รับสมัครนักแปลภาษาพม่า
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับสมัครนักแปลอิสระ

รับสมัครนักแปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า ภาษารัสเซีย ติดต่อ Line ID: 0814580240

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับสมัครนักแปลอิสระ  ได้แก่ ภาษารัสเซีย ภาษาพม่า (เมียนมา)  ผู้แปลแจ้งค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จด้วยตนเอง โดยอัตราค่าบริการที่บริษัทของเรายอมรับได้และยอมรับภาระภาษีที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ตามระเบียบสรรพากร โอนค่าบริการแปลหลังจากได้รับงานแปลและตรวจสอบผลงานแปลว่าถูกต้องตามต้นฉบับ โดยจะทำการโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายใน 2 วัน นับจากเวลาที่ได้รับผลงานแปลและผลงานแปลถูกต้อง

 

 Recruitment ofThai- Rusian Translator and Thai-Myanma  Translator email: pimtranslation@hotmail.com

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com
 

ติดต่อสมัครนักแปลอิสระ ผ่าน QR Code PIM Translation


บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด 

เนื่องจากมีปริมาณงานแปลภาษาอังกฤษและภาษาจีนล้นมือ นักแปลที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับงานดังกล่าวได้เพียงพอ จึงขอเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญการแปลในภาษาอังกล่าวและมีประสบการณ์ตามที่ประกาศไว้เข้าร่วมเป็นทีมงานกับ พิมทรานสเลชั่น

1. นักแปลภาษาไทยเป็นจีน อังกฤษเป็นจีน ประสบการณ์แปลตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป <<ด่วนมาก>>

 

2. นักแปลภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า ภาษาเวียตนาม ภาษาลาว และภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ :

สิ่งสำคัญที่ทางบริษัทฯ ทุกแห่งต้องการที่สุดคือ นักแปลที่ส่งงานตรงเวลา แปลงานถูกต้องตามต้นฉบับ รับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับไม่ทิ้งงาน

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นทีมงานเดียวกัน 

 

โทร. 02-1741022 

081-4580240 

Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com


แผนที่บริษัท พิมทรานสเลชั่นจำกัด 

หมายเหตุ: ค่าบริการแปลเอกสารสำหรับนักแปลทุกท่าน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารฉบับแปล ซึ่งนโยบายของเราอาจจะแตกต่างจากศูนย์แปลแห่งอื่นๆ บางแห่งต้องวางบิลลูกค้าและรอลูกค้าชำระเงินก่อนจึงจะสามารถโอนค่าบริการให้นักแปลได้ แต่ของเราคำนึงถึงจิตใจของนักแปลเสมอ เพราะเราเป็นนักแปลมาก่อนย่อมเข้าใจนักแปลด้วยกันดี ดังนั้น เราจึงกล้ารับรองว่า ท่านส่งงานแปลเราชำระเงินให้ท่านแน่นอนไม่ยืดเยื้อ และไม่เอาเปรียบนักแปล สุภาษิตที่เรียกว่า "จับเสือมือเปล่า" คือศูนย์แปลต้องได้เงินจากลูกค้าก่อนจึงจะจ่ายค่าบริการแปลให้นักแปลได้ สิ่งเหล่านั้นเราไม่เคยทำกับนักแปลในสังกัดของเรา นักแปลของเราทราบดีและร่วมทีมงานแปลด้วยกันมาโดยตลอด และเราถือปฏิบัติบัติตลอดมา ผลงานของนักแปลเป็นเครื่องพิสูจน์สัมพันธภาพระหว่างเรากับนักแปล หากท่านผ่านการทดสอบการแปลจากเรา ท่านจะได้รับงานทันทีที่ลูกค้าจ้างงานเรา บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานแปลที่ร่วมฝ่าฟันกันมา และสร้างรากฐานอันมั่นคงตลอดไป...

หน้าแรกรับแปลเอกสาร