dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลสัญญา

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาเช่า รับแปลสัญญาบริการ 

 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย รับแปลสัญญาเช่า รับแปลสัญญาบริการ รับแปลสัญญาจ้าง แปลโดย คุณพูลศักดิ์ ประสบการณ์แปล 20 ปี สามารถแปลสัญญาได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง 

 Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

  คลิกตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร 


รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาต่างตอบแทน รับแปลสัญญาเช่า รับแปลสัญญาบริการ
ผลงานแปลสัญญาต่างๆ ที่ผ่านมา แปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีประสบการณ์แปลสัญญา 18 ปี เต็ม
- รับแปลสัญญาให้บริการ
- รับแปลสัญญาตกลงจ้าง
- รับแปลหลักจรรยาบรรณ
- รับแปลสัญญาร่วมค้า
- รับแปลสัญญาซื้อขาย
- รับแปลสัญญาต่างตอบแทน
- รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
- รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย
- รับแปลสัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- รับแปลสัญญากู้ยืมเงิน
- รับแปลสัญญาค้ำประกัน
- รับแปลสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
- รับแปลสัญญาจ้างขนส่ง
- รับแปลสัญญาอื่นๆ


 รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาต่างตอบแทน รับแปลสัญญาเช่า รับแปลสัญญาบริการ

 •  บริการรับแปลสัญญาด้วยประสบการณ์ของผู้แปลคือคุณพูลศักดิ์ มีประสบการณ์แปลกฎหมายและแปลสัญญาเป็นเวลา 20 ปี เต็ม
 • การแปลสัญญาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจซึ่งจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือผิดพลาดในการทำสัญญาระหว่างคู่ค้าได้ ดังนั้น หากมีการแปล สัญญาโดยไม่ถูกต้อง ธุรกิจของท่านอาจเสียเปรียบคู่สัญญา เพราะคำกฎหมาย สามารถตีความได้หลายอย่าง
 • การใช้คำศัพท์ทางกฎหมายเป็นคำเฉพาะที่ผู้แปลต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการแปลเอกสารกฎหมาย หากผู้แปลไม่มีความรู้เฉพาะด้านใช้คำศัพททั่วไปท่านอาจมีปัญหาหากมีการฟ้องร้องกัน หรืองานแปลสัญญาของท่านอาจใช้ไม่ได้เลยเนื่องจากผู้แปลมิได้มีความรู้ด้านกฎหมายหรือใช้ภาษาอังกฤษสำหรับแปลกฎหมายไม่ได้ 
 • การแปลสัญญาหรือแปลกฎหมายมีคำว่า "แปลถูก" กับ "แปลผิด" เท่านั้นเอง ไม่มีคำว่าแปลพอใช้ได้ ดังนั้น หากท่านต้องการงานที่แปลพอใช้ได้และขอค่าบริการราคาถูก ท่านอาจใช้บริการแห่งอื่นที่ราคาถูกแต่ความหมายผิดไป...จึงขอให้ท่านโปรด พิจารณาว่าการแปลสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ
 • ท่านลงทุนจ้างแปลสัญญาเพียงครั้งเดียวได้งานที่ถูกต้องดีกว่าต้องจ้างแปลสัญญาหลายครั้งหากพบว่าผลงานแปลไม่ถูกต้องตามภาษากฎหมายในธุรกิจของท่่าน  
   

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารกับ พิมทรานสเลชั่น

           รับแปลสัญญา

 •  การแปลสัญญา การใช้คำศัพท์ในสัญญาถูกต้องมีชัยไปกว่าครึ่ง
 • การแปลสัญญาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ลูกค้าบางท่านมักจะแจ้งกับเราว่า แปลเอาพอใช้ได้หรือพออ่านได้ คำว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง นักแปลบางท่านอาจจะมีประสบการณ์แปลสัญญาค่อนข้างน้อยจะเดาทางทันทีว่า ผู้ว่าจ้างใช้คำว่า "Employer" ผู้รับจ้างก็ต้องใช้ิ "Empolyee" แน่นอน ผิดครับ ก็เค้าใช้กันอย่างนี้น่ะ....
 • นักแปลบางท่านชอบเถียง....ก็คำว่า Employee แปลว่าผู้รับจ้างนะ... ผมก็เลยต้องขออธิบาย ผู้รับจ้างในที่นี้มิใช่ผู้รับจ้างที่เป็นพนักงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ครับ เป็นแค่ผู้รับจ้าง ดังนั้นใช้คำนี้ก็ผิดเลยครับ.....แล้วคำที่ควรใช้ที่เหมาะสมล่ะคือคำไหน....(อารมณ์ของนักแปลบางท่านที่เป็นชาล้นถ้วย...) ผมใช้คำว่า "ผู้รับจ้าง" ว่า  "contractor" ครับเพราะคำนี้นักกฎหมายจะใช้กันครับ ถามว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรไม๊กับคำนี้.... มีแน่นอนครับ เพราะการเป็นผู้รับจ้างท่าน เช่น ผู้รับจ้างทำของ แบบผมนี่หละครับรับจ้างแปลสัญญาให้กับท่าน ผมแปลเสร็จส่งงานให้ท่านตามเวลาที่ท่านต้องการตรงเวลาแปลแล้วไม่ออกทะเล (แปลเรื่อยเปื่อยไม่รู้ต้นฉบับสื่ออะไรประมาณว่าอ่านแล้วแปลๆ ไปเหมือนนักแปลก๋วยเตี๋ยวเรือ....)
 • ผมส่งมอบงานเสร็จท่านก็มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างที่จ้างผมทำของคือแปลสัญญา ได้สัญญาออกมาเป็นสัญญาภาษาอังกฤษ หรือสัญญาภาษาไทยก็แล้วแต่ท่านจ้าง ตามประมวลรัษฎากร ผมแจ้งค่าบริการแปลสัญญาตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปท่านลูกค้าก็หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 จากค่ารับจ้างแปลสัญญาที่แจ้ง ผมออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามค่าบริการก่อนหักภาษี ท่านก็ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 มาให้ผม เท่านี้ก็จบครับ....

