รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดยทีมงานนักเรียนทุน ประสบการณ์ 13 ปี
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาฝรั่งเศส

รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส

การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่จะเริ่มศึกษาในระดับมัธยม และมีบุคคลในวงแคบที่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสอย่างแตกฉาน สามารถสื่อสาร ฟัง พูด ได้อย่างแคล่วคล่อง แต่สิ่งที่สำคัญและยากที่สุดคือการเขียน ซึ่งจะต้องเขียนภาษาฝรั่งเศสด้วยถ้อยคำและประโยคที่เทียบเท่าเจ้าของภาษา ดังนั้น บุคคลที่ได้เปรียบเรื่องภาษาฝรั่งเศสจะต้องรักในภาษาฝรั่งเศสอย่างแท้จริง จึงจะสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเขียนหรือการแปลได้อย่างถูกต้องและเทียบเท่าเจ้าของภาษา หากจะพูดถึงว่าบุคคลสัญชาติฝรั่งเศสจะมาทำการแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส คงเป็นไปได้ยาก ซึ่งภาษาไทยเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเรียนรู้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จึงจะสามารถใช้เป็นอย่างดี ดังนั้น คนไทยแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ หรือแปลภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศสได้ มีเพียงบุคคลในวงแคบเท่านั้นที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้

 รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย รับแปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ รับแปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศส

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย  รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส และรับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ  โดยอดีตนักวิชาการทูตได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาโทประเทศเบลเยี่ยม ประสบการณ์แปลภาษาฝรั่งเศส 13 ปีเต็ม รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน รวดเร็วทันใจ ราคาไม่แพง ติดต่อแปลเอกสารได้ที่ แปลฝรั่งเศสเป็นไทยหรืออังกฤษ เริ่มต้น 500 บาท


รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ  รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส

บริการแปลภาษาฝรั่งเศส โดยอาจารย์ได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งได้รับทุนศึกษาต่อประเทศเบลเยี่ยมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อที่ประเทศเบลเยี่ยมมีการเรียนการสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส และมีพื้นฐานการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาศิลป์-ฝรั่งเศส ซึ่งสถานบันนี้ท่านคงทราบโดยทั่วกันว่านักเรียนที่เข้าเรียนได้ต้องเป็นระดับหัวกะทิของประเทศจึงจะได้เข้าเรียน ดังนั้น โปรดให้ความมั่นใจว่าท่านจะได้งานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย ประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องในนามบริษัท พิมทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลหนังสือรับรองมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเป็นไทย ขอผ่อนผันทหาร
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลปริญญาบัตรภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการขอ Work Permit
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้จากฝรั่งเศสเป็นไทย และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลมรณบัตรฝรั่งเศสเป็นไทย
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลสูติบัตรฝรั่งเศสเป็นไทย
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลทะเบียนการหย่าฝรั่งเศสเป็นไทย
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลเอกสารราชการไทยเป็นฝรั่งเศส
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาฝรั่งเศส จ้างแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลสัญญาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ และฝรั่งเศสเป็นไทย

 รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน ติดต่อแปลภาษาฝรั่งเศส


ผลงานแปลภาษาฝรั่งเศส  

ได้แก่  รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส ด้านสารคดี  รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสเอกสารราชการ  รับแปลแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสเอกสารวิชาการ งานแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย งานแปลภาษาฝรั่งเป็นอังกฤษด้านวิชาการ ฯลฯ   

ตลอดระยะเวลาให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศส ลูกค้าวางใจและมักมีคำชมจากลูกค้าเสมอว่า อาจารย์แปลงานคลาสสิคมาก ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมือนกับเจ้าของภาษา เราคือองค์กรขนาดเล็ก ให้บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศส ด้วยความรู้ความสามารถของผู้แปลโดยแท้จริง โดยมีอัตราความเร็วในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษวันละ 7 หน้า รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสวันละ 7 หน้า รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสวันละ 8 หน้า รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยวันละ 8 หน้า
 


หมื่นพันคำชมที่ผู้แปลได้รับคำชมเสมอมา

ผู้แปลภาษาฝรั่งเศส มีพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดม สอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ใช้ชีวิตในการศึกษาอยู่ประเทศเบลเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาต่อใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน โดยการทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาฝรั่งเศส และสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเขียน การพูดและการฟังได้อย่างยอดเยี่ยม หลังจากจบการศึกษาได้รับตำแหน่งนักวิชาการทูตประจำ ณ ประเทศโอมานเป็นระยะเวลา 5 ปี และขอย้ายกลับมาประจำประเทศไทย ต่อมาได้ลาออกจากราชการเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติและใช้ภาษาฝรั่งเศสในการทำงานและการสื่อสารตลอดมา ทำให้ผลงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกราย

โทรสอบถามข้อมูลรับแปลภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมได้ที่
081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240
E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Tage: รับแปลภาษาฝรั่งเศส: รับจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส : รับแปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศส: รับแปลฝรั่งเศสเป็นไทย : รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส : French Translation : Translation from French to English