รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษาเขมร จ้างแปลภาษาเขมร ភាសាខ្មែរ Khmer
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาเขมร

รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) ភាសាខ្មែរ Khmer รับแปลเอกสารราชการภาษาเขมร แปลพาสปอร์ตกัมพูชา ติดต่อแปลเขมร Line ID: 0814580240 email:pimtranslation@yahoo.com

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด

รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมรเร่งด่วน และภาษาเขมรเป็นไทยได้งานรวดเร็ว ค่าบริการเริ่มต้นที่ 250 บาท แปลภาษาเขมรหรือกัมพูชาด่วน แปลโดยเจ้าของภาษา เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ สัญชาติกัมพูชา มีประสบการณ์สอนภาษาเขมร(กัมพูชา) ประสบการณ์แปล 13 ปีเต็ม แปลภาษาเขมรเร่งด่วน สามารถแปลภาษาเขมรได้วันละ 10 หน้า ติดต่อสอบถามโดยจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์หรือทางไลน์เพื่อขอทราบอัตราค่าบริการและระยะเวลาการแปลได้ที่หรือ คลิก สัญลักษณ์นี้เพื่อส่งต้นฉบับ ผ่านเว็บไซต์

<<คลิกส่งต้นฉบับแปลเขมรส่งต้นฉบับแปลภาษาเขมร คลิกส่งได่ทันที แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็วทันใช้>>

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจ และบุคคลทั้งไปสนใจทำการค้ายังประเทศกัมพูชาอย่างมากมาย ทำให้ต้องจัดทำเอกสารเป็นภาษาเขมร หรือกัมพูชา และมีความต้องการจ้างแปลภาษาเขมร อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เอกสารราชการจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารโฆษณาแปลจากไทยเป็นเขมร โบรชัวร์จากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมรเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบการทำ Work Permit และการทำประกันสังคม และรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมร ได้แก่

  • รับแปลสูติบัตรภาษาเขมร
  • รับแปลมรณบัตรเขมรเป็นไทย
  • รับแปลบัตรประชาชนเขมร
  • รับแปลทะเบียนสมรสเขมร
  • รับแปลเอกสารราชการภาษาเขมร
  • รับแปลหนังสือเดินทางภาษาเขมร (Passport)

รับแปลภาษาไทยเป็นเขมร

การให้บริการแปลภาษาเขมรโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลเอกสารและสอนภาษาเขมรใหักับนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ ประสบการณ์สอนและการแปลมากกว่า 13 ปี รวมถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างสวยงามและสละสลวย โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมรมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และผลการตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่างพึงพอใจในผลงานแปลรวมถึงหน่วยงานราชการได้แก่ ประกันสังคม และกระทรวงแรงงานยอมรับว่าผลงานแปลเป็นภาษาทางการ
รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นเขมร ได้แก่
- รับแปลแคตาล็อก
- รับแปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักรไทยเป็นกัมพูชา
- รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์จากไทยเป็นกัมพูชา
- รับแปลคู่มือการทำงานจากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชา

 รับแปลภาษากัมพูชา

  รับแปลสูติบัตรภาษาเขมรเป็นไทย (ภาษาเขมรเป็นไทย)

 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดต่อจ้างแปลภาษากัมพูชา (เขมร) เพื่อประกอบการสมัครเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลของไทยเปิดโอกาสให้บุคคลต่างด้าวได้รับการศึกษาและได้รับสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่มีบุตรหลานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับการศึกษา และด้วยบริการแปลภาษากัมพูชาด่วน ที่รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของท่าน ด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาเขมร

อาจารย์ผู้แปลได้ให้ความรู้เรื่องความเข้าใจผิดพลาดของคนไทยว่าไม่ต้องการเรียกประชาชนของประเทศกัมพูชาว่า คนเขมร และเข้าใจว่าคำนี้ดูรุนแรงสร้างความแค้นเกลียดชังกับคนเขมร แต่ความเป็นจริงแล้ว คนเขมร คือสัญชาติของประชาชนประเทศกัมพูชา คนไทยเข้าใจผิดว่าถ้าเรียก "คนเขมร" คือการทำร้ายด้วยคำพูด เช่นเดียวกัน คนเขมร ก็เข้าใจคนไทยผิดพลาดเช่นเดียวกัน หากคนเขมรโกรธคนไทย เรียกว่า "คนสยาม" (ซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไทย) ถือว่าเป็นคนรุนแรง แต่คนไทยมิได้คิดแบบนั้นแต่อย่างใด

ขั้นตอนการขอทราบค่าบริการแปลภาษาเขมร

- ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับเพื่อขทราบราคาและกำหนดแปลแล้วเสร็จ

- บริษัทฯ แจ้งค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จกลับ

- ลูกค้าตกลงจ้างโอนค่าบริการแปลภาษาเขมร

- อาจารย์ผู้แปลดำเนินการแปลส่งมอบงานในเวลาที่กำหนด

 ตัวอย่างงานแปลภาษาเขมร

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา 081- 4580240

 เรากล้าท้าพิสูจน์ผลงานแปลภาษาเขมร (ภาษากัมพูชา ตามที่คนไทยเข้าใจผิดพลาดเกียวกับการเรียกภาษาเขมร) ผู้แปลเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย หากลูกค้าตรวจสอบผลงานแปลจากอาจารย์แล้วมีข้อสงสัย สอบถามได้โดยตรง และขอให้ผู้ตรวจสอบผลงานแปลมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับอาจารย์ มิใช่เป็นเพียงแรงงานมาพิสูจน์ เรากล้ายืนยันผลงานว่าถูกต้องตามหลักภาษาเขมร และกล้ายืนยันว่าเอกสารการแปลภาษาเขมร ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีผิดพลาด เพราะผู้แปลจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจบปริญญาตรีภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย อาจารย์สัญชาติเขมร ประเทศกัมพูชา แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็ว ทันใจ ลูกค้าต่างทึ่งในผลงานแปลที่รวดเร็วทันใจ แล้วเรียกใช้บริการแปลภาษาเขมรมาโดยตลอด  

ลูกค้าติดต่อแปลภาษาเขมร อย่างต่อเนื่อง แปลภาษาเขมรด่วน รวดเร็ว แปลเอกสารภาษาเขมรพร้อม ส่ง Font ภาษาเขมรให้ Install ลงโปรแกรมหลังจากได้รับงานแปลเรียบร้อยแล้ว

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชาโดยเจ้าของภาษาเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมรรับแปลโบรชัวร์ แคตาล็อกภาษาเขมร ท่านที่ต้องการขายสินค้าที่กัมพูชา

 หน้า 1/1
1
[Go to top]