รับแปลเอกสาร รับจ้างแปลเอกสาร ด้วยประสบการณ์ทำงานแปลเอกสารด่วน 20 ปี
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
อัตราค่าบริการ

รับแปลเอกสาร จ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่าด่วน

รับแปลเอกสารด่วน โดย PIM TRANSLATION CO., LTD. 

ปัจจุบันบริษัท องค์กร บุคคลทั่วไปต่างเร่งรีบดำเนินกิจการ และดำเนินชีวิตอย่างเร่งด่วน รวมถึงการแปลเอกสารต่างๆ กรณีที่ธุรกิจหรือเอกสารนั้นต้องมีความเกี่ยวพันกับต่างประเทศ เรายินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานด่วนได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร แปลด่วนรวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของผู้แปล ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญในการรับแปลเอกสารด้านกฎหมาย และความถูกต้องครบถ้วนของผลงานแปล ติดต่อแปลเอกสารผ่าน Line ID: 0814580240 หรือ email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารด่วนของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

 รับแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็วทันใจ ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์รับแปลเอกสารในสมุทรปราการ ส่งต้นฉบับสอบถามราคาแปลเอสการด่วนได้ทางอีเมล์หรือไลน์ได้ทันที

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาจีน

 ตรวจสอบอัตราค่าจ้างแปลเอกสารด่วน pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com

เรียน ท่านผู้สนใจจ้างแปลเอกสารด่วน หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคาแปลเอกสารด่วนได้ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้  ...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..  

เนื่องจากมีผู้โอนค่าบริการแปลเอกสารแล้วไม่ยืนยันอีเมล์กลับ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปลด่วน จึงขอความกรุณามายังลูกค้าทุกท่าน โปรดส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินค่าบริการแปลเอกสารด่วนด้วยจักขอบคุณยิ่ง
อัตราค่าบริการแปลเอกสารด่วน

รับแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
ได้แก่ รับแปลสัญญา คำฟ้อง คำพิพากษา
คำสั่งศาล หมายเรียก พรบ. กฎกระทรวง
อัตราค่าบริการแปลเอกสาร ไทย <<==>> อังกฤษ
ไม่รวมรับรองเอกสารคำแปล คำละ 2.20 บาท
แปลโดยผู้มีประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี
เชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมายโดยเฉพาะ

รับแปลเอกสารราชการ ไทยเป็นอังกฤษ
ประทับรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้แปล/บริษัทฯ


 


 


 

แปลไทยเป็นอังกฤษ(ค่าบริการแปลต่อหน้า)
ทะเบียนบ้าน   500 บาท
บัตรประชาชน 300 บาท
สูติบัตร  800 บาท
หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 500 บาท
ใบสำคัญการสมรส 500 บาท
ทะเบียนสมรส (คร.2) หน้า-หลัง 1,400 บาท
ใบมรณบัตร 800 บาท
ใบสำคัญการหย่า 500 บาท
สด. 9  800 บาท
ปริญญาบัตร 500 บาท
รายงานผลการเรียน (Transcript) 1,000 บาท
โฉนดที่ดิน หน้าแรก(ผังที่ดิน) 900 บาท หน้าผู้ถือครองที่ดินคิดค่าบริการตามจริง
รับแปลเอกสารคู่มือ ISO
คู่มือเครื่องจักร
ไทย <<=>> อังกฤษ
เริ่มต้น 300-500 บาท/หน้า (คำนวณ 300 คำ/หน้า)
รับแปลงานวิจัย รับแปลบทคัดย่อ
รับแปลเอกสารทางวิชาการ
ไทย <<=>> อังกฤษ
เริ่มต้น 300-500 บาท/หน้า (คำนวณ 300 คำ/หน้า)
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของต้นฉบับ
รับแปลภาษาเขมร  ภาษาเขมร <<=>>ไทย
เริ่มต้น 250 บาท/หน้า
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายละข้อความ/หน้า
 รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น <<=>>ไทย เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
อัตราค่าบริการแปลตามความยาก - ง่ายและข้อความ/หน้า
 รับแปลภาษาจีน
แปลโดยเจ้าของภาษา
ไทย<<=>> จีน เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
อังกฤษ <<=>>จีน เริ่มต้น 700 บาท/หน้า

อัตราค่าบริการแปลตามความยาก - ง่ายและข้อความ/หน้า
รับแปลภาษาฝรั่งเศส

ไทย<<=>> ฝรั่งเศส <<=>> อังกฤษ
เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
อัตราค่าบริการแปลตามความยาก - ง่ายและข้อความ/หน้า

รับแปลภาษาลาว  ภาษาลาว <<=>>ไทย เริ่มต้น 250 บาท/หน้า
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายละข้อความ/หน้า
รับแปลภาษาพม่า ไทย<<=>> เวียดนาม
เริ่มต้น 500 บาท/หน้า
อัตราค่าบริการแปลตามความยาก - ง่ายและข้อความ/หน้า

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font  Cordianew 16 จำนวน 300 คำ/หน้า คุณภาพงานคุ้มราคาที่จ่ายไป ได้งานแปลเอกสารด่วนตรงเวลา


ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา ติดต่อแปลเอกสารด่วน PIM Translation ได้รับต้นฉบับเอกสารจากลูกค้าทาง email หรือ Aplication Line หรือลูกค้าเดินทางนำเอกสารต้นฉบับมาสำนักงาน
แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา ติดต่อบริษัทแปลภาษา PIM Translation จัดทำใบเสนอราคารับแปลเอกสารด่วนจัดส่งให้ลูกค้าทาง email หรือไลน์ ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
Translation Service รับแปลเอกสาร Contract with PIM Translation ลูกค้าตกลงจ้างชำระค่าบริการแปลเอกสารผ่านบัญชีธนาคารตามระบุไว้ในใบเสนอราคาค่าแปลเอกสารด่วน
รับแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation แปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ผู้แปลเริ่มแปลเอกสารด่วนให้กับลูกค้า ส่งมอบงานตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามแจ้งไว้ในใบเสนอราคาแปลเอกสาร
รับแปลภาษา ติดต่อ บริษัทแปลภาษา PIM Translation Legal Translation Service หากมีข้อข้องใจในผลงานแปลเอกสาร ลูกค้าสามารถติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานจ้างแปลเอกสาร


 ผลงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

ผลงานรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน และภาษาอื่นๆ อีก 13 ภาษา หากผู้สนใจใช้บริการต้องการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจ เรายินดีเสนอราคาแปลเอกสารสำหรับท่านโดยจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ตามที่แจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์นี้

ผลงานแปลเอกสารด่วนโดดเด่น ลูกค้าบริษัทระดับสากลยอมรับในผลงานแปลเอกสาารด่วนด้านกฎหมายไทยเป็นอังกฤษ และใช้งานแปลเอกสารด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 


รับแปลเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษ
ดยเจ้าของบริษัทฯ ประสบการณ์รับแปลเอกสารกฎหมายด้วยตนเอง 20 ปีเต็ม

@ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด บริหารงานโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ซึ่งเคยเป็นนักแปลอิสระรับงานแปลผ่านศูนย์แปลเอกสารตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2555 ได้จดทะเบียนนิติบุคคลขึ้น ภายใต้ชื่อ PIM Translation Co., Ltd. โดยให้บริการรับแปลเอกสารกับลูกค้าทั่วประเทศ และมีลูกค้าที่สามารถเดินทางติดต่อแปลเอกสารด่วนได้รวดเร็วคือในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกหลายเส้นทาง 

เอกสารที่รับแปลด่วน แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้แก่ รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่ รับแปลสัญญา รัรับแปลคำฟ้อง รับบแปลคำพิพากษา รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลงบการเงิน รับแปลกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท รับแปลเอกสารธุรกิจ

รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลดูษฎีนิพนธ์ รับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารด่วน รับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลบทคัดย่อ รับแปลเอกสารงานวิจัยไทยเป็นอังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน

Contract:  แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาด้านกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) รับแปลเอกสารด่วน Translation Service


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :