dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ แปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลฯ รับรองเอกสารโดยNotary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง

Tel./Fax. 02-1741022    
Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  


รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 

ประสบการณ์รับแปลเอกสาร เป็นเครื่องรับประกันผลงานแปล คุณภาพงานสมราคา ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการรับแปลเอกสารด้านต่างๆ รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลภาษาด้านธุรกิจ แปลเอกสารด้านบัญชี แปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปลเอกสาร20 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถรับแปลเอกสารด่วนให้กับท่านทันที.....การรับแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หากท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงาน......แปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา แปลกฎหมายคือผลงานเด่นของเรา แปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม 


 รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ     

แปลเอกสารคำฟ้อง แปลเอกสารคำพิพากษา  แปลเอกสารข้อบังคับบริษัท  แปลเอกสารงบการเงิน  แปลหมายเหตุประกอบงบการเงิน  แปลคู่มืออุตสาหกรรม  แปลงานประมูล  แปลเอกสารวิชาการ  แปลงานวิจัย  แปลบทคัดย่อ  แปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส สด. 9 ฯลฯ  แปลงานวิจัย ฯลฯ  

คุณสมบัติของนักแปลที่ดี
นักแปลที่ดีควรมีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

1. นักแปลต้องมีความเชี่ยวชาญในแปลภาษาหรือ “ความเก่งภาษา” เมื่อจะแปลต้องมีความ รู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยมเพื่อจะแปลได้อย่างถูกต้อง การรู้ภาษาอย่างดีเยี่ยม คือ ต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษา เข้าใจนัย (sense) และความหมาย (meaning) ของ ภาษา ตลอดจนเข้าใจถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้น ๆ และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่หลายคนมองข้าม คือ ความรู้ในภาษาแม่ของตน ใน การแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ถึงแม้ว่าผู้แปลจะรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่รู้ภาษาแม่ คือ ภาษาไทยดีพอ ก็จะทำให้งานแปลนั้นออกมาดี ไม่ได้
 2. นักแปลต้องรอบรู้และใฝ่รู้ ผู้ที่จะเป็นนักแปลที่ดีต้องขวนขวายในการหาความรู้รอบตัว ซึ่งจะช่วยให้แปลภาษาได้อย่างถูกต้อง 

3. นักแปลที่ดีต้องหมั่นฝึกฝน งานแปลเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ยิ่งฝึกมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งผิดพลาดน้อยลงเท่านั้น การฝึกฝนจะทำให้แปลได้ถูกต้อง สละสลวย และประณีต ทำให้งานแปลเป็นศิลปะที่แท้จริง
 


  คำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับการแปลเอกสาร   

 การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับงานแปลแต่ละรูปแบบ เช่น งานแปลด้าน Finance กับงานแปลด้านกฎหมาย ก็ใช้ความหมายที่แตกต่างกัน  หากเราใช้ความหมายที่ไม่ตรงกับคำในบริบทก็จะทำให้ผิดความหมายไปโดยปริยาย และทำให้งานแปลเกิดความผิดพลาดได้ หากลงมือแปลเองย่อมมีความรู้จริงในเรื่องที่เราแปลอยู่เสมอๆ และผลงานแปลก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ   คำศัพท์สำหรับการแปลงานกฎหมาย คำว่า
"การเข้าทำสัญญา"
   คำว่าการเข้าทำสัญญา แปลได้หลายอย่าง นักแปลกฎหมายระดับมืออาชีพทราบดีว่าการใช้คำที่ีมีความหมายเดียวกันสามารถนำมาใช้ในงานแปลชิ้นเดียวกัน         

  บริษัท พิมทรานสเลชั่นจำกัด ขอรับรองผลงานแปลภาษาทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมแปลงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการรับแปลเอกสาร ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลานานกว่า 20 ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 20 ปี เต็ม ด้วยความรู้ ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักการแปลภาษาและความชำนาญด้านการแปลภาษาเป็นพิเศษ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นสำนักงานกฎหมายระดับประเทศโดยเฉพาะ การแปลภาษาด้านกฎหมาย
      ทางบริษัท มีทีมงานที่พร้อมให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษด้านต่างๆ แปลเอกสารด้านกฎหมาย
รับแปลภาษาด้านธุรกิจ รับแปลเอกสารด้านบัญชี รับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองคำแปล....โดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ประสบการณ์แปล 20 ปี ทำงานเต็มเวลา ไม่ว่างานแปลจะรีบด่วนขนาดไหนเราสามารถบริการแปลภาษาให้กับท่านทันที..... บริการแปลเอกสาร ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เรามีทีมแปลภาษาที่แข็งแกร่ง คอยให้บริการกับท่าน ...หาก ท่านต้องการตรวจสอบประวัติทีมงานสามารถตรวจสอบได้ที่ ประวัตินักแปล.....บริการด้วยใจ รวดเร็วทันใจ ผลงานคุณภาพ ราคาตามคุณภาพของงานแปลภาษา......รับแปลเอกสารรวดเร็ว ทันใจ รับ แปลภาษาถูกต้องตามหลักภาษา รับแปลกฎหมายคือผลงานแปลเด่นของเรา บริการรับแปลเอกสารราชการเป็นที่ยอมรับ สำนักงานกฎหมายระดับประเทศให้การยอมรับผลงานแปลกฎมายตลอดระยะเวลา 20 ปี เต็ม....ค่าบริการอาจราคาสูงกว่าศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น...แต่เราขอ รับประกันผลงานแปลทุกงานมาจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่มีของเรา ทั้งหมดทุ่มเทให้กับงานแปลทุกงาน....
    


การรับแปลเอกสาร ต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังนี้

  • ความถูกต้องของผลงานแปลเอกสาร  เรา เน้นความถูกต้องตามต้นฉบับ โดยไม่แต่งเสริมเติมข้อความที่นอกเหนือจากต้นฉบับเด็ดขาด เพราะการแปลข้อความออกมาสวยงามแต่นอกเหนือจากเนื้อหาจากต้นฉบับลูกค้าบาง ท่านอ่านแล้วอาจชอบใจ แต่ลูกค้าของเราส่วนใหญ่ต้องการความถูกต้องและคำแปลตรงตามต้นฉบับเราจึงกล้า รับรองผลงานแปลของเราว่าเราแปลถูกต้องอย่างแน่นอน
  • ความ ถูกต้องตามหลัก grammar กรณีแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์แปลยานานถึง 20 ปี รวมทั้งมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีตั้งแต่ระดับมัธยม จึงทำให้การแปลไม่เคยมีคำว่าแปลผิด grammar
  • ความน่าเชื่อถือ  เราเป็นบริษัทรับแปลภาษาขนาดเล็กที่บริการด้วยใจ มีที่อยู่ชัดเจนไม่เคยหลอกลวงลูกค้า ไม่ว่าลูกค้ารายบุคคลหรือบริษัท ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารกับเราเสมอ ลูกค้ารายบุคคลมักจะบอกเราเสมอว่าถูกหลอกมาแล้วหลายครั้งจากที่อื่น และมาขอใช้บริการแปลเอกสารกับ เราอย่างสบายใจ เราทำงานบนความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่องานแปล จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และลูกค้ามักจะบอกต่อๆ กันว่าให้มาใช้บริการกับเราเสมอ....ดังนั้น เราจะมีฐานลูกค้าประจำเป็นจำนวนมาก และใช้บริการแปลเอกสารเสมอมา.....เราขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการแปลภาษากับ พิมทรานสเลชั่น ตลอดมา
  • เราเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่มากด้วยความสามารถ ทีมงานแปลภาษามีประสบการณ์แปล 5 ปีขึ้นไปทุกท่าน เราเน้นคุณภาพการแปลภาษาเป็นสำคัญ ส่วนเจ้าของบริษัทคือ คุณพูลศักดิ์ มีประสบการณ์แปลกฎหมาย แปลงบการเงิน แปลเอกสารราชการตลอด ระยะเวลา 20 ปี เต็มทำงานเต็มเวลาไม่ใช่ทำงานแบบงานอดิเรก จึงทำให้มีผลงานแปลมากมายนับหลายพันฉบับต่อปี เราขอให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยคุณภาพผลงานแปลที่ดีที่สุดที่เราจะมอบ ให้ มีนักแปลจำนวนหลายร้อยรายที่สนใจร่วมงานกับเรา ...เราให้ความสำคัญกับงานของลูกค้าทุกชิ้น สำหรับนักแปลมือสมัครเล่น ไม่มีประสบการณ์ในการแปลภาษา เราต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถส่งงานแปลของลูกค้าให้กับท่านได้ เนื่องจากลูกค้าของเราต้องการงานคุณภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ ...ลูกค้าของเรายอมจ่ายในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงาน..ดังนั้น..งานที่ ได้ย่อมมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นผลงานแปลที่เราควรตอบแทนลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน.....หาก ท่านติดปัญหาใดๆ เกี่ยวกับผลงานแปลคุณพูลศักดิ์ สามารถให้คำตอบได้ทันทีรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที เราไม่ใช่นายหน้า แต่เราเป็นผู้แปลจึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับผลงานแปลได้ทันที..      

 รับแปลเอกสารด่วน จากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย โดย คุณพูลศักดิ์ ได้แก่ 

- รับแปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่ รับแปลคำฟ้อง รับแปลคำพิพากษา ฯลฯ
- รับแปลเอกสารสัญญา ได้แก่ สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาเช่า สัญญาแต่งตั้งตัวแทน สัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่าช่วง สัญญาต่างตอบแทน ฯลฯ
- รับแปลเอกสารธุรกิจ ได้แก่ รับแปลหนังสือรับรองบริกษัท หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือราชการ ข้อบังคับบริษัท บัตรส่งเสิรม BOI ฯลฯ
- รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือรับรองโสด ใบสำคัญหย่า ฯลฯ
- รับแปลเอกสารวิชาการ ได้แก่ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท รับดับปริญญาเอก งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
  

บริษัทฯ ให้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสารด่วน รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม การรับแปลเอกสารคุณภาพที่ท่านอาจตัดสินใจทันทีเมื่อทราบราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับผลงานแปล การรับแปลภาษาของเราเน้นลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ ซึ่งลูกค้าบางท่านอาจคิดว่าราคาสูงที่อื่นถูกกว่าไปใช้บริการแปลเอกสารจาก ที่อื่นดีกว่า สุดท้ายท่านได้รับผลงานแปลออกมาแล้วไม่เป็นที่พอใจหรือประสบปัญหากับธุรกิจ ของท่าน ท่านจะกลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งก็ทำให้ต้นทุนของท่านสูงกว่าเดิม ซึ่งอาจจะนำไปสู่งบประมาณบานปลาย หากท่านวางใจใช้บริการกับเรา เราขอยืนยันว่าผลงานแปลคุณภาพสมราคา โดยเฉพาะการรับแปลเอกสารด้านกฎหมาย การรับแปลเอกสารด้านธุรกิจ การรับแปลเอกสารบริษัท การรับแปลข้อบังคับบริษัท รับแปลภาษาอังกฤษยผู้มีประสบการณ์สูงชำนาญงาน แปลหนังสือเดินทาง แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลข้อบังคับบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลทะเบียนสมรส แปลหนังสือสำคัญทางราชการ แปลคำ พิพากษา แปลวิทยานิพนธ์ แปลบทคัดย่อ รับแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน เป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นภาษาจีน เราขอรับรองผลงานแปลทุกชิ้นมาจากความตั้งใจในการทำงานของทีมงานแปล ทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสาร สามารถรับรองคำแปล ที่มีประสบการณ์การแปลเอกสารทำงานเต็มเวลา กว่า 20  ปี สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 20 ปี ความสามารถของผู้แปลเอกสาร ได้ถูกหลักภาษา ผลงานแปลที่ผู้แปล มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ กฎหมาย   สัญญา คำฟ้อง คำพิพากษา พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หนังสือราชการ  เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ฯลฯ- เอกสารการจัดตั้งบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารการบัญชี  รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท วิทยานิพนธ์ และ บทคัดย่อ ทางสังคมศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์   


แปลเอกสารด่วน 

       เราจึงตระหนักดีว่าการให้บริการแปลเอกสารด่วนของเรา จะต้องมีความรวดเร็วและถูกต้องตามต้นฉบับ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยการแปลเอกสารด่วนของเราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับเอกสารด่วนจากลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถแปลเอกสารด่วนให้กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการแปลได้เลยในขณะที่แปลเอกสารด่วน โดยเรามิได้ส่งงานต่อให้กับนักแปลแล้วต้องรอนักแปลติดต่อกลับ เราแปลเอกสารด่วนด้วยตนเอง โดยมีคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล หากเอกสารผิดพลาดหรือขาดตก บกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์แปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 20 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดย ตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่ จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน... เรารับแปลเอกสาร แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาไทย มาเป็นระยะเวลา 20 ปี เต็ม การรับแปลเอกสารทั้งสองทางนี้เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถโทรมาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านได้รับไปจากเรา เรายินดีตอบท่านทันทีและชี้แจงได้เป็นจุดๆ ตามที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านต้องการใช้บริการรับแปลเอกสารด่วนพร้อมรับรองคำแปลเอกสาร เราสามารถจัดส่งให้กับท่านได้ถึงท่านภายใน 2 ชั่วโมง จัดส่งโดยพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยมีอัตราค่าบริการของบริษัทรับ-ส่งเอกสาร ด้วยบริการที่เป็นกันเองท่านสามารถติดต่อกับบริษัทรับส่งเอกสารได้โดยตรง โดยค่าบริการดังกล่าวตกลงกับบริษัทรับส่งเอกสารได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเรา  


 รับแปลเอกสาร  

การแปลเอกสารอย่างถูกต้องและไม่ผิด grammar จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาในภาษานั้น ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยม ทีมแปลของเรามีพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชื่อดัง ระดับประเทศ ทำให้ผลงานแปลที่ลูกค้าได้รับ(สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพและยอมจ่าย ราคาสูง) ไม่เคยผิดหวังในผลงานแปลที่ได้รับ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายต้องการจ้างแปลเอกสารราคาถูก ผลงานแปลย่อมเท่ากับศูนย์แปลจากแห่งอื่นๆ เนื่องจากทีมงานแปลของเราต่างก็รับงานแปลจากศูนย์แปลต่างๆ ด้วยเช่นกัน ท่านจะสังเกตได้ว่าท่านจ้างแปลเอกสารากศูนย์แปลแห่งอื่น ในราคาที่เท่ากับศูนย์ของเราท่านจะทราบทันทีว่าเป็นผลงานแปลของนักแปลท่าน เดียวกันอย่างแน่นอน ดังนั้น เรามีทีมงานแปล 2 ระดับ คือทีมงานแปลคุณภาพราคาเหมาะสมกับผลงานแปล และทีมงานแปลราคาประหยัดที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการ ซึ่งเราต้องสนองรับกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวซึ่งมีในปริมาณที่มากที่สุดใน ประเทศไทย จึงไม่แปลกเลยที่จะมีธุรกิจรับแปลภาษาราคาถูกเกิดขึ้นมากมาย ทางเราต้องขอสงวนเรื่องคุณภาพของเราให้คงเดิมไว้ ดังนั้น ทีมงานแปลของเราจะต้องผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดความผิด พลาดเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ สำหรับงานแปลทุกงานในระดับคุณภาพสูง ทางเราจะตรวจสอบผลงานแปลอย่างละเอียดแบบ word by word มิให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้สมกับค่าบริการที่ลูกค้าจ่ายให้กับเราและเหมาะสมกับที่ลูกค้าไว้วาง ใจใช้บริการกับเรา