รับแปลเอกสาร รับจ้างแปลเอกสาร ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสาร 20 ปี
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
อัตราค่าบริการ

รับแปลเอกสาร จ้างแปลเอกสาร รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

PIM TRANSLATION CO., LTD.

เรายินดีให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของผู้แปล ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญในการแปลเอกสารด้านกฎหมายและความถูกต้องครบถ้วนของผลงานแปล

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารด่วนของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

 Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

ติดต่อสอบถามแปลเอกสาร
Email: pimtranslation@yahoo.com,

pimtranslation@hotmail.com,

pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 
ที่อยุ่: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280


รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา ศูนย์แปลเอกสาร สมุทรปราการ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    ภาษาโปรตุเกส
   ภาษารัสเซีย    ภาษาพม่า  รับแปลภาษาเวียดนาม  ภาษาเวียดนาม

 ตรวจสอบอัตราค่าจ้างแปลเอกสาร

 

เรียน ท่านผู้่สนใจจ้างแปลเอกสาร หากท่านไม่สามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้  ...คลิกดูวิธีการคำนวณจำนวนหน้า..  

เนื่องจากมีผู้โอนค่าบริการแปลเอกสารแล้วไม่ยืนยันอีเมล์ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งงานแปล จึงขอความกรุณามายังลูกค้าทุกท่าน โปรดส่งอีเมล์ยืนยันหลังโอนเงินด้วยจักขอบคุณยิ่ง

รับแปลกฎหมาย ได้แก่
พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ 
ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง
คำพิพากษา คำฟ้อง
หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ
เอกสารด้านบัญชี
บทคัดย่อทุกสาขาวิชา


 


 

แปลเอกสารด้านกฎหมาย งบการเงิน Finance
คำละ 2.20 บาท ราคาเริ่มต้นหน้าละ 660 บาท (คำนวณ 300 คำ/หน้า

แปลเอกสารราชการประทับรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลด้านการแปล
ทะเบียนบ้าน 500.- บาท
บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียนหน้าละ 1,000 บาท
ปริญญาบัตร 500.- บาท
สด.9  800.- บาท
สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท
ใบเปลี่ยนชื่อ 500.- บาท
ใบเปลี่ยนนามสกุล 500 บาท
แปลภาษาไทย - เขมร - ไทย  เริ่มต้นหน้าละ 300 - 500 บาท
แปลไทย - ลาว - ไทย          เริ่มต้นหน้าละ 300 - 500 บาท
แปลไทย - พม่า -  ไทย        เริ่มต้นหน้าละ 300 - 500 บาท
แปลไทย - เวียดนาม - ไทย    เริ่มต้นหน้าละ 400 - 600  บาท
แปลไทย - จีน - ไทย           เริ่มต้นหน้าละ 400 - 600 บาท

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม
เอกสารด้านอุตสาหกรรม
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300 - 500 บาท/หน้า
ไทย-อังกฤษ     350 - 500 บาท/หน้า

เอกสารงานโฆษณา
แผ่นพับ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ
เอกสารวิชาการอื่นๆ

แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์แปลมากกว่า 10 ปี
ภาษาอาเซียน แปลโดยเจ้าของภาษา
อังกฤษ-ไทย     300 - 500 บาท/หน้า
ไทย-อังกฤษ     350 - 500 บาท/หน้า
ไทย-เขมร        300 - 500 บาท/หน้า
ไทย - พม่า       300 - 500 บาท/หน้า
ไทย - เวียดนาม 400 - 600 บาท/หน้า
ไทย - ลาว       300 - 500 บาท/หน้า
ไทย - จีน        400 - 600 บาท/หน้า
งานแปลของนักศึกษา
งานวิจัยของนักศึกษา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน

อังกฤษ-ไทย     300 - 500 บาท/หน้า


 

 

**หมายเหตุ ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า ราคายุติธรรมตามเนื้อหาและความยากง่ายของงานแปล


ขั้นตอนการประเมินค่าบริการแปลเอกสาร

    1.  ได้รับต้นฉบับจากลูกค้าทาง FAX. email  หรือ ลูกค้าเดินทางมาสำนักงาน
    2.  จัดทำใบเสนอราคาจัดส่งให้ลูกค้าทาง โทรสาร  email ภายใน 15 นาที นับจากเวลาที่ได้รับต้นฉบับ
    3.  การรับแปลคู่มือเครื่องจักร การรับแปลคู่มือเครื่องใช้สำนักงาน หรือการรับแปลคู่มือปฏิบัติงาน
        จะคิดค่าบริการตามข้อความมิได้คิดค่าบริการแบบเหมา ซึ่งทางเราจะแยกภาพออกจากข้อความ
        ทำให้การคำนวณค่าบริการแต่ละหน้าแตกต่างตามความหนาแน่นของเนื้อหาเท่านั้น
 

ขั้นตอนการจ้างแปลเอกสาร

1. ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับที่จะจ้างแปลเอกสารมาทางอีเมล์ ทางเราจะตอบอีเมล์แจ้งค่าจ้างแปลเอกสารไปยังลูกค้าภายในวันเดียวกัน
2. ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสาร โดยโอนค่าบริการแปลตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา และเลขที่บัญชีที่แจ้งไปพร้อมอีเมล์
3. ดำเนินการแปลเอกสารที่ลูกค้าจ้างแปลเอกสาร และส่งมอบงานจ้างแปลเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมล์ตามกำหนดที่แจ้งไว้ในคราวเสนอราคา
4. หากมีข้อข้องใจในผลงานแปลเอกสาร ลูกค้าสามารถติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับมอบงานจ้างแปลเอกสาร 

ผลงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ อีก 13 ภาษา หากผู้สนใจใช้บริการต้องการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของเรา เพื่อประกอบการตัดสินใจ เรายินดีเสนอราคาแปลเอกสารสำหรับท่านโดยจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ตามที่แจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์นี้