รับแปลภาษาเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน บริการแปลภาษาเยอรมัน แปลภาษาเยอรมันเป็นอังกฤษ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน บริการแปลภาษาเยอรมัน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลเอกสารภาษาเยอรมัน - ไทย เยอรมันเป็นอังกฤษ

รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน รับแปลเยอรมันเป็นอังกฤษ

 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


 รับแปลภาษาเยอรมันเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นเยอรมัน         

   ผู้ทรงคุณวุิฒิด้านการแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาด้านการแปลจากประเทศฝรั่งเศสด้านการแปลโดยเฉพาะ และจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับแปลเอกสารมาเป็นเวลามากกว่า 11 ปี  นอกจากอาจารย์ชาวเยอรมันแล้ว เรายังมีคนไทยที่จบการศึกษาภาษาเยอรมันโดยตรงที่ีคอยให้บริการกับลูกค้า มีความสามารถในการแปลภาษาเยอรมันเป็นไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์แปลอันยาวนาน ซึ่งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการแปลภาษาเยอรมันโดยเฉพาะ ดังนั้น ผลงานแปลจากบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์และผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการแปลเอกสารตลอดมา ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความกรุณาแนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่นตลอดมา หากอาจารย์ได้่อ่านข้อความในเว็บไซต์ของพิมทรานสเลชั่น ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ไม่เคยลืมและแนะนำมาโดยตลอด และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการแปลภาษาเยอรมันกับเราและใช้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน เป็นนักแปลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นข้าราชการระดับสูงประสบการณ์แปลในหน่วยงานของรัฐมายาวนาน อีกทั้งทางเรายังมีนักแปลภาษาเยอรมันที่ประจำอยู่ประเทศเยอรมัน ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารและการทำงาน จึงมั่นใจในผลงานแปลบนค่าบริการที่ยุติธรรม  

ผลงานแปลภาษาเยอรมันได้แก่  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษด้านเครื่องยนต์  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นไทยเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ  

รับแปลภาษาไทยเป็นเยอรมันเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยด้านกฎหมาย  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับหนังสือราชการ 

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ 

ประวัตินักแปลเยอรมันเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นเยอรมัน

- จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส BA Southeast Asian Studies


 ประวัตินักแปลเยอรมันเป็นไทย ไทยเป็นเยอรมัน  

- ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงกลาโหมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และโท ณ ประเทศเยอรมัน
   รับรองผลงานแปลด้วยเกียรติของชายชาติทหาร

ผลงานเชื่อถือได้ค่าบริการเป็นธรรม เมื่อเทียบกับค่าบริการจากแห่งอื่นแล้วไม่มีความแตกต่างกันหรืออาจจะต่ำกว่าแห่งอื่น เพราะทีมงานของเราบริการด้วยใจและความสามารถและความซื่อสัตย์ เราพร้อมให้คำตอบท่านทันทีที่ได้รับต้นฉบับ สิ่งสำคัญที่สุดของงานให้บริการแปลภาษาคือ ความถูกต้องตามต้นฉบับ ความตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของนักแปลที่เจริญแล้ว และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสาร รวมถึงสำนึกในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติตลอดเวลา หากมีสิ่งใดที่ พิมทรานสเลชั่น ทำให้ลูกค้าบางท่านประสบกับความยุ่งยากกับงานแปลภาษาเยอรมัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ปัจจุบันทางเราได้ทีมงานแปลภาษาเยอรมันที่มีความรู้ความสามารถเปี่ยมล้น และมีความรับผิดชอบต่องานแปลที่ได้รับความไว้วางใจกับลูกค้าด้วยความซื้อสัตย์ตลอดไป

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com