รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารด่วนมากกว่า 21 ปี เต็ม ทำงานทุกวันมีงานตลอดทุกวัน
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสารด่วน

แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการด่วน ติดต่อ แปลเอกสารด่วน Line ID: 0814580240 

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารกฎหมายด่วน รวดเร็วทันใจ 

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสารกฎหมาย>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

บริษัทรับแปลเอกสารด่วน ตั้งอยู่ในตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ยินให้บริการแปลเอกสารด่วนกับลูกค้าทุกท่าน โดยส่งต้นฉบับผ่าน Application Line: 0814580240, email: pimtranslation@yahoo.com

ท่านสามารถเดินทางติดต่อแปลเอกสารด่วนด้วยตัวท่านเอง เราเป็นผู้ให้บริการแปลเอกสารด่วน และเป็นเจ้าแรกที่เสนอรับแปลเอกสารด่วนมาตลอดระยะเวลา 21 ปี เต็ม เพราะเรามีเจ้าของบริษัทเป็นนักแปลอิสระ ที่ให้บริการแปลเอกสารด่วน ได้แก่ แปลเอกสารกฎหมายด่วน แปลเอกสารราชการด่วน แปลงบการเงินด่วน มามากกว่า 21 ปี ส่งงานตรงเวลา ทันความเร่งด่วนที่ลูกค้าต้องการ

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารสัญญาด่วน รับเอกสารกฎหมายไทยเป็นอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารด่วนอังกฤษไทย ประสบการณ์แปล 21 ปีผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานด่วนได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง แปลเอกสารราชการด่วย เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวจำนวน 4-5 ฉบับ ภายใน 2 ชั่วโมง รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่าด่วน รับแปลเอกสารราชการด่วน ยื่นขอวีซ่าสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย แปลเอกสารราชการด่วน รวดเร็วทันต่อการยื่นขอวีซ่าด่วน  


รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน ศูนย์แปลภาษาพิมทรานสเลชั่น ศูนย์แปลเอกสารในสมุทรปราการ แปลเอกสารราชการด่วน รวดเร็วทันใจ 

 แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนพิมทรานสเลชั่น รวดเร็วทันใจทันใช้งาน ไม่ผิดหวังในผลงาน แปลเอกสารด่วน


รับแปลเอกสารด่วน ติดต่อหาที่แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารราชการด่วน รวดเร็วทันใช้งาน ทันเวลาเร่งที่ต้องการเร่งด่วน

ค่าแปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน PIM Translation

รับแปลเอกสารด่วน ปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 21 ปีเต็ม 081-4580240 รับยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ยื่นรับรองด่วน หรือยื่นรับรองปกติ เชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมาย แปลสัญญา แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารธุรกิจ โดย คุณพูลศักดิ์ เจ้าของบริษัท
 แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน กับ พิมทรานสเลชั่น แล้่วท่านจะไม่ผิดหวัง

รับแปลเอกสารราชการ ด่วน เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทาง ใช้เอกสารด่วนที่ต่างประเทศ เอกสารที่สามารถแปลด่วนได้แก่- แปลเอกสารด่วนภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท จากไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่
แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปลทะเบียนบ้านด่วน แปลเสร็จภายใน 30 นาทีที่ตกลงจ้างแปลเอกสารด่วน
รับจ้างแปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน
รับแปลบัตรประชาชนด่วน  แปลเสร็จภายใน 15 นาที ที่ตกลงจ้างแปลเอกสารราชการด่วน
แปลเอกสารด่วน จ้างแปลงานเร่งด่วนกับ ติดต่อแปลเอกสารด่วนที่ไหน PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปลสูติบัตรด่วน         แปลเสร็จภายใน 30 นาที หลังจากที่ตกลงจ้างแปล
จ้างแปลงานด่วน ติดต่อแปลงานด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน
รับแปลหนังสือรับรองโสด รับรองกงสุล ภายใน 3 วันทำการ ยื่นรับรองแบบปกติ
แปลเอกสารด่วนที่ไหน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. รับแปลภาษาด่วน รวดเร็วทันใจ รับหนังสือรับรองการเกิด รับรองกงสุล ภายใน 3 วันทำการ ยื่นรับรองแบบปกติ
รับแปลเอกสารด่วน แปลอังกฤษด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน แปลใบเปลี่ยนชื่อด่วน    แปลเสร็จภายในเวลา 15 นาที หลังจากตกลงจ้างแปลด่วน
รับจ้างแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปล สด. 9 ด่วน       แปลเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากตกลงจ้างแปลเอกสารด่วน
แปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับจ้างแปลเอกสารด่วน หนังสือรับรองบุตร        แปลเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ตกลงจ้างแปลด่วน       
บริษัทแปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน บริการแปลภาษาด่วน หนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างปะเทศ
จ้างแปลภาษาด่วน ติดต่อจ้างแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน แปลหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก แปลเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ตกลงจ้างแปลเอกสารด่วน
แปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน บริษัทแปลภาษาด่วน รับแปลเอกสารด่วน รายงานผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ใช้เวลา 3 ชั่วโมง/หน้า 
แปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลเอกสารปริญญาบัตรด่วน   ใช้เวลา 30 นาที/หน้า 
แปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลใบประกาศนียบัตรด่วน ใช้เวลา 30 นาที/หน้า  
แปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปลรายงานผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง/หน้า
รับแปลภาษาด่วน แปลภาษาด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วน กับ PIM Translation Co., Ltd. บริษัทแปลเอกสารด่วน รับแปลรายงานผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เวลา 4 ชั่วโมง/หน้า
ติดต่อแปลภาษาด่วนที่ไหนดี แปลภาษาด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลใบอนุญาตต่างๆ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง/หน้า  
หาที่แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ PIM Translation Co., Ltd.  รับแปลสัญญาต่างๆ ใช้เวลาแปลวันละ 12 หน้า   

เราขอบริการรับแปลเอกสารด่วนด้วยใจ และตั้งใจแปลอย่างสุดความสามารถทุกชิ้นงานออกมาจากสมองของเรา
แปลเอกสารกฎหมายด่วน ได้แก่ 

รับแปลเอกสารด่วน บริษัทรับแปลเอกสารด่วน บริษัทรับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน รับแปลสัญญาด่วน
แปลเอกสารด่วน กับ พิมทรานสเลชั่น บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทรับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน รับแปลคำสั่งศาล 
บริษัทรับแปลเอกสารด่วน บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทรับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน รับแปลคำพิพากษาศาล 
รับจ้างแปลเอกสารด่วน บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทรับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน รับแปลพระราชบัญญัติด่วน (พรบ.) 
รับจ้างแปลเอกสารด่วน บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทรับแปลภาษา รับแปลภาษาด่วน กับ พิมทรานสเลชั่น รับแปลกฎกระทรวง 
รับแปลงานด่วน ติดต่อจ้างแปลเอกสารราชการ และแปลภาษาดังกฤษด่วนได้ที่ PIM Translation หนังสือรับรองบริษัท
แปลเอกสารด่วน ได้รวดเร็ว ทันใจ เรียกใช้ PIM Translation ยินดีให้บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารธูุรกิจด่วน ได้แก่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน หนังสือบริคณห์สนธิ บัตรส่งเสริม BOI เป็นต้น

รับแปลเอกสารราชการด่วน ติดต่อจ้างแปลเอกสารราชการด่วนได้ที่ PIM Translation

  ไม่ว่างานแปลเอกสารจะเร่งด่วนขนาดไหน เราสามารถรับแปลเอกสารด่วน รับแปลงานด่วน รับรองเอกสาร สำหรับการแปลเอกสารราชการให้กับท่านได้ทันที ท่านสามารถมานั่งรอรับเอกสารด่วนได้ทันที โดยมีระยะเวลาการแปล เช่น แปลเอกสารราชการ แปลทะเบียนบ้าน แปลสูติบัตร แปลหนังสือรับรองบริษัท สามารถรอรับได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงสำหรับรับแปลเอกสารด่วนแต่ละชนิด แปลบทคัดย่อ จัดส่งภายใน 1 ชั่วโมง รับแปลสัญญา

รับแปลกฎหมาย 10 หน้าต่อวัน รวมทั้งทบทวนคำแปลแบบละเอียดทุกคำทุกตัวอักษร โดยมิให้แปลขาด ตกหล่นแม้แต่ประโยคเดียว ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วนอันยาวนานถึง 21 ปี เต็ม ของคุณพูลศักดิ์ ทุ่มเทให้กับงานแปล โดยมีงานแปลทุกวันๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 10 หน้า ตลอดระยะเวลา 21 ปี 


ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน

  จากประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา ทางบริษัทของเรามักจะได้รับงานแปลเอกสารด่วนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้แปลเอกสารด่วน เพื่อนำไปใช้ให้ทันกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเอกสารด่วนไปใช้ทางธุรกรรม ได้แก่ แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน แปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน แปลเอกสารด่วนสูติบัตร แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองโสด แปลเอกสารด่วน สด.9 แปลเอกสารด่วนหนังสือรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แปลเอกสารด่วนปริญญาบัตร แปลเอกสารด่วนรายงานผลการเรียน แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองบริษัท แปลเอกสารด่วนใบรับรองแพทย์ แปลเอกสารด่วนหนังสือแนะนำตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส แปลภาษาด่วนหนังสือเดินทาง ดังนั้น เราจึงตระหนักดีว่าการให้บริการแปลเอกสารด่วนของเรา จะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้องตามต้นฉบับ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยการแปลเอกสารด่วนของเราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับแปลเอกสารด่วนจาก ลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถรับแปลภาษาด่วนให้ กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการ 

แปลเอกสารด่วน โดยคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล หากเอกสารผิดพลาดหรือขาดตก บกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 20 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 21 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดยตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...      


