ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ รับแปลดุษฎีนิพนธ์ รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์ แปลบทคัดย่อรัฐศาสตร์ แปลบทคัดย่อวิทยาศาสตร์ แปลบทคัดย่อศึกษาศาสตร์

 PIM TRANSLATION CO., LTD.

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

การแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษของลูกค้าทั้งระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาของลูกค้า ลูกค้าบางท่านอาจจะมีการแปลเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต (กรณีเรียนปริญญาโท ใบเดียว หรือปริญญาเอกใบเดียว) ซึ่งผลงานจะต้องประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบไปทั่วโลก หากผลงานแปลวิทยานิพนธ์ของท่านถูกแปลออกมาแล้วไม่สวยงามหรือผิดพลาด เท่ากับเป็นการแสดงวิทยฐานะตนเอง หากท่านจะตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อ จากศูนย์แปลต่างๆ โปรดตรวจสอบผลงานแปลของผู้แปลที่ท่านจะจ้างแปลก่อน เพราะผลงานแปลบทคัดย่อที่ผู้แปลทุกแห่งแสดงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ นั่นคือผลงานที่ดีที่สุดที่นักแปลคัดเลือกมาเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้ตรวจสอบผลงานของตนแล้ว หากผลงานที่แสดงนั้นตรวจสอบแล้วแปลไม่ครบ แปลข้าม หรือแปลผิด grammar ท่านจะได้ทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจ หากท่านตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อจากนักแปลท่านนั้นแล้ว ผลงานแปลที่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้ผ่าน ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกโดยการมาจ้างทางเราแปลบทคัดย่อให้กับท่าน หรือจ้างศูนย์แปลแห่งอื่นๆ ที่ท่ีานตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อ 

รับแปลบทคัดย่อ ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation Abstrac ติดต่อจ้างแปลบทคัดย่อ   รับแปลบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ รับแปล Abtract รับแปลบทคัดย่อปริญญาโท ติดต่อแปล Abstract

รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ รับแปลดุษฎีนิพนธ์ รับแปลบทคัดนิติศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อบริหารธุรกิจ รับแปลบทคัดย่อศึกษาศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อศิลปศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประสบการณ์แปล 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง <<คลิกตรวจสอบผลงานแปลบทคัดย่อ>>

เรียน ท่านผู้ประสงค์จะจ้างแปลบทคัดย่อทุกท่าน โปรดพิจารณาผลงานแปลก่อนจ้างแปล รับแปลบทคัดย่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยคุณพูลศักดิ์ PIM Translation 081-4580240 
รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์
  - เรามิได้เชิญชวนให้ท่านมาใช้บริการแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษกับเราเสมอไป หากท่านมีงบจำกัด ท่านอาจจะใช้บริการแปลบทคัดย่อในแหล่งแปลที่ถูกกว่าได้ แต่โปรดตรวจสอบผลงานแปลบทคัดย่อของแหล่งแปลเหล่านั้นก่อนตัดสินใจ
 - ลูกค้าจ้างแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์กับเรา หลังจากที่ผลงานเดิมใช้การไม่ได้ ลูกค้าพบปัญหาที่ลูกค้าจ้างแปลจากที่อื่นมาแล้ว โดยเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลบทคัดย่อผ่านมาหลายที่ งบบานปลาย เราทราบดีว่ากำลังซื้อของนักศึกษามีน้อย เนื่องจากเงินที่นำมาจ้างแปลบทคัดย่อดังกล่าว ได้มาจากหยาดเหงื่อของบิดาและมารดา เราจึงขอให้คำแนะนำกับท่านเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนตกลงจ้างแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์...ด้วยความห่วงใย.
..

รับแปลบทคัดย่อ ติดต่อแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กับ PIM Translationก่อนตัดสินใจจ้างแปลบทคัดย่อ รับแปลบทคัดย่อ ติดต่อแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กับ PIM Translation ให้คิดสักนิด รับแปลบทคัดย่อ ติดต่อแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กับ PIM Translation ของดีและราคาถูกไม่มีในโลก รับแปลบทคัดย่อ ติดต่อแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กับ PIM Translation คุณภาพของงานต้องสมราคาที่จ่ายไป อาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจว่าผลงานแปลนั้นสมควรตีพิมพ์สู่สาธารณะหรือไม่ รับแปลบทคัดย่อ ติดต่อแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กับ PIM Translation


<<ตรวจสอบผลงานแปลที่เคยแปลจากที่อื่นอาจารย์ฯไม่ให้ผ่านกับผลงานแปลที่มาใช้บริการกับเรา>>  

ส่วนหนึ่งของการสนทนา การรับแปลบทคัดย่อ MBA

   คุณพูลศักดิ์

 ขอบพระคุณมากนะคับ อ.ประธาน (คนเดียวกันทั้ง 3 ราย) ชมว่า ภาษาดีมาก ไม่ได้แก้ไขอะไรเลย ผ่านฉลุย  ขอบคุณมากนะครับ และมีเพื่อนๆ อีกหลายคนกำลังส่งมาให้แปลเพิ่มอีกครับ
 ออด..... 

ถึง พี่พูลศักดิ์ ค่ะ

ที่แปลของ ฐิ......เรื่องความสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า Brand Name น่ะค่ะ 
แจ้งเรื่องได้รับบทคัดย่อแล้วค่ะ    ขอบคุณมากค่ะ 
เดี๋ยวยังไงจะมีน้อง ๆ ที่กำลังจะทำบทคัดย่ออีก หลายคนค่ะ ที่ยังไม่สามารถหาที่แปลบทคัดย่อได้เหมือนหนูเลย
แล้วจะแนะนำน้อง ๆ ให้มาใช้บริการของคุณพี่น่ะค่ะ   
งานได้รับรวดเร็วมากเลยค่ะ  พอใจมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้หนูรู้สึกสบายขึ้นกับปัญหาการแปลบทคัดย่อ  
ตอนแรกคิดหนักมากว่าจะให้ใครแปลให้ จะทันหรือเปล่า  แต่ไม่ผิดหวังเลย

From: Benrava Ruantip <r.b......a@gmail.com>
To: "Pimtranslation Co., Ltd." <pimtranslation@yahoo.com>
Sent: Wednesday, October 21, 2015 3:41 PM
Subject: Re:
แปลงานด่วน
- บทคัดย่อ

ได้รับงานแปลบทคัดย่อแล้วนะคะ  
รายละเอียดครบถ้วนดีมากเลยค่ะ
 
ส่งงานแปลได้รวดเร็วมากๆ
ขอบคุณมากนะคะ  
โอกาสหน้าจะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ 

ขอขอบคุณ pimtranslationและอาจารย์พูลศักดิ์ 

งานเร็วมากและอาจารย์พูลศักดิ์สุดยอดมากจริงๆค่ะ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

บิ๋ม

2017-10-02 23:22 GMT+07:00 Rangsima Darapong <ra........ar@gmail.com>:

ไม่เปนไรค่า ขอบคุณมากๆ หาคนแปลกฎหมายดีๆได้ยากมากค่ะ คุณพูลศักดิ์ใช่คำศัพท์ได้ตรงกับเรื่องที่ทำ เหมือนมีความรู้กฎหมายเลย ถ้ามีโอกาสจะแนะนำให้เพื่อนๆมาใช้บริการค่า และยังไงขอโทษสำหรับคราวที่แล้วอีกทีด้วยค่ะ ;)

เมื่อ จ. 2 ต.ค. 2560 เวลา 23:19 Pulsak Num <pimtranslation555@gmail.com> เขียนว่า:
ขออภัยค่ะ 
พี่เล็กคิดว่าส่งตั้งแต่สองทุ่ม แต่เมล์เป็น Daft อยู่ ขออนุญาตส่งใหม่อีกทีนะคะ


รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์

เรายินดีให้บริการแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์ มีลูกค้าจากมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายท่านใช้บริการแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์กับเราแล้ว อาจารย์อนุมัติทันที เพราะต้นฉบับภาษาไทยได้ผ่านการนุมัติอาจารย์มาแล้ว เมื่อนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยคุณพูลศักดิ์ ผู้แปลประสบการณ์แปลบทคัดย่อนิติศาสตร์ตลอด 21 ปี 

ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษาส่วนใหญ่จะพิจารณาค่าบริการแปลบทคัดย่อโดยนำราคามาเป็นเครื่องตัดสินใจในการจ้างแปลบทคัอย่อภาษาอังกฤษ และหากให้ตรวจสอบผลงานแปลบทคัดย่อที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของเรา ก็ไม่ได้รับผลสะท้อนใดๆ กลับมาเนื่องจากนักศึกษาไม่มีความรู้ด้านภาษาพอเพียง ดังนั้น หากลูกค้าได้อ่านบทความนี้ ก็ขอให้ท่านสอบถามอาจารย์หรือคำบอกต่อกับรุ่นพี่มาใช้พิจารณาได้ อย่าตัดสินใจที่ราคาถูก เพราะท่านอาจเหมือนกับลูกค้าของเราหลายรายที่ประสบปัญหาดังบทสนทนานี้

บทสนทนาจากลูกค้าที่ประสบปัญหาหลังจากใช้บริการแปลบทคัดย่อราคาถูก โดยผู้แปลไม่มีความรู้ด้านกฎหมายจริง และ grammar จริง

- สวัสดีค่ะ เคยติดต่อทางโทรศัพท์แล้วค่ะ อันที่จริงแล้วเคยจ้างนักแปลสองท่านแล้วในส่วนบทคัดย่อตรงนี้ แต่ยังไม่เป็นที่พอใจแปลผิด เเละไม่ใช้คำศัพท์เฉพาะทางกฎฆมาย ดังนั้นจึงขออนุญาตให้ทาง pimtranslation ช่วยดำเนินการอีกครั้งค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ....

เรามิได้โฆษณาชวนเชื่อ แต่อยากจะฝากเตือนว่า ท่านจ่ายค่าบริการจ้างแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์เพียงครั้งเดียวกับเรา.... ดีกว่าจ่ายหลายครั้งเพราะต้องจ้างหลายที่แปลแล้วใช้การไม่ได้....


 • การแปลบทคัดย่อเป็นส่วนสำคัญและเป็นการชuhชะตาของนักศึกษาว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะให้ผ่านหรือไม่ บริษัทของเราตระหนักดีว่า หากการแปลบทคัดย่อแล้วอาจารย์ไม่ให้ผ่าน ต้องมีการแก้ไขหรือให้ทำใหม่ นั่นหมายความว่านักศึกษาท่านนั้นต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการแปลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ....    
 •   นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่้อดังหลายแห่ง ที่ใช้บริการแปลบทคัดย่อกับเราแล้วไม่เคยถูกแก้ไขบทคัดย่อ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ ความสามารถระดับมันสมองของประเทศได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าบทคัดย่อที่คุณพูลศักดิ์ แปลให้นั้นใช้ถ้อยคำที่ถูกต้องและเหมาะสม ถึุงแม้ค่าบริการจะสูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น...แต่เรารับประกับผลงานที่แปลออกมาจากความรู้ ความสามารถของผู้แปลที่มีประสบการณ์แปลเอกสารมานานกว่า 20 ปี บทคัดย่อที่ผ่านการแปลจากเรา ได้แก่ การรับแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ การรับแปลบทคัดย่อบริหารธุรกิจ การรับแปลบทคัดย่อศึกษาศาสตร์ การรับแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์ และรับแปลบทคัดย่อรัฐศาสตร์

 • รับแปลบทคัดย่อรัฐประศาสนศาสตร์  ...เรามีความพร้อมด้านสมองและเต็มใจให้บริการกับท่านตลอดเวลา...การรับแปลบทคัดย่อ ผู้แปลต้องมีความชำนาญในการแปลประสบการณ์แปลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และมีความรู้ในศาสตร์นั้น ๆ การรับแปลบทคัดย่อต้องแปลตามต้นฉบับที่ได้รับไม่มีการตัดข้อความออกหรือแปลเฉพาะที่ผู้แปลสามารถแปลได้ส่วนที่ไม่ทราบตัดทิ้ง นั่นไม่ใช่บริการรับแปลบทคัดย่อของเรา เราให้บริการท่านแล้วผลงานแปลต้องเป็นที่พอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น ผู้แปลบทคัดย่อของเราประสบการณ์แปล 20 ปี แปลโดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารอันยาวนาน เห็นผลงานแปลของนักแปลท่านอื่นแล้วชี้ชัดได้ทันทีว่าข้อความตกหายส่วนไหนบ้าง แปลข้ามส่วนใดบ้าง ใช้ grammar ถูกหรือไม่ การใช้คำศัพท์เหมาะสมหรือไม่ เราตอบได้ทันที แต่หากท่านใช้บริการแปลบทคัดย่อจากนักแปลท่านอื่นแล้วนำกลับมาให้เราแก้ไข ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากการแปลของนักแปลแต่ละท่านอาจจะมีรูปแบบการแปลที่ไม่เหมือนกัน และการใช้ศัพท์ไม่เหมือนกัน...
 •  
 • ผลงานแปลบทคัดย่อ ได้แก่
 • บริการแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์รับแปลบทคัดย่อบริหารธุรกิจ บริการแปลบทคัดย่อวิทยาศาสตร์ บริการแปลบทคัดย่อวิศวกรรมศาสตร์ บริการแปลบทคัดย่อเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการแปลบทคัดย่อด้านสิ่งแวดล้อม รับแปลบทคัดย่อศึกษาศาสตร์ 
 • รับแปลบทคัดย่อสัมศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์การตลาด รับแปลบทคัดย่อรัฐศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อรัฐประศาสนศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์การตลาด รับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์นิติศาสตร์ รับแปลบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์อื่นๆ รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • บทความน่าสนใจในการเขียนบทคัดย่อ  
 • มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี(สาระนิพนธ์) หรือปริญญาโท(วิทยานิพนธ์) หรือระดับปริญญาเอก(ดุษฎีนิพนธ์) หลายท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลทคัดย่อกับเราเสมอมา และแนะนำเพื่อนๆ มาใช้บริการรุ่นต่อรุ่น เนื่องจากประทับใจในผลงานแปลที่อาจารย์ไม่มี comment แม้แต่ครั้งเดียว ดังนั้น เมื่อคนแรกของห้องมาใช้บริการ คนต่อไปก็จะตามมาใช้บริการในที่สุดก็มากันทั้งห้องเรียน ซึ่งเรายินดีที่จะให้บริการท่านเสมอ แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ สิ่งสำคัญของการแปลบทคัดย่อให้ถูกต้องและไม่มีการแก้ไขงานแปลคือ ต้นฉบับของนักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว นั่นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้งานแปลออกมาสมบูรณ์ และทางเราไม่เคยตัดข้อความหรือรวบรัดข้อความในบทคัดย่อแม้แต่ประโยคเดียว การแปลบทคัดย่อ ผู้แปลต้องรู้จริงมิใช่รู้แบบเป็ด ๆ คือ ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ดีซักอย่าง ผลงานแปลก็จะออกมาไม่ดี หรือรวบรัดบางประโยคที่ตนเองแปลไม่ได้ นั่นมิใช่เรา ซึ่งเราให้ความละเอียดทุกถ้อยคำ มีการตรวจสอบคำแปลเมือแปลแล้วเสร็จอย่างละเอียดตรวจสอบคำแปล word by word ไม่ว่าบทคัดย่อนั้นจะเป็บทคัดเพียงไม่กี่บรรทัด หรือยาวเกือยสองหน้าก็ตาม.... 

บทคัดย่อและงานวิจัยมิใช่สิ่งปกปิดเป็นความลับ 

 • ปัจจุบันมีลูกค้าจ้างแปลบทคัดย่อทั้งระดับปริญญาเอกอย่างมากมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าจะแบกรับภาระเกี่ยวกับการจัดทำร่างดุษฎีนิพนธ์ที่ยาวนาน เรายินดีแบ่งภาระจากท่านในการรับแปลบทคัดย่อ หากท่านสนใจใช้บริการแปลงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ตั้งแต่บทที่ 1 - 5 เรายินดีให้บริการแปลดุษฎีนิพนธ์ให้ท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์แปลงานวิชาการ แปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเราทราบดีว่าการศึกษาไทยปัจจุบันเริ่มมีการเรียนในระดับปริญญาเอกมายิ่งขึ้น และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต 
 • นักศึกษาที่ตัดสินใจใช้บริการแปลบทคัดย่อกับ พิมทรานสเลชั่น ต่างบอกต่อให้บุคคลรู้จักมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยผลงานที่อาจารย์ที่ปรึกษายอมรับ และสามารถประกาศผลงานวิจัยได้อย่างภาคภูมิใจให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าผลงานวิจัยของท่านมีบทความภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับสากล บทคัดย่อและงานวิจัยแต่ละมหาวิทยาลัยต้องถูกตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิชาการให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและรับทราบผลงานที่ได้ผ่านการวิจัยอย่างถูกต้องจากผู้ทำวิจัย ดังนั้น ผลงานที่ประกาศให้บุคคลรับรู้ จะต้องเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยได้ตระหนักแล้วว่าผลงานของนักศึกษาจะต้องถูกต้องเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
 • ความเข้าใจผิดสำหรับนักศึกษาบางท่านที่เข้าใจว่าการแปลบทคัดย่อถือเป็นความลับของตัวนักศึกษา จึงขอสร้างความเข้าใจสำหรับนักศึกษาว่า ผลงานที