การที่ลูกค้าจ้างแปลสัญญากับเรา มีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้องบ้าง

พบเจอเหตุการณ์ที่เกินความคาดหวัง จ้างแปลสัญญากับที่อื่นก่อนแล้วใช้งานไม่ได้ โดยเฉพาะปลสัญญาภาษาอังกฤษ  ลูกค้าประสบปัญหาไม่สามารถนำเอกสารไปทำสัญญากับชาวต่างชาติได้ เพราะคำแปลคนต่างชาติอ่านไม่รู้เรื่อง ใช้คำกฎหมายผิดอย่างไม่น่าให้อภัย สำนวนกฎหมายไม่มีเลย ผลงานแปลที่ได้ผิด grammar หรือใช้คำศัพท์ที่ไม่ใช่ภาษากฎหมาย ทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาและธุรกิจเสียหาย เสียค่าบริการแปลเอกสาร

ไปเปล่าประโยชน์  แล้วต้องหันกลับมาจ้างแปลสัญญากับเรา หลังจากได้รับผลงานแปลสัญญาแล้วลูกค้าพึงพอใจทั้งลูกค้าและคู่สัญญา เรื่องราวประทับใจก็ตามมา มีการบอกต่อๆ กันในแวดวงธุรกิจ เราจึงได้งานแปลสัญญาอย่างต่อเนื่อง

เปิดเว็บไซต์แล้ว

ตรวจสอบผลงานแปลสัญญาที่คุณพูลศักดิ์ผู้แปลได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ อ่านสำนวนแล้วก็ตอบว่าใช่เลยแบบนี้หละที่ต้องการ ทางเราจ้างคุณแปลเลยละกัน เราพบเจอเหตุการณ์นี้เป็นประจำ ผลงานแปลที่เราแสดงดังกล่าว เป็นผลงานที่เราคัดสรรแล้วว่าไม่กระทบต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หรือเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้าเราจะไม่นำมาแสดง ดังนั้น สิทธิ์ที่เรานำผลงานแปลที่แสดงอยู่ถูกต้องตามกฎหมาย มิได้มีการละเมิดสิทธิผู้ใด

นอกจากการแปล สัญญาแล้ว ในภาคธุรกิจยังต้องมีการจัดทำข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี งบการเงิน ซึ่งเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ จึงขอฝากท่านช่วยพิจารณาให้เรารับใช้ท่านในงานต่อไป และหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา


ขั้นตอนขอทราบอัตราค่าบริการแปลสัญญา

 • ลูกค้าส่งต้นฉบับสัญญาเพื่อให้ประเมินราคา หายไปหลายวัน แต่แล้วก็กลับมาใช้บริการ ซึ่งลูกค้าก็ได้เปิดเผยความจริงว่า เราได้ที่แปลที่ถูกกว่าคุณเยอะเลย แต่ยังลังเลที่จะจ้างแปลเกรงว่าจะใช้สำนวนกฎหมายไม่ถูกต้อง จึงต้องปรึกษาผู้รู้แล้วก็ตัดสินใจเลือกคุณ เพราะมีหลักฐานหลายประการที่ประกันได้ว่าเราจะได้ผลงานแปลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มี comment จากคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะเราได้นำผลงานแปลให้คู่สัญญาที่เป็นชาวต่างชาติตรวจสอบก่อนตัดสินใจ             
 •               สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ทำไมเราจึงยืนหยัดอยู่บนธุรกิจรับแปลสัญญา รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้ยาวนานถึง 20 ปีเต็ม เราไม่เคยโฆษณาเกินจริง เราไม่เคยอวดอ้างว่าผลงานแปลยอดเยี่ยม แต่จุดขายของเราคือ ประสบการณ์ในการแปลสัญญา และตรวจทานผลงานแปลแบบคำต่อคำไม่ให้ผิดพลาดหรือผิดความหมายไปจากต้นฉบับ 
 • เรื่องน่าสนใจ.... 
 •  ทำไมต้องทำสัญญา ... อ่านเพิ่มเติม>>
 •  แปลสัญญา... อ่านเพิ่มเติม>> 
 • นิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด อ่านเพิ่มเติม>>

รับแปลสัญญา

บริการด้วยใจและความสามารถที่มีด้วยประสบการณ์ 20 ปีเต็ม......081-4580240  PIM Translation Co., Ltd. 

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลสัญญา>>
Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
pimtranslation555@gmail.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด