dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รับแปลข้อบังคับบริษัทภาษาญี่ปุ่น
รับแปลเอกสารตรวจสอบมาตรฐาน ISO ไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น รับแปลเอกสารราชการไทยเป็นญี่ปุ่น รับแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่าแต่งงาน

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


รับแปลภาษาญี่ปุ่น  

บริษัทของเรามีทรัพยากรบุคคลระดับสมองของประเทศ ผู้แปลภาษาญี่ปุ่นของเราจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดัง เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มีประสบการณ์แปลภาษาญี่ปุ่นมานาน ในการแปลทุกครั้งของเราจะมีเจ้าของภาษาเป็นผู้ตรวจสอบผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นทุกครั้ง ดังนั้น ขอได้โปรดวางใจในผลงานของเราว่าออกมาจากสมองอันชาญฉลาดของผู้แปลอย่างแน่นอน เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นออกจากจากความรู้ ความสามารถที่เต็มเปี่ยมของทีมงาน

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ได้แก่  

- รับแปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลข้อบังคับบริษัท
เป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลหนังสือราชการเป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลงานวิจัยภาษาญี่ปุ่น 
- รับแปลเอกสารวิชาการภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลเอกสาร ISO เป็นภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลหนังสือรับรองการทำงานภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลหนังสือส่งตัวอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
- รับแปลจดหมายภาษาญี่ปุ่น
- รับแปลคำฟ้องเป็นภาษาญี่ปุ่น

ฯลฯ


 รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

ด้วยประสบการณ์จริงที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทของประเทศญี่ปุ่น ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกวัน รวมถึงการแปลเอกสารของบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ ทำให้มีประสบการณ์ในการรับแปลภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ผู้แปลสามารถแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างให้ท่านตรวจสอบก่อนตัดสินใจได้ ระยะเวลาในการรับแปลภาษาญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและความหนาแน่นของเนื้อหาในเอกสารภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลมีงานประจำอาจจะจัดส่งงานได้เพียง  3 - 4 หน้าต่อวัน แต่ผลงานกล้ารับประกันได้ว่าผลงานเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา   

ผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นที่ผ่านมา  

เราตระหนักดีว่าลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเอกสารที่แปลได้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ และทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน การแปลภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลภาษาญี่ปุ่นต้องมีประสบการณ์ในการแปลและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและการทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถใช้ภาษาได้สละสลวยเทียบเท่าเจ้าของภาษา เรามีบุคลากรที่ทำงานในองค์กรธุรกิจของชาวญี่ปุ่น และใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับกรรมการบริษัทและติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นเรายินดีให้ท่านตรวจสอบผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับผลงานแปลภาษาญี่ปุ่นโดยผ่านทางอีเมล์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจจ้างแปลภาษาญี่ปุ่นกับทางเรา  

ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

 

 

 รับแปลภาษาญี่ปุ่นโดยทีมงานคุณภาพทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่น 16 ปี

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับแปลภาษาญี่ปุ่นได้ที่
081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240

E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

Tag:
รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย | จ้างแปลภาษาญี่ปุ่น |แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น |รับจ้างแปลภาษาญี่ปุ่น |แปลภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี