ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

 

ผลงานแปลเป็นบทพิสูจน์ฝีมือผู้แปลภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์ตรงจากการทำงานและรับแปลภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 15 ปี

 

ติอต่อแปลภาษาญี่ปุ่นได้ที่ Mobile: 081-4580240 Line ID: pimtranslation
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmai
l.com

เพิ่มเพื่อน รับแปลภาษาญี่ปุ่น
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลภาษาญี่ปุ่น>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รับแปลข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น รับแปลเอกสารตรวจสอบมาตรฐาน ISO ไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รับแปลเอกสารราชการไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่าแต่งงาน รับแปลสลิปเงินเดือนภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย รับแปลเอกสารญี่ปุ่นเพื่อยื่นธนาคาร

รับแปลภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลมีประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามและการแปลมามากกว่า 18 ปี นับตั้งแต่จบการศึกษา 

บริษัทของเรามีทรัพยากรบุคคลระดับสมองของประเทศ ผู้แปลภาษาญี่ปุ่นของเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดัง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มีประสบการณ์แปลภาษาญี่ปุ่นมายาวนาน ในการแปลทุกครั้งของเราจะมีเจ้าของภาษาเป็นผู้ตรวจสอบผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นทุกครั้ง ดังนั้น ขอได้โปรดวางใจในผลงานของเราว่าออกมาจากสมองอันชาญฉลาดของผู้แปลอย่างแน่นอน เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นออกจากจากความรู้ ความสามารถที่เต็มเปี่ยมของทีมงาน 

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ได้แก่  

- รับแปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลข้อบังคับบริษัทเป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลหนังสือราชการเป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลงานวิจัยภาษาญี่ปุ่น 
- รับแปลเอกสารวิชาการภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลเอกสาร ISO เป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลหนังสือรับรองการทำงานภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลหนังสือส่งตัวอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
- รับแปลจดหมายภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลคำฟ้องเป็นภาษาญี่ปุ่น
 

ฯลฯ  

 รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ด้วยประสบการณ์จริงที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทของประเทศญี่ปุ่น ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกวัน รวมถึงการแปลเอกสารของบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ ทำให้มีประสบการณ์ในการรับแปลภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ผู้แปลสามารถแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างให้ท่านตรวจสอบก่อนตัดสินใจได้ ระยะเวลาในการรับแปลภาษาญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและความหนาแน่นของเนื้อหาในเอกสารภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลมีงานประจำอาจจะจัดส่งงานได้เพียง  3 - 4 หน้าต่อวันเนื่องจากมีงานประจำที่ทำในบริษัทญี่ปุ่น แต่ผลงานกล้ารับประกันได้ว่าผลงานเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา   

ผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมา  

เราตระหนักดีว่าลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเอกสารที่แปลได้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ และทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน การแปลภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลภาษาญี่ปุ่นต้องมีประสบการณ์ในการแปลและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและการทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถใช้ภาษาได้สละสลวยเทียบเท่าเจ้าของภาษา เรามีบุคลากรที่ทำงานในองค์กรธุรกิจของชาวญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับกรรมการบริษัทและติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นเรายินดีให้ท่านตรวจสอบผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นโดยผ่านทางอีเมล์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจจ้างแปลภาษาญี่ปุ่นกับทางเรา    

ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

 รับแปลภาษาญี่ปุ่น ผลงานแปลไทยเป็นญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่นโดยทีมงานคุณภาพทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่น 18 ปี เต็ม
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแปลภาษาญี่ปุ่นได้ที่
081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240
E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ขั้นตอนการแจ้งอัตราค่าบริการแปลภาษาญี่ปุ่น 

  • ท่านจัดส่งแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ (File นามสกุล .docx หรือ doc หรือ .pdf หรือ .jpg) แนบมากับอีเมล์ โดยแจ้งชื่อที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี ของบริษัท กรณีต้องการให้จัดส่งใบเสนอราคา
  • จัดส่งใบเสนอราคา หรือแจ้งอัตราค่าบริการ พร้อมกำหนดการแปลแล้วเสร็จไปยังอีเมล์ของท่าน
  • ลูกค้าตกลงจ้างแปลภาษาญี่ปุ่น โดยชำระค่าบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในคราวที่เสนอราคาและ/หรือส่งใบเสนอราคา
  • ผู้แปลทำการแปลภาษาญี่ปุ่นพร้อมส่งมอบงานแปลตามระยะเวลาที่แจ้งในคราวที่เสนอราคา
  • ลูกค้าตรวจสอบเอกสารผลงานแปลและสามารถ download แฟ้มข้อมูลจากอีเมล์
  • จัดส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้กับผู้จ้างแปลภาษาญี่ปุ่น  

เกร็ดความรู้เรื่อง "การทำธุรกรรมกับธนาคาร" โดยต้องทำการแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 

เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมากที่ใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเพื่อนำเอกสารไปใช้ในการทำธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เช่น การยื่นกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ กรณีมีคู่สมรส หรือผู้ซื้อมีสัญชาติไทย โดยผู้กู้ร่วมหรือผู้ซื้อคอนโดมิเนียม จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงรายได้ต่อธนาคาร ดังนั้นเอกสารที่เป็นภาษาญี่ปุ่นจะต้องถูกแปลเป็นภาษาไทยพร้อมประทับรับรองคำแปลถูกต้องจาบริษัทรับแปลเอกสาร เราขอเป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่ให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามระเบียบสรรพากร