ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลภาษาเยอรมัน

รับแปลภาษาเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน บริการแปลภาษาเยอรมัน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลเอกสารภาษาเยอรมัน - ไทย เยอรมันเป็นอังกฤษ

รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน รับแปลเยอรมันเป็นอังกฤษ

 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


 รับแปลภาษาเยอรมันเป็นอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นเยอรมัน         

   ผู้ทรงคุณวุิฒิด้านการแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมัน เป็นชาวเยอรมัน จบการศึกษาด้านการแปลจากประเทศฝรั่งเศสด้านการแปลโดยเฉพาะ และจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับแปลเอกสารมาเป็นเวลามากกว่า 11 ปี  นอกจากอาจารย์ชาวเยอรมันแล้ว เรายังมีคนไทยที่จบการศึกษาภาษาเยอรมันโดยตรงที่ีคอยให้บริการกับลูกค้า มีความสามารถในการแปลภาษาเยอรมันเป็นไทย ภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์แปลอันยาวนาน ซึ่งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการแปลภาษาเยอรมันโดยเฉพาะ ดังนั้น ผลงานแปลจากบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด จึงเป็นที่ยอมรับของคณาจารย์และผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการแปลเอกสารตลอดมา ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความกรุณาแนะนำลูกค้าให้มาใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่นตลอดมา หากอาจารย์ได้่อ่านข้อความในเว็บไซต์ของพิมทรานสเลชั่น ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ไม่เคยลืมและแนะนำมาโดยตลอด และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการแปลภาษาเยอรมันกับเราและใช้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้แปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน เป็นนักแปลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นข้าราชการระดับสูงประสบการณ์แปลในหน่วยงานของรัฐมายาวนาน อีกทั้งทางเรายังมีนักแปลภาษาเยอรมันที่ประจำอยู่ประเทศเยอรมัน ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารและการทำงาน จึงมั่นใจในผลงานแปลบนค่าบริการที่ยุติธรรม  

ผลงานแปลภาษาเยอรมันได้แก่  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษด้านเครื่องยนต์  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นไทยเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ  

รับแปลภาษาไทยเป็นเยอรมันเกี่ยวกับเอกสารราชการต่างๆ  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยด้านกฎหมาย  

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับหนังสือราชการ 

รับแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ 

ประวัตินักแปลเยอรมันเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นเยอรมัน

- จบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส BA Southeast Asian Studies


 ประวัตินักแปลเยอรมันเป็นไทย ไทยเป็นเยอรมัน  

- ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงกลาโหมศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และโท ณ ประเทศเยอรมัน
   รับรองผลงานแปลด้วยเกียรติของชายชาติทหาร

ผลงานเชื่อถือได้ค่าบริการเป็นธรรม เมื่อเทียบกับค่าบริการจากแห่งอื่นแล้วไม่มีความแตกต่างกันหรืออาจจะต่ำกว่าแห่งอื่น เพราะทีมงานของเราบริการด้วยใจและความสามารถและความซื่อสัตย์ เราพร้อมให้คำตอบท่านทันทีที่ได้รับต้นฉบับ สิ่งสำคัญที่สุดของงานให้บริการแปลภาษาคือ ความถูกต้องตามต้นฉบับ ความตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของนักแปลที่เจริญแล้ว และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสาร รวมถึงสำนึกในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติตลอดเวลา หากมีสิ่งใดที่ พิมทรานสเลชั่น ทำให้ลูกค้าบางท่านประสบกับความยุ่งยากกับงานแปลภาษาเยอรมัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ปัจจุบันทางเราได้ทีมงานแปลภาษาเยอรมันที่มีความรู้ความสามารถเปี่ยมล้น และมีความรับผิดชอบต่องานแปลที่ได้รับความไว้วางใจกับลูกค้าด้วยความซื้อสัตย์ตลอดไป

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com