื้อหาเท่านั้น
 

ขั้นตอนการจ้างแปลเอกสาร

1. ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับที่จะจ้างแปลเอกสารมาทางอีเมล์ ทางเราจะตอบอีเมล์แจ้งค่าจ้างแปลเอกสารไปยังลูกค้าภายในวันเดียวกัน

2. ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร โดยโอนค่าบริการแปลตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา และเลขที่บัญชีที่แจ้งไปพร้อมอีเมล์

3. ดำเนินการแปลเอกสารที่ลูกค้าจ้างแปลเอกสาร และส่งมอบงานจ้างแปลเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมล์ตามกำหนดที่แจ้งไว้ในคราวเสนอราคา

4. หากมีข้อข้องใจในผลงานแปลเอกสาร ลูกค้าสามารถติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานจ้างแปลเอกสาร

 Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com