ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเกาหลี บริการแปลภาษาเกาหลี แปลเอกสารเกาหลี

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี โดยอาจารย์สอนภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยของรัฐ ปริญญาตรี - โท ภาษาเกาหลี ณ ประเทศเกาหลี ประสบการณ์แปลและประสบการณ์สอน 10 ปี รับรองคำแปลถูกต้องโดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

 

รับแปลภาษาเกาหลี โดย พิมทรานสเลชั่น แปลด่วน รวดเร็วทันใจ

คลิกส่งต้นฉบับขอทราบราคาแปลภาษาเขมร


 รับแปลภาษาเกาหลี โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ทำการค้ากับทั่วโลก หลากหลายวัฒนธรรม หลากหลายภาษาที่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกที่ไร้พรมแดน ภาษาเกาหลีในเมืองไทยขณะนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะในวงการธุรกิจ หรือบันเทิง ทั้งภาพยนตร์ ละคร ซึ่งทำให้คนไทยอยากเรียนรู้ภาษานี้มากขึ้น รวมทั้งมีชาวเกาหลีจำนวนมากที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย เราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องเตรียมรับกับภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลี บริษัทฯ ของเรารับแปลภาษาเกาหลีมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเอกสารที่รับแปลภาษาเกาหลี มีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร สารคดี หรือแม้กระทั่งเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองจากประเทศเกาหลี รวมถึงคำพิพากษา คำฟ้อง หรือเอกสารด้านกฎหมายต่างๆ ที่ลูกค้าใช้บริการกับเรามายาวนาน ซึ่งเรามีคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถในการแปลภาษาเกาหลีโดยเฉพาะ ซึ่งท่านมีประสบการณ์โดยตรงคือ ได้รับการศึกษาั้ตั้งแ่ต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทด้านภาษาเกาหลี รวมทั้งสอนภาษาเกาหลีเป็นงานประจำของท่าน การแปลภาษาเกาหลีมีหลากหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านภาษาเกาหลีแบบวิชาการ ภาษาเกาหลีในงานโฆษณาต่างๆ โทรสอบถามข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารต้นฉบับของท่านมาทางอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินราคา ตามอีเมล์ด้านบนนี้

  รับแปลภาษาเกาหลี รับจ้างแปลเกาหลี

รับแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย ได้แก่
- รับแปลจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล
- รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลเอกสารราชการ เพื่อใช้จดทะเบียนสมรส ณ ประเทศเกาหลีใต้
- จดหมายติดต่อธุรกิจ
- หนังสือแต่งตั้งตัวแทน
- เอกสารโฆษณาสินค้า
- ฉลากสินค้า ฯลฯ  
รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี ได้แก่
- รับแปลจดหมายภาษาเกาหลี
- เอกสารทางธุรกิจ
- รับแปลหนังสือรับรองบริษัทเป็นภาษาเกาหลี
- รับแปลคำพิพากษาไทยเป็นเกาหลี
- รับแปลคำฟ้องไทยเป็นเกาหลี
- รับแปลเอกสารของบริษัท ได้แก่ งบการเงินไทยเป็นเกาหลี รับแปล Company Profile ไทยเป็นเกาหลี

เกร็ดความรู้เรื่องการนำเอกสารราชการในการจดทะเบียนสมรสประเทศเกาหลีใต้

ปัจจุบันคนไทยได้เดินทางไปทำงานยังประเทศเกาหลีทั้งชายและหญิง และพบรักในต่างแดนพร้อมจะแต่งานและจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ เอกสารที่ต้องจัดเตรียมที่สำคัญและข้อปฏิบัติดังนี้

- กรณีฝ่ายหญิงเป็นคนไทยต้องการสมรสในประเทศเกาหลีใต้ จะต้องจัดเตรียมเอกสารคือ "หนังสือรับรองสถานะการสมรส" ซึ่งต้องติดต่อขอให้อำเภอ (ในต่างจังหวัด) หรือเขต (กรุงเทพฯ) เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง และนำมาจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรับรองเอกสารคำแปลและต้นฉบับ ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ พร้อม "แปลหนังสือรับรองโสดเป็นภาษาเกาหลี" เพื่อนำมาใช้ควบคุู่กับเอกสารฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล โดยหนังสือรับรองโสดฉบับภาษาเกาหลี สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย จะทำการรับรองเอกสารดังกล่าวเพื่อให้เสร็จทุกขั้นตอนเพื่อนำไปใช้ยังประเทศเกาหลีใต้

- กรณีที่ผู้จะขอจดทะเบียนสมรสอาศัยอยู่ยังประเทศเกาหลีใต้ ไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อทำการขอหนังสือรับรองโสดได้ จะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ปกครอง หรือบุุคคลที่ต้องการให้กระทำการแทน โดยจัดส่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเกาหลีเป็นผู้ออกให้ส่งมายังประเทศไทย เพื่อขอหนังสือรับรองโสดจากหน่วยงานราชการ ก่อนที่จะทำการนำเอกสารต่างๆ ที่ขอทำการแปลและรับรองเอกสารตามลำดับต่อไป

จากส่วนหนึ่งของผลงาน ที่ลูกค้าบอกต่อๆ กันให้ พิมทรานสเลชั่น ให้บริการแปลรับรองกงสุล ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี

 จ้างแปลภาษาเกาหลีนำไปรับรองสถานทูตเกาหลีจ้างแปลหนังสือรับรองโสดเป็นภาษาเกาหลี ติดต่อ0814580240