dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลงาน

รับแปลงาน แปลงาน รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงานวิจัย รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน

 หน้าแรกรับแปลเอกสาร

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลงานนักศึกษา รับแปลงานวิจัย รับแปลบทคัดย่อ รับแปลเรียงความ รับแปลเอกสารการศึกษา รับแปลปริญญาบัตร รับแปลใบประกาศนียบัตร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  

รับแปลงานด้วยประสบการณ์แปลภาษาอังกฤษยาวนานกว่า 20 ปี

             บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด รับแปลงานกฎหมาย รับแปลงานธูรกิจ รับแปลงานทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รับแปลงานโฆษณา รับแปลงานเว็บไซต์ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลงานภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลงานภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลงานภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส รับแปลงานภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย รับแปลงานแปลภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศส รับแปลงานภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถรับงานแปลและดำเินินการแปลให้กับท่านได้ทันที ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับเพื่อให้ทางเราแจ้งประเมินราคาท่านได้ทันที หากมีข้อสงสัยเรื่องผลงานแปลท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทางอีเมล์ หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 081-4580240 


รับแปลงานนักศึกษาทางบริหารธุรกิจ ทางสังคมศาสตร์

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา เรามีทีมงานแปลที่รองรับแปลงานนักศึกษา ที่มีกำลังซื้อน้อยและยังไม่มีรายได้เพียงพอต่อการจ้างแปลในราคาสูงได้ งานแปลทุกชิ้นเราให้ความสำคัญเท่ากันทุกงาน ทีมแปลงานนักศึกษาของเรา ล้วนแต่มีประสบการณ์แปลไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผลงานแปลจึงเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะแปลบทคัดย่อโดยคุณพูลศักดิ์ รับงานแปลบทคัดย่อภายใน 1 ชั่วโมง  แปลงานวิจัยบทที่ 1 ถึงบทที่ 5 แปลงานนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจแปลประเภท 2 คอลัมน์สามารถแปลได้วันละ 6 หน้า เมื่อเทียบกับงานแปลแบบ A4 แล้วงานแปล 2 คอลัมน์ต้นฉบับ 1 หน้า ผลการแปลออกมาไม่ต่ำกว่า 2 หน้า


 แปลงานจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
            เราสามารถแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ เพราะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทีมแปลเราส่วนใหญ่เป็นนักแปลที่เป็นชนชั้นระดับกลาง ดังนั้น เราไม่มีทุนทรัพย์จากบิดามารดาส่งเรียนต่อเมืองนอก เราฝ่าฟัน แข่งขันด้วยมันสมอง เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผลงานแปลของเราไม่แพ้ใคร ราคาของเราไม่แพงอย่างที่คิด หากท่านใช้บริการกับเราหรืออยากทราบราคา ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับมาเพื่อประิเมินราคาและรับกำหนดแล้วเสร็จเบื้องต้นได้ การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของเราคือวันที่แล้วเสร็จด่วนที่สุด เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำงานไปใช้ในการเรียนได้ทันเวลา การรับแปลเอกสารด้านการศึกษาจะต้องมีลักษณะภาษาที่ใกล้เคียงกับความรู้ของนักศึกษา
หากนักศึกษาท่านใดได้เคยใช้บริการกับเราแล้วจะทราบว่า งานทุกชิ้นเราตั้งใจแปลและผลงานออกมาใช้ประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่างยอมรับผลงานแปลของเรา มาเป็นเวลายาวนาน

.......ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น.... 

ผลงานแปลได้แก่  ผลงานแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ รับแปลงานวิจัยด้านการตลาด   

รับแปลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ รับแปลงานวิจัยด้านสัมคมศาสตร์ รับแปลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
รับแปลงาน Journal
รับแปลงานบริหารธุรกิจ รับแปลงานด้านนิติศาสตร์ รับแปลงานด้านสัมศาสตร์ รับแปลงานด้านวิทยาศาสตร์ รับทำพาราเฟรส (paraphrase) ด้านสังคมศาสตร์ รับทำพาราเฟรสด้านบริหารธุรกิจ รับทำพาราเฟรสด้านนิติศาสตร์


รับแปลงานนักศึกษา

สำหรับงานแปลนักศึกษา เราเน้นด้านราคาบนคุณภาพที่นักศึกษานำไปใช้ประกอบการศึกษาด้วยประสบการณ์ผู้แปลมานานกว่า 5 ปี ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการแปลงานนักศึกษามาโดยตลอด ทำให้เข้าใจในงานแปลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ท่านนักศึกษาจะคาดหวังว่างานแปลของท่านยอดเยี่ยมเท่ากับงานของบริษัท หรือลูกค้าที่เค้าจ้างในราคาหน้าละ 300 บาท (คำนวณจากต้นฉบับ 300 คำ/หน้า) คงเป็นไปไม่ได้ แต่ขอรับรองว่างานแปลของทีมงานเราไม่เคยใช้เครื่องช่วยแปลหรือ Google แปลภาษา แต่การแปลงานนักศึกษาต้องการนำผลงานไปประกอบการศึกษา มิใช่ใช้เพื่อดำเนินธุรกิจหรือนำไปทำวิจัยในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก หากท่านต้องการงานคุณภาพสูง ท่านต้องยอมรับกับค่าบริการที่อาจสูงขึ้นกว่าที่ท่านจ่าย (งานแปล 2 คอลัมน์ แปลออกมาได้ 2 หน้า ราคาซึ่งศูนย์แปลแห่งอื่นรับหน้าละ 450 - 700 บาท แต่เรารับท่านเพียงหน้าละหนึ่งร้อยกว่าบาท เราก็ต้องนำงานดังกล่าวของท่านให้ทีมงานแปลงานนักศึกษาแน่นอนเพราะต้นทุนต่ำตามราคาที่ท่านจ่าย) ต้องขออภัยนักศึกษาทุกท่านที่คาดหวังว่าจ่ายค่าบริการแปลเพียงน้อยนิดแต่ต้องการงานระดับประเทศหรือระดับชาติ และหากท่านต้องการงานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จากต้นฉบับ ขอความกรุณาท่านระบุในอีเมล์ว่าต้องการงานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับแม้แต่น้อย เราจะได้คำนึงถึงคุณภาพและจัดทีมแปลให้เหมาะสมกับงานของท่าน ...เราขออภัยมา ณ ที่นี้ที่อ่านทำให้นักศึกษาบางท่าน(ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)ผิดหวังกับผลงานแปล...


 บทสนทนาบางส่วนที่ลูกค้าส่งถึงเรา....บ่งบอกถึงคุณภาพผลงานแปลของทีมงานรับแปลงานนักศึกษา

 From: i....me_ck@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: RE: ขอส่งงานแปลค่ะ
Date: Sun, 10 Feb 2013 12:43:03 +0700

ขอบคุณมากค่ะ แปลภาษาดีมากๆค่ะ วันหลังคงต้องใช้บริการอีกน่ะคะ ขอบคุณค่ะ
 

From: n........ic_04@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ขอบคุณมากๆค่ะพี่เล็ก^^
Date: Sat, 9 Feb 2013 22:19:12 +0700
 

พี่เล็กคะ ขอโทษค่ะที่หนูไม่ได้ตอบเมลพี่ พอดีหนูเพิ่งเปิดเมลวันนี้เองค่ะ 
 
ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับงานแปล หนูเข้าใจพี่มากๆว่ามันยาก555
 
โอกาสหน้ามีงานจะใช้บริการอีกนะคะ อิอิ ขอบคุณจากใจค่ะ :D
 
From: me.....o_l@hotmail.com
To: pimtranslation@hotmail.com
Subject: ขอบคุณมากค่ะ RE: ส่งงานนะจ๊ะ
Date: Wed, 13 Feb 2013 16:55:11 +0700
 
ขอบคุณมากค่ะ พอใจมากด้วย ทั้งผลงาน ทั้งราคา และก็เวลา 
ไว้โอกาสหน้าจะใช้บริการอีกนะค่ะ
 
Subject: Re: ส่งงานแปลค่ะ
From: ta...._da@hotmail.com
Date: Tue, 21 Jul 2015 18:14:55 +0700
To: pimtranslation@hotmail.com

ขอบคุณนะคะ ได้เร็วกว่ากำหนดอีก

Sent from my iPhone

สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ต้องการนำงานแปลไปใช้ประกอบการทำวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางเราขอให้บริการแปลงานกฎหมายที่ผู้ใช้บริการวางใจกับเราเสมอมา เนื่องจากทีมงานแปลกฎหมายของเรามีน้อยมาก จึงต้องมีการจัดคิวงานโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าก่อนหลัง ทางเรามักจะได้รับฟังจากลูกค้าที่รอคิวงานกับเราไม่ไหวไปใช้บริการแปลในราคาที่ราคาถูกโดยแจ้งว่าสามารถแปลกฎหมายได้ แต่ปรากฎว่าลูกค้าไม่สามารถนำงานแปลกฎหมายไปใช้ได้เพราะคำแปลที่ได้แปลออกมาคนละเรื่องจนไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแปลเอกสารจากแห่งอื่นไปแล้วซึ่งจำนวนหลายหน้าก็ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงได้เหมือนกัน ทำให้ไม่มีกำลังซื้อที่จะนำเอกสารฉบับเดิมมาจ้างทางเราแปลได้ ทางเราเห็นใจลูกค้าของเรามากแต่ไม่สามารถจะนำงานแปลที่จ้างแปลมาแก้ไขได้เลยเพราะคำแปลคนละเรื่องกับต้นฉบับ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ใช้บริการแปลกฎหมายทุกท่านตรวจสอบผลงานแปลในแหล่งที่เราจะจ้างแปลก่อนตัดสินใจ ถึงแม้ว่าราคาจะถูกแต่ใช้งานไม่ได้เท่ากับว่าเสียเงินฟรีโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อเทียบกับค่าบริการแปลจากเราถึงแม้จะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกัน (เช่น ทางเราแจ้งค่าบริการหน้าละ 600 บาท แต่ท่านตัดสินใจจ้างแปลจากที่อื่นในราคาหน้าละ 300 บาท แต่เงิน 300 บาท ที่จ่ายไปแล้วใช้การไม่ได้เลย เหมือนกับเสียเงินฟรี)