ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาเขมร

รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) ភាសាខ្មែរ Khmer  รับแปลภาษาอังกฤษเป็นเขมร(กัมพูชา) รับแปลภาษาไทยเป็นเขมร(กัมพูชา) แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็วทันใช้ทันเวลา

ติดต่อจ้างแปลภาษาเขมร(กัมพุชา)ด่วนได้ที่ 081-4580240 Line ID: pimtranslation email:pimtranslation@yahoo.com
แปลเขมรด่วน ทันใจ ใช้งานได้ทันเวลา ใช้ยื่นประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประทับตราบริษัท

เพิ่มเพื่อน รับแปลภาษาเขมร ด่วน รับจ้างแปลภาษากัมพูชา(เขมร)

 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)>>

<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

 

รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร) รับแปลภาษาเขมร

 

หากท่านกำลังค้นหาบริษัทรับแปลภาษาเขมรด่วน แปลภาษาเขมรเพื่อใช้กับหน่วยงานราชการ พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลภาษาเขมร สำนักงานตั้งอยู่ในซอยมังกร-ขันดี เมืองสมุทรปราการ ท่านติดต่อจ้างแปลภาษาเขมรด่วนได้ทันที แปลภาษาเขมรโดยอาจารย์สอนภาษาเขมรในมหาวิทยาลัยของรัฐ แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็ว รับรองคำแปลจากบริษัทฯ  

รับแปลหนังสือรับรองบุคคลอังกฤษ-ไทย คนกัมพูชา รับแปลหนังสือรับรองบุคคลจากสถานทูตกัมพูชาอังกฤษเป็นไทย 

แปลใบมรณบัตรเขมรเป็นไทย จ้างแปลมรณบัตรกัมพูชาเป็นไทย รับแปลมรณบัตรเขมรเป็นไทย

แปลบัตรประชาชนพัมพูชา-ไทย แปลบัตรประชาชนเขมรเป้นไทย รับแปลบัตรประชาชนเขมรเป็นไทย

แปลทะเบียนสมรสเขมร(กัมพูชา)-ไทย  รับแปลทะเบียนสมรสเขมรเป็นไทย

รับแปลสูติบัตรกัมพูชา-ไทย แปลสูติบัตรเขมร-ไทย รับแปลเอกสารราชการภาษาเขมรเป็นไทย

รับแปลพาสปอร์ตเขมร-ไทย รับแปลพาสปอร์ตอังกฤษ-ไทย  รับแปลหนังสือเดินทางภาษาเขมร (Passport) เป็นไทย

รับแปลไทย-กัมพุชา แปลไทยเป็นเขมร แปลแคตาล็อคไทย-เขมร  รับแปลแคตาล็อกไทยเป็นเขมร

จ้างแปลคู่มือเครื่องจักรไทย-เขมร เขมร-ไทย  รับแปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักรไทยเป็นภาษาเขมร (กัมพูชา)

แปลโบรชัวร์ไทย-เขมร  รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์จากไทยเป็นภาษาเขมร (กัมพูชา)

แปลคู่มือไทย-เขมร  รับแปลคู่มือการทำงานจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร (กัมพูชา) 

รับแปลภาษาเขมร โดย เจ้าของภาษา เป็นอาจารย์ และล่ามอยู่ประเทศไทยมามากว่า 15 ปี

 

  • ลูกค้าในจังหวัดสมุทรปราการใชับริการแปลภาษาเขมรด่วนยื่นประกันสังคม
  • ลูกค้าประจำที่ใช้บริการตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ลดราคาพิเศษ
  • อาจารย์ผู้แปลยินดีให้คำตอบทันทีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยภาษาเขมรที่แปลเสร็จ
  • ส่งงานแปลภาษาเขมรรวดเร็ว ลูกค้าเดินทางมารับเอกสารได้ทันทีหลังจากยืนยันการแปล กรณีเอกสารรับรองคำแปลจากภาษาเขมรเป็นไทยใช้กับสำนักงานประกันสังคม
  • ลูกค้าสมุทรปราการ ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลภาษาเขมรด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น อย่างต่อเนื่อง 

ผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมร

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา ติดต่อแปลภาษาเขมรด่วนได้ทันที

การรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมรเร่งด่วน แปลภาษาอังกฤษเป็นเขมร และภาษาเขมรเป็นไทยได้งานรวดเร็ว ค่าบริการเริ่มต้นที่ 250 บาท แปลภาษาเขมรหรือกัมพูชาด่วน แปลโดยเจ้าของภาษา เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ สัญชาติกัมพูชา มีประสบการณ์สอนภาษาเขมร(กัมพูชา) ประสบการณ์แปล 13 ปีเต็ม แปลภาษาเขมรเร่งด่วน สามารถแปลภาษาเขมรได้วันละ 10 หน้า

 ขั้นตอนการขอทราบค่าบริการแปลภาษาเขมร


- ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับเพื่อขทราบราคาและกำหนดแปลแล้วเสร็จ
- บริษัทฯ แจ้งค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จกลับ
- ลูกค้าตกลงจ้างโอนค่าบริการแปลภาษาเขมร
- อาจารย์ผู้แปลดำเนินการแปลส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด

 

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีบุคลากรสัญชาติกัมพูชาเป็นพนักงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริษัทฯ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงมีบริษัท ห้างร้านต่างๆ ทำการค้ายังประเทศกัมพูชาทำอย่างมากมาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โบร์ชัวร์ จัดทำเป็นภาษาเขมร (กัมพูชา) บริษัทฯ ต้องการให้มีการแปลภาษาเขมรที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาเขมร และภาษาเขมรที่สวยงามในแนวโฆษณา เพื่อชี้ชวนผู้ซื้อสินค้าในประเทศกัมพูชา พิมทรานสเลชั่นให้บริการรับแปลภาษาเขมร ด้วยบริการที่รวดเร็วโดยอาจารย์มืออาชีพและสัญชาติเขมร สามารถแปลเอกสารเป็นภาษเขมรได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปล  


 

การให้บริการแปลภาษาเขมรโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลเอกสารและสอนภาษาเขมรใหักับนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประสบการณ์สอนและการแปลมากกว่า 13 ปี รวมถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามและสละสลวย โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมรมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และผลการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่างพึงพอใจในผลงานแปลรวมถึงหน่วยงานราชการได้แก่ ประกันสังคม และกระทรวงแรงงานยอมรับว่าผลงานแปลเป็นภาษาทางการ

รับแปลสูติบัตรภาษาเขมรเป็นไทย (ภาษาเขมรเป็นไทย)

 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดต่อจ้างแปลภาษากัมพูชา (เขมร) เพื่อประกอบการสมัครเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลของไทยเปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวได้รับการศึกษาและได้รับสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่มีบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับการศึกษา และด้วยบริการแปลภาษากัมพูชาด่วน ที่รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของท่าน ด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง   

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาเขมร

อาจารย์ผู้แปลได้ให้ความรู้เรื่องความเข้าใจผิดพลาดของคนไทยว่าไม่ต้องการเรียกประชาชนของประเทศกัมพูชาว่า คนเขมร และเข้าใจว่าคำนี้ดูรุนแรงสร้างความแค้นเกลียดชังกับคนเขมร แต่ความเป็นจริงแล้ว คนเขมร คือสัญชาติของประชาชนประเทศกัมพูชา คนไทยเข้าใจผิดว่าถ้าเรียก "คนเขมร" คือการทำร้ายด้วยคำพูด เช่นเดียวกัน คนเขมร ก็เข้าใจคนไทยผิดพลาดเช่นเดียวกัน หากคนเขมรโกรธคนไทย เรียกว่า "คนสยาม" (ซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไทย) ถือว่าเป็นคนรุนแรง แต่คนไทยมิได้คิดแบบนั้นแต่อย่างใด

 เรากล้าท้าพิสูจน์ผลงานแปลภาษาเขมร (คนไทยเรียก ภาษากัมพูชา ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด)

ผู้แปลเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย หากลูกค้าตรวจสอบผลงานแปลจากอาจารย์แล้วมีข้อสงสัย สอบถามได้โดยตรง และขอให้ผู้ตรวจสอบผลงานแปลมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับอาจารย์ มิใช่เป็นเพียงแรงงานมาพิสูจน์ เรากล้ายืนยันผลงานว่าถูกต้องตามหลักภาษาเขมร และกล้ายืนยันว่าเอกสารการแปลภาษาเขมร ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีผิดพลาด เพราะผู้แปลจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจบปริญญาตรีภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย อาจารย์สัญชาติเขมร ประเทศกัมพูชา แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็ว ทันใจ ลูกค้าต่างทึ่งในผลงานแปลที่รวดเร็วทันใจ แล้วเรียกใช้บริการแปลภาษาเขมรมาโดยตลอด  หน้า 1/1
1
[Go to top]