ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

PIM TRANSLATION CO., LTD. 

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลภาษาอังกฤษ>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>
 

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย สามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์รับแปลเอกสาร เป็นเครื่องรับประกันผลงานแปล คุณภาพงานสมราคา ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการรับแปลเอกสารด้านต่างๆ รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลภาษาด้านธุรกิจ แปลเอกสารด้านบัญชี แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์

แปลเอกสาร21 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถรับแปลเอกสารด่วนให้กับท่านทันที.....การรับแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา แปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 21 ปีเต็ม

 


 รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ  

แปลเอกสารคำฟ้อง แปลเอกสารคำพิพากษา  แปลเอกสารข้อบังคับบริษัท  แปลเอกสารงบการเงิน  แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน  แปลคู่มืออุตสาหกรรม  แปลงานประมูล  แปลเอกสารวิชาการ  แปลงานวิจัย  แปลบทคัดย่อ  แปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส สด. 9 ฯลฯ  แปลงานวิจัย ฯลฯ 

คุณสมบัติของนักแปลที่ดี
นักแปลที่ดีควรมีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
  

 

 

 

1. นักแปลต้องมีความเชี่ยวชาญในแปลภาษาหรือ “ความเก่งภาษา” เมื่อจะแปลต้องมีความ รู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยมเพื่อจะแปลได้อย่างถูกต้อง การรู้ภาษาอย่างดีเยี่ยม คือ ต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษา เข้าใจนัย (sense) และความหมาย (meaning) ของ ภาษา ตลอดจนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น ๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้าม คือ ความรู้ในภาษาแม่ของตน ใน การแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ถึงแม้ว่าผู้แปลจะรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่รู้ภาษาแม่ คือ ภาษาไทยดีพอ ก็จะทำให้งานแปลนั้นออกมาดี ไม่ได้
 2. นักแปลต้องรอบรู้และใฝ่รู้ ผู้ที่จะเป็นนักแปลที่ดีต้องขวนขวายในการหาความรู้รอบตัว ซึ่งจะช่วยให้แปลภาษาได้อย่างถูกต้อง 
3. นักแปลที่ดีต้องหมั่นฝึกฝน งานแปลเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ยิ่งฝึกมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งผิดพลาดน้อยลงเท่านั้น การฝึกฝนจะทำให้แปลได้ถูกต้อง สละสลวย และประณีต ทำให้งานแปลเป็นศิลปะที่แท้จริง
 


  คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการแปลเอกสาร   

 การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับงานแปลแต่ละรูปแบบ เช่น งานแปลด้าน Finance กับงานแปลด้านกฎหมาย ก็ใช้ความหมายที่แตกต่างกัน  หากเราใช้ความหมายที่ไม่ตรงกับคำในบริบทก็จะทำให้ผิดความหมายไปโดยปริยาย และทำให้งานแปลเกิดความผิดพลาดได้ หากลงมือแปลเองย่อมมีความรู้จริงในเรื่องที่เราแปลอยู่เสมอๆ และผลงานแปลก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ   คำศัพท์สำหรับการแปลงานกฎหมาย คำว่า
"การเข้าทำสัญญา"   คำว่าการเข้าทำสัญญา แปลได้หลายอย่าง นักแปลกฎหมายระดับมืออาชีพทราบดีว่าการใช้คำที่ีมีความหมายเดียวกันสามารถนำมาใช้ในงานแปลชิ้นเดียวกัน         

  บริษัท พิมทรานสเลชั่นจำกัด ขอรับรองผลงานแปลภาษาทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมแปลงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการรับแปลเอกสาร ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลานานกว่า 20 ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 20 ปี เต็ม ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักการแปลภาษาและความชำนาญด้านการแปลภาษาเป็นพิเศษ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นสำนักงานกฎหมายระดับประเทศโดยเฉพาะ การแปลภาษาด้านกฎหมาย
      ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการ
รับแปลภาษาอังกฤษด้านต่างๆ แปลเอกสารด้านกฎหมาย รับแปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านบัญชี รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 20 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานแปลจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการแปลภาษาให้กับท่านทันที..... บริการแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลภาษาที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หาก ท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงานแปลภาษา......รับแปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ รับ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา รับแปลกฎหมายคือผลงานแปลเด่นของเรา บริการรับแปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปี เต็ม....ค่าบริการอาจราคาสูงกว่าศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น...แต่เราขอ รับประกันผลงานแปลทุกงานมาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีของเรา ทั้งหมดทุ่มเทให้กับงานแปลทุกงาน....    


การรับแปลเอกสาร ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังนี้

  • ความถูกต้องของผลงานแปลเอกสาร  เรา เน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ โดยไม่แต่งเสริมเติมข้อความที่นอกเหนือจากต้นฉบับเด็ดขาด เพราะการแปลข้อความออกมาสวยงามแต่นอกเหนือจากเนื้อหาจากต้นฉบับลูกค้าบาง ท่านอ่านแล้วอาจชอบใจ แต่ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ต้องการความถูกต้องและคำแปลตรงตามต้นฉบับเราจึงกล้า รับรองผลงานแปลของเราว่าเราแปลถูกต้องอย่างแน่นอน
  • ความ ถูกต้องตามหลัก grammar กรณีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์แปลยานานถึง 20 ปี รวมทั้งมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีตั้งแต่ระดับมัธยม จึงทำให้การแปลไม่เคยมีคำว่าแปลผิด grammar
  • ความน่าเชื่อถือ  เราเป็นบริษัทรับแปลภาษาขนาดเล็กที่บริการด้วยใจ มีที่อยู่ชัดเจนไม่เคยหลอกลวงลูกค้า ไม่ว่าลูกค้ารายบุคคลหรือบริษัท ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารกับเราเสมอ ลูกค้ารายบุคคลมักจะบอกเราเสมอว่าถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งจากที่อื่น และมาขอใช้บริการแปลเอกสารกับ เราอย่างสบายใจ เราทำงานบนความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องานแปล จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และลูกค้ามักจะบอกต่อๆ กันว่าให้มาใช้บริการกับเราเสมอ....ดังนั้น เราจะมีฐานลูกค้าประจำเป็นจำนวนมาก และใช้บริการแปลเอกสารเสมอมา.....เราขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการแปลภาษากับ พิมทรานสเลชั่น ตลอดมา
  • เราเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มากด้วยความสามารถ ทีมงานแปลภาษามีประสบการณ์แปล 5 ปีขึ้นไปทุกท่าน เราเน้นคุณภาพการแปลภาษาเป็นสำคัญ ส่วนเจ้าของบริษัทคือ คุณพูลศักดิ์ มีประสบการณ์แปลกฎหมาย แปลงบการเงิน แปลเอกสารราชการตลอด ระยะเวลา 20 ปี เต็มทำงานเต็มเวลาไม่ใช่ทำงานแบบงานอดิเรก จึงทำให้มีผลงานแปลมากมายนับหลายพันฉบับต่อปี เราขอให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยคุณภาพผลงานแปลที่ดีที่สุดที่เราจะมอบ ให้ มีนักแปลจำนวนหลายร้อยรายที่สนใจร่วมงานกับเรา ...เราให้ความสำคัญกับงานของลูกค้าทุกชิ้น สำหรับนักแปลมือสมัครเล่น ไม่มีประสบการณ์ในการแปลภาษา เราต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถส่งงานแปลของลูกค้าให้กับท่านได้ เนื่องจากลูกค้าของเราต้องการงานคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ ...ลูกค้าของเรายอมจ่ายในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงาน..ดังนั้น..งานที่ ได้ย่อมมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลงานแปลที่เราควรตอบแทนลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน.....หาก ท่านติดปัญหาใดๆ เกี่ยวกับผลงานแปลคุณพูลศักดิ์ สามารถให้คำตอบได้ทันทีรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที เราไม่ใช่นายหน้า แต่เราเป็นผู้แปลจึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับผลงานแปลได้ทันที..      

 รับแปลเอกสารด่วน จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย โดย คุณพูลศักดิ์ ได้แก่ 

- รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่ รับแปลคำฟ้อง รับแปลคำพิพากษา ฯลฯ
- รับแปลเอกสารสัญญา ได้แก่ สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาเช่า สัญญาแต่งตั้งตัวแทน สัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่าช่วง สัญญาต่างตอบแทน ฯลฯ
- รับแปลเอกสารธุรกิจ ได้แก่ รับแปลหนังสือรับรองบริกษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือราชการ ข้อบังคับบริษัท บัตรส่งเสิรม BOI ฯลฯ
- รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือรับรองโสด ใบสำคัญหย่า ฯลฯ
- รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รับดับปริญญาเอก งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
  

บริษัทฯ ให้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารด่วน การรับแปลเอกสารคุณภาพที่ท่านอาจตัดสินใจทันทีเมื่อทราบราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับผลงานแปล การรับแปลภาษาของเราเน้นลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ ซึ่งลูกค้าบางท่านอาจคิดว่าราคาสูงที่อื่นถูกกว่าไปใช้บริการแปลเอกสารจาก ที่อื่นดีกว่า สุดท้ายท่านได้รับผลงานแปลออกมาแล้วไม่เป็นที่พอใจหรือประสบปัญหากับธุรกิจ ของท่าน ท่านจะกลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งก็ทำให้ต้นทุนของท่านสูงกว่าเดิม ซึ่งอาจจะนำไปสู่งบประมาณบานปลาย หากท่านวางใจใช้บริการกับเรา เราขอยืนยันว่าผลงานแปลคุณภาพสมราคา โดยเฉพาะการรับแปลเอกสารด้านกฎหมาย การรับแปลเอกสารด้านธุรกิจ การรับแปลเอกสารบริษัท การรับแปลข้อบังคับบริษัท รับแปลภาษาอังกฤษยผู้มีประสบการณ์สูงชำนาญงาน แปลหนังสือเดินทาง แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลข้อบังคับบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลทะเบียนสมรส แปลหนังสือสำคัญทางราชการ แปลคำ พิพากษา แปลวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อ รับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาจีน เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร สามารถรับรองคำแปล ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลา กว่า 20  ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 20 ปี ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักภาษา ผลงานแปลที่ผู้แปล มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ กฎหมาย   สัญญา คำฟ้อง คำพิพากษา พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หนังสือราชการ  เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   


แปลเอกสารด่วน 

         เราจึงตระหนักดีว่าการให้บริการแปลเอกสารด่วนของเรา จะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้องตามต้นฉบับ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยการแปลเอกสารด่วนของเราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับเอกสารด่วนจากลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถแปลเอกสารด่วนให้กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการแปลได้เลยในขณะที่แปลเอกสารด่วน โดยเรามิได้ส่งงานต่อให้กับนักแปลแล้วต้องรอนักแปลติดต่อกลับ เราแปลเอกสารด่วนด้วยตนเอง โดยมีคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล  

หากเอกสารผิดพลาดหรือขาดตก บกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์แปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 20 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดย ตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า  

หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่ จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...

 

เรารับแปลเอกสาร แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาไทย มาเป็นระยะเวลา 20 ปี เต็ม การรับแปลเอกสารทั้งสองทางนี้เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านได้รับไปจากเรา เรายินดีตอบท่านทันทีและชี้แจงได้เป็นจุดๆ ตามที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านต้องการใช้บริการรับแปลเอกสารด่วนพร้อมรับรองคำแปลเอกสาร  


 รับแปลเอกสาร  

การแปลเอกสารอย่างถูกต้องและไม่ผิด grammar จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาในภาษานั้น ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยม ทีมแปลของเรามีพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชื่อดัง ระดับประเทศ ทำให้ผลงานแปลที่ลูกค้าได้รับ(สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพและยอมจ่าย ราคาสูง) ไม่เคยผิดหวังในผลงานแปลที่ได้รับ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายต้องการจ้างแปลเอกสารราคาถูก ผลงานแปลย่อมเท่ากับศูนย์แปลจากแห่งอื่นๆ เนื่องจากทีมงานแปลของเราต่างก็รับงานแปลจากศูนย์แปลต่างๆ ด้วยเช่นกัน ท่านจะสังเกตได้ว่าท่านจ้างแปลเอกสารากศูนย์แปลแห่งอื่น ในราคาที่เท่ากับศูนย์ของเราท่านจะทราบทันทีว่าเป็นผลงานแปลของนักแปลท่าน เดียวกันอย่างแน่นอน ดังนั้น เรามีทีมงานแปล 2 ระดับ คือทีมงานแปลคุณภาพราคาเหมาะสมกับผลงานแปล และทีมงานแปลราคาประหยัดที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งเราต้องสนองรับกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวซึ่งมีในปริมาณที่มากที่สุดใน ประเทศไทย จึงไม่แปลกเลยที่จะมีธุรกิจรับแปลภาษาราคาถูกเกิดขึ้นมากมาย ทางเราต้องขอสงวนเรื่องคุณภาพของเราให้คงเดิมไว้ ดังนั้น ทีมงานแปลของเราจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดความผิด พลาดเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ สำหรับงานแปลทุกงานในระดับคุณภาพสูง ทางเราจะตรวจสอบผลงานแปลอย่างละเอียดแบบ word by word มิให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้สมกับค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายให้กับเราและเหมาะสมกับที่ลูกค้าไว้วาง ใจใช้บริการกับเรา