รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเกาหลี บริการแปลภาษาเกาหลี แปลเอกสารเกาหลี

 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี โดยอาจารย์สอนภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยของรัฐ ปริญญาตรี - โท ภาษาเกาหลี ณ ประเทศเกาหลี ประสบการณ์แปลและประสบการณ์สอน 10 ปี รับรองคำแปลถูกต้องโดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


 รับแปลภาษาเกาหลี โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ทำการค้ากับทั่วโลก หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายภาษาที่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกที่ไร้พรมแดน ภาษาเกาหลีในเมืองไทยขณะนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะในวงการธุรกิจ หรือบันเทิง ทั้งภาพยนตร์ ละคร ซึ่งทำให้คนไทยอยากเรียนรู้ภาษานี้มากขึ้น รวมทั้งมีชาวเกาหลีจำนวนมากที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย เราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องเตรียมรับกับภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลี บริษัทฯ ของเรารับแปลภาษาเกาหลีมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเอกสารที่รับแปลภาษาเกาหลี มีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร สารคดี หรือแม้กระทั่งเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองจากประเทศเกาหลี รวมถึงคำพิพากษา คำฟ้อง หรือเอกสารด้านกฎหมายต่างๆ ที่ลูกค้าใช้บริการกับเรามายาวนาน ซึ่งเรามีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการแปลภาษาเกาหลีโดยเฉพาะ ซึ่งท่านมีประสบการณ์โดยตรงคือ ได้รับการศึกษาั้ตั้งแ่ต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทด้านภาษาเกาหลี รวมทั้งสอนภาษาเกาหลีเป็นงานประจำของท่าน การแปลภาษาเกาหลีมีหลากหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านภาษาเกาหลีแบบวิชาการ ภาษาเกาหลีในงานโฆษณาต่างๆ โทรสอบถามข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารต้นฉบับของท่านมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินราคา ตามอีเมล์ด้านบนนี้

   รับแปลภาษาเกาหลี รับจ้างแปลเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย ได้แก่

- รับแปลจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล

- จดหมายติดต่อธุรกิจ

- หนังสือแต่งตั้งตัวแทน

- เอกสารโฆษณาสินค้า

- ฉลากสินค้า ฯลฯ  

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี ได้แก่

- รับแปลจดหมายภาษาเกาหลี

- เอกสารทางธุรกิจ

- รับแปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาเกาหลี

- รับแปลคำพิพากษาไทยเป็นเกาหลี

- รับแปลคำฟ้องไทยเป็นเกาหลี

- รับแปลเอกสารของบริษัท ได้แก่ งบการเงินไทยเป็นเกาหลี รับแปล Company Profile ไทยเป็นเกาหลี

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com