dot
รับแปลภาษา
dot
dot
รับแปลเอกสาร
dot
dot
แปลเอกสาร
dot
ตรวจสอบ EMS
อัตราค่าบริการ

รับจ้างแปลเอกสาร จ้างแปลเอกสาร รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

 Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com
 

ตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร 


รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร สมุทรปราการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    ภาษาโปรตุเกส
   ภาษารัสเซีย  รับแปลภาษาพม่า  ภาษาพม่า    

 


ตรวจสอบอัตราค่าจ้างแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..

เนื่อง จากมีผู้โอนค่าบริการแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความอนุเคราะห์มายังลูกค้าทุกท่านส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจัก ขอบคุณยิ่ง

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

 แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล (อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ)
เริ่มต้นที่หน้าละ 660 บาท(ราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปล
คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า หรือคำละ 2.20 บาท)

เนื่องจากเป็นงานแปลคุณภาพสูงตามความสามารถของผู้แปล

แปลพร้อมรับรองคำแปล มีรายการดังนี้
ทะเบียนบ้าน 500.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียนหน้าละ 1,000 บาท ปริญญาบัตร 500.- บาท
สด.9  800.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท 

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

 แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน

อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

   

เอกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่
รับแปลภาษาจีน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาญี่ปุ่น
รับแปลภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาเยอรมัน

แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ
ไม่สามารถแจ้งราคาได้
โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา
หรือโทรสอบถาม 081-4580240

 

งานแปลของนักศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 12 ปี
ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที หลังจากได้รับต้นฉบับทางอีเมล์
งานแปลสามารถนำไปใช้ในการเรียนในระดับปริญญาตรี

 **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความสามารถ
                    ของผู้แปล และความยากง่ายของงาน  
เมื่อโอนค่าบริการแล้วกรุณาโทรแจ้งหรือส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษากัมพูชา ส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบราคาได้ที่ pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com


ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสาร

    1.  ได้รับต้นฉบับจากลูกค้าทาง FAX. email  หรือ ลูกค้าเดินทางมาสำนักงาน
    2.  จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าทาง โทรสาร  email ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
    3.  การรับแปลคู่มือเครื่องจักร การรับแปลคู่มือเครื่องใช้สำนักงาน หรือการรับแปลคู่มือปฏิบัติงาน
        จะคิดค่าบริการตามข้อความมิได้คิดค่าบริการแบบเหมา ซึ่งทางเราจะแยกภาพออกจากข้อความ
        ทำให้การคำนวณค่าบริการแต่ละหน้าแตกต่างตามความหนาแน่นของเนื้อหาเท่านั้น
 

ขั้นตอนการจ้างแปลเอกสาร

1. ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับที่จะจ้างแปลเอกสารมาทางอีเมล์ ทางเราจะตอบอีเมล์แจ้งค่าจ้างแปลเอกสารไปยังลูกค้าภายในวันเดียวกัน

2. ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร โดยโอนค่าบริการแปลตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา และเลขที่บัญชีที่แจ้งไปพร้อมอีเมล์

3. ดำเนินการแปลเอกสารที่ลูกค้าจ้างแปลเอกสาร และส่งมอบงานจ้างแปลเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมล์ตามกำหนดที่แจ้งไว้ในคราวเสนอราคา

4. หากมีข้อข้องใจในผลงานแปลเอกสาร ลูกค้าสามารถติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานจ้างแปลเอกสาร