ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลงาน

รับแปลงาน แปลงาน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงานวิจัย รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน

 

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

งานวิจัยจากต่างประเทศ ได้ถูกตีพิมพ์ออกสู่สายตาสาธารณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับมวลมนุษยชาติ ดังนั้น ผลงานวิจัยต่างๆ ถูกทำขึ้นโดยนักวิชาการระดับสูง เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิจัยที่ตนทำ ดังนั้น ผลงานวิจัยฉบับภาษาอังกฤษ จึงมีคำศัพท์ที่ยากเกินกว่าที่นักศึกษาไทยจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเฉพาะด้านงานวิจัยแปลอังกฤษเป็นไทย และหากงานวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหากผู้ทำวิจัยไม่มีเวลาแปลด้วยตนเองหรือไม่แน่ใจหลัก grammar จึงจำเป็นต้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถตีพิมพ์ออกสู่สาธารณอย่างไม่ผิดพลาดในผลงานที่แปลออกสู่สายตาผู้สนใจ 


PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลงานด้วยประสบการณ์แปลภาษาอังกฤษยาวนานกว่า 21 ปี

รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงานวิจัย รับแปลบทคัดย่อ รับแปลเรียงความ รับแปลเอกสารการศึกษา รับแปลปริญญาบัตร รับแปลใบประกาศนียบัตร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

             บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด รับแปลงานกฎหมาย รับแปลงานธูรกิจ รับแปลงานทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รับแปลงานโฆษณา รับแปลงานเว็บไซต์ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลงานภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลงานภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลงานภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส รับแปลงานภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย รับแปลงานแปลภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส รับแปลงานภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถรับงานแปลและดำเินินการแปลให้กับท่านได้ทันที ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับเพื่อให้ทางเราแจ้งประเมินราคาท่านได้ทันที หากมีข้อสงสัยเรื่องผลงานแปลท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทางอีเมล์ หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 081-4580240 


รับแปลงานนักศึกษาทางบริหารธุรกิจ ทางสังคมศาสตร์

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา เรามีทีมงานแปลที่รองรับแปลงานนักศึกษา ที่มีกำลังซื้อน้อยและยังไม่มีรายได้เพียงพอต่อการจ้างแปลในราคาสูงได้ งานแปลทุกชิ้นเราให้ความสำคัญเท่ากันทุกงาน ทีมแปลงานนักศึกษาของเรา ล้วนแต่มีประสบการณ์แปลไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผลงานแปลจึงเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะแปลบทคัดย่อโดยคุณพูลศักดิ์ รับงานแปลบทคัดย่อภายใน 1 ชั่วโมง  แปลงานวิจัยบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 แปลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจแปลประเภท 2 คอลัมน์สามารถแปลได้วันละ 6 หน้า เมื่อเทียบกับงานแปลแบบ A4 แล้วงานแปล 2 คอลัมน์ต้นฉบับ 1 หน้า ผลการแปลออกมาไม่ต่ำกว่า 2 หน้า


 แปลงานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
            เราสามารถแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เพราะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทีมแปลเราส่วนใหญ่เป็นนักแปลที่เป็นชนชั้นระดับกลาง ดังนั้น เราไม่มีทุนทรัพย์จากบิดามารดาส่งเรียนต่อเมืองนอก เราฝ่าฟัน แข่งขันด้วยมันสมอง เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผลงานแปลของเราไม่แพ้ใคร ราคาของเราไม่แพงอย่างที่คิด หากท่านใช้บริการกับเราหรืออยากทราบราคา ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประิเมินราคาและรับกำหนดแล้วเสร็จเบื้องต้นได้ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของเราคือวันที่แล้วเสร็จด่วนที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำงานไปใช้ในการเรียนได้ทันเวลา การับแปลเอกสารด้านการศึกษาจะต้องมีลักษณะภาษาที่ใกล้เคียงกับความรู้ของนักศึกษา
หากนักศึกษาท่านใดได้เคยใช้บริการกับเราแล้วจะทราบว่า งานทุกชิ้นเราตั้งใจแปลและผลงานออกมาใช้ประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่างยอมรับผลงานแปลของเรา มาเป็นเวลายาวนาน

.......ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น.... 

ผลงานแปลได้แก่  ผลงานแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ รับแปลงานวิจัยด้านการตลาด   

รับแปลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ รับแปลงานวิจัยด้านสัมคมศาสตร์ รับแปลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
รับแปลงาน Jo
urnal รับแปลงานบริหารธุรกิรับแปลงานด้านนิติศาสตร์ รับแปลงานด้านสัมศาสตร์ รับแปลงานด้านวิทยาศาสตร์ รับทำพาราเฟรส (paraphrase) ด้านสังคมศาสตร์ รับทำพาราเฟรสด้านบริหารธุรกิจ รับทำพาราเฟรสด้านนิติศาสตร์


รับแปลงานนักศึกษา

สำหรับงานแปลนักศึกษา เราเน้นด้านราคาบนคุณภาพที่นักศึกษานำไปใช้ประกอบการศึกษาด้วยประสบการณ์ผู้แปลมานานกว่า 5 ปี ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการแปลงานนักศึกษามาโดยตลอด ทำให้เข้าใจในงานแปลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ท่านนักศึกษาจะคาดหวังว่างานแปลของท่านยอดเยี่ยมเท่ากับงานของบริษัท หรือลูกค้าที่เค้าจ้างในราคาหน้าละ 300 บาท (คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า) คงเป็นไปไม่ได้ แต่ขอรับรองว่างานแปลของทีมงานเราไม่เคยใช้เครื่องช่วยแปลหรือ Google แปลภาษา แต่การแปลงานนักศึกษาต้องการนำผลงานไปประกอบการศึกษา มิใช่ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือนำไปทำวิจัยในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หากท่านต้องการงานคุณภาพสูง ท่านต้องยอมรับกับค่าบริการที่อาจสูงขึ้นกว่าที่ท่านจ่าย (งานแปล 2 คอลัมน์ แปลออกมาได้ 2 หน้า ราคาซึ่งศูนย์แปลแห่งอื่นรับหน้าละ 450 - 700 บาท แต่เรารับท่านเพียงหน้าละหนึ่งร้อยกว่าบาท เราก็ต้องนำงานดังกล่าวของท่านให้ทีมงานแปลงานนักศึกษาแน่นอนเพราะต้นทุนต่ำตามราคาที่ท่านจ่าย) ต้องขออภัยนักศึกษาทุกท่านที่คาดหวังว่าจ่ายค่าบริการแปลเพียงน้อยนิดแต่ต้องการงานระดับประเทศหรือระดับชาติ และหากท่านต้องการงานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จากต้นฉบับ ขอความกรุณาท่านระบุในอีเมล์ว่าต้องการงานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับแม้แต่น้อย เราจะได้คำนึงถึงคุณภาพและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่าน ...เราขออภัยมา ณ ที่นี้ที่อ่านทำให้นักศึกษาบางท่าน(ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)ผิดหวังกับผลงานแปล...


 บทสนทนาบางส่วนที่ลูกค้าส่งถึงเรา....บ่งบอกถึงคุณภาพผลงานแปลของทีมงานรับแปลงานนักศึกษา

 From: i....me_ck@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: RE: ขอส่งงานแปลค่ะ
Date: Sun, 10 Feb 2013 12:43:03 +0700

ขอบคุณมากค่ะ แปลภาษาดีมากๆค่ะ วันหลังคงต้องใช้บริการอีกน่ะคะ ขอบคุณค่ะ
 

From: n........ic_04@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ขอบคุณมากๆค่ะพี่เล็ก^^
Date: Sat, 9 Feb 2013 22:19:12 +0700
 

พี่เล็กคะ ขอโทษค่ะที่หนูไม่ได้ตอบเมลพี่ พอดีหนูเพิ่งเปิดเมลวันนี้เองค่ะ 
 
ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับงานแปล หนูเข้าใจพี่มากๆว่ามันยาก555
 
โอกาสหน้ามีงานจะใช้บริการอีกนะคะ อิอิ ขอบคุณจากใจค่ะ :D
 
From: me.....o_l@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ขอบคุณมากค่ะ RE: ส่งงานนะจ๊ะ
Date: Wed, 13 Feb 2013 16:55:11 +0700
 
ขอบคุณมากค่ะ พอใจมากด้วย ทั้งผลงาน ทั้งราคา และก็เวลา 
ไว้โอกาสหน้าจะใช้บริการอีกนะค่ะ
 
Subject: Re: ส่งงานแปลค่ะ
From: ta...._da@hotmail.com
Date: Tue, 21 Jul 2015 18:14:55 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com

ขอบคุณนะคะ ได้เร็วกว่ากำหนดอีก

Sent from my iPhone

สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต้องการนำงานแปลไปใช้ประกอบการทำวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางเราขอให้บริการแปลงานกฎหมายที่ผู้ใช้บริการวางใจกับเราเสมอมา เนื่องจากทีมงานแปลกฎหมายของเรามีน้อยมาก จึงต้องมีการจัดคิวงานโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนหลัง ทางเรามักจะได้รับฟังจากลูกค้าที่รอคิวงานกับเราไม่ไหวไปใช้บริการแปลในราคาที่ราคาถูกโดยแจ้งว่าสามารถแปลกฎหมายได้ แต่ปรากฎว่าลูกค้าไม่สามารถนำงานแปลกฎหมายไปใช้ได้เพราะคำแปลที่ได้แปลออกมาคนละเรื่องจนไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เมื่อลูกค้าชำระค่บริการแปลเอกสารจากแห่งอื่นไปแล้วซึ่งจำนวนหลายหน้าก็ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงได้เหมือนกัน ทำให้ไม่มีกำลังซื้อที่จะนำเอกสารฉบับเดิมมาจ้างทางเราแปลได้ ทางเราเห็นใจลูกค้าของเรามากแต่ไม่สามารถจะนำงานแปลที่จ้างแปลมาแก้ไขได้เลยเพราะคำแปลคนละเรื่องกับต้นฉบับ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ใช้บริการแปลกฎหมายทุกท่านตรวจสอบผลงานแปลในแหล่งที่เราจะจ้างแปลก่อนตัดสินใจ ถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่ใช้งานไม่ได้เท่ากับว่าเสียเงินฟรีโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อเทียบกับค่าบริการแปลจากเราถึงแม้จะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกัน (เช่น ทางเราแจ้งค่าบริการหน้าละ 600 บาท แต่ท่านตัดสินใจจ้างแปลจากที่อื่นในราคาหน้าละ 300 บาท แต่เงิน 300 บาท ที่จ่ายไปแล้วใช้การไม่ได้เลย เหมือนกับเสียเงินฟรี)