 รับแปลเอกสาร  

รับแปลเอกสาร ด้วยประสบการณ์แปลของเจ้าของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่รับแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ และรับแปลเอกสารอังกฤษเป็นไทย ประกอบด้วยการรับแปลเอกสารด้านกฎหมาย รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านวิชาการ รับแปลเอกสารราชการ ผลงานเป็นเป็นเครื่องพิสูจน์และการยืนหยัดรับแปลเอกสารได้จนถึงทุกวันนี้ บนความซื่อสัตย์และบนราคาที่ยุติธรรมสำหรับผู้แปลและยุติธรรมสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลคุณภาพ ท่านอาจจะคิดว่าเรารับแปลเอกสารในราคาที่สูง แต่หากท่านลองใช้บริการรับแปลเอกสารจากที่อื่นแล้วท่านจะสามารถเทียบผลงานแปลได้ทันทีว่าเราทำงานแปลด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนาน มีลูกค้าจำนวนมากตัดสินใจจ้างแปลเอกสารราคาถูกทันที โดยมิได้ตรวจสอบผลงานแปลก่อนตัดสินใจ ทำให้ต้องกลับมาใช้บริการแปลเอกสารจากเราอีก ทำให้ท่านต้องเสียเงินสองรอบ เรียกว่า "เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย" หลังจากงานที่ท่านใช้งานไม่ได้หรือมีปัญหาก็จะกลับมาใช้บริการกับเรา เรายินดีต้อนรับท่านเสมอ แต่หากต้องนำเอกสารชุดเก่ามาแก้ไข เราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ว่าเอกสารที่ท่านแปลมาอาจจะใช้งานไม่ได้เลย เราต้องแปลใหม่ทั้งหมด ก็ไม่สามารถแก้ไขงานเดิมของท่านได้....ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญของงานแปลและต้องการงานคุณภาพจากเรา...และขอย้ำว่า...ของดีและถูกไม่มีในโลก...ขอรับรองด้วยประสบการณ์ที่อยู่้ในวงงานแปลยาวนานถึง 20 ปี เป็นเวลาที่ให้กับงานแปลทุกวัน มิใช่ 21 ปี สำหรับการรับแปลเอกสารด่วนเพียงแค่วันละ 1 - 2 หน้า แต่เราแปลวันละ 12 หน้า ทุกวัน เป็นระยะเวลา 21 ปี หรือเรียกว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารทุกวันเป็นเวลา 5,840 วัน นักแปลบางท่านอาจจะบอกว่าตนเองมีประสบการณ์แปล 25 ปี หรือเปิดร้านแปลมา 25 ปี แต่มิได้แปลเอง หรือถ้าเป็นนักแปล แปลแค่วันละไม่เกิน 2 หน้า บางวันก็ไม่ได้แปลนั่นก็ถือว่าประสบการณ์ของท่านมิใช่ 25 ปี อย่างแน่นอน..  

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลภาษาด่วนได้ที่ พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

 รับแปลเอกสารราชการ
เพื่อยื่นกรมการกงสุล สถานทูต รับแปลเอกสาราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยลูกค้านำไปยื่นกับหน่วยงานราชการไม่เคยถูกตีกลับมาแก้ไข และสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศเพื่อประกอบการทำงาน และประการศึกษาต่อในต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สด. 9 หนังสือรับรองโสด หนังสือรับรองการหย่า หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-4580240


 ข้อความที่ลูกค้าประทับใจ  

ร้อยพันคำชม ที่เราไม่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินในสิ่งที่เราทำ การทำงานย่อมมีัทั้งคำชมและตำหนิ หากใครปฏิเสธว่าเราทำงานไม่เคยมีตำหนิมีแต่ชม คนนั้น โกหกแน่นอน การเดินทางบนเส้นทางนักแปล ย่อมมีทั้งเรื่องดีและไม่ดี ดังนั้น คำชมที่ท่านได้ไม่ได้ทำให้ท่านลืมตัวแต่เป็นกำลังใจ แต่ถ้ามีคำตำหนิท่านก็ควรจะน้อมรับว่าสิ่งใดที่ผิดพลาด เช่นเดียวกัน ทางเราก็พบเห็นลูกค้าที่มีหลากหลายอารมณ์ บางท่านโทรเข้ามาสอบถามบังคับให้ตอบคำถามว่าหน้าละเท่าไร ทางเราขอตอบคำถามสำหรับท่านที่ต้องการทราบราคาโดยไม่ส่งต้นฉบับ ให้ท่านตรวจสอบอัตราค่าบริการตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทรเข้า ซึ่งท่านอาจจะไม่ได้คำตอบที่พึงพอใจหรือไม่ได้คำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง เพราะท่านต้องการนำราคาไปใช้ในการตัดสินใจเท่านั้น มิได้มีเจตนาจะจ้าแปลเอกสารด่วนที่ต้องการงานคุณภาพ หรือหากท่านสนใจจ้างแปลเอกสารในราคาถูก ท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ที่ัรับแปลเอกสารราคาถูกที่มีบนโลกอินเตอร์เน็ตได้อีกมากมาย....ขอให้ท่านโชคดี..

From: Pitch Kc. <so_h.......@hotmail.com>
To: "Pimtranslation Co., Ltd." <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Monday, January 20, 2014 11:22 AM
Subject: RE: ส่งงานแปล 7 ไฟล์

คุณเล็ก
 
ขอบพระคุณมากนะค่ะ งานคุณภาพ และเสร็จรวดเร็วทันใจ ดีค่ะ  
ขอบพระคุณมากนะค่ะ

From: p...........k@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะ
Date: Mon, 25 Feb 2013 20:29:46 +0700

ได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะคะ คิดว่าไม่น่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรแล้วเพราะงานดีมากกก ที่สำคัญคือตรงเวลามากกก ไม่ผิดหวังที่มาใช้บริการเลยค่ะ แล้วจะแนะนำคนอื่นต่อนะคะ
...ขอบคุณค่ะ...
 

Date: Fri, 1 Mar 2013 11:34:01 +0700
Subject: Re: ขอส่งงานแปลค่ะ
From: phu.......7@gmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com 
ทุกอย่างโอเคคะ ขอบคุณนะคะ  

 From: v.........ka@hotmail.com
Date: Sat, 27 Apr 2013 22:22:20 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com
 
 

ขอขอบคุณ pimtranslationและอาจารย์พูลศักดิ์

งานเร็วมากและอาจารย์พูลศักดิ์สุดยอดมากจริงๆค่ะ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

From: Mo....Sae... <nok........@yahoo.com>
To: Ltd.Pimtranslation Co. <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Thursday, January 23, 2014 8:50 AM
Subject: ตอบกลับ: ขอส่งงานแปลค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
ไว้จะใช้บริการอีกนะคะ

From: sandy........@hotmail.com
To: pimtranslation@yahoo.com
Subject: RE: บทแปล กรมส่งเสริมวัฒนรรม
Date: Tue, 3 Dec 2013 07:58:50 +0000
คุณเล็กคะ
ได้อ่านบทแปลแล้ว แปลดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

From: .............ka@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ประเมินราคา
Date: Thu, 13 Feb 2014 19:58:39 +0900

เรียน คุณเล็ก

เคยใช้บริการงานของบริษัทพิมทรานสเลชั่น จำกัด ประทับใจมากค่ะ
งานไม่ต้องแก้เลยค่ะ 
ครั้งนี้เลยติดต่อขอใช้บริการอีกครั้ง
เป็นเอกสารราชการ เรื่อง ขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
รบกวนช่วยประเมินราคาให้ด้วยค่ะ

 From: t.......a.ch@hotmail.com

To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: RE: ส่งงานแปลแบบประเมิน
Date: Fri, 21 Feb 2014 23:05:14 +0700
ขอบคุณมากนะคะ งานเสร็จไวมาก ถ้ามีโอกาสจะใช้บริการอีกนะคะ Emoji
Ms.....pa Ch......mkiat ID 5....058 Section B1
Business English Curriculum at Suan Dusit Rajbhat University
 
 
Tel.089.......13 Email.th.....a.ch@hotmail.com
 
From: nut......ung@hotmail.com
Subject: Re: ส่งงานแปล
Date: Wed, 23 Sep 2015 23:40:07 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com

ขอบคุณมากค่ะๆ คุณเล็ก
 
ได้รับงานแปลเรียบร้อยแล้วนะค่ะ งานแปล
แปลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ โอกาสหน้าจะมาใช้บริการอีกค่ะ
 
นัท ^_^

 

TAG: รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีนรับแปลภาษาฝรั่งเศสรับแปลภาษาเกาหลีรับแปลภาษาญี่ปุ่นรับแปลภาษากัมพูชารับแปลภาษาพม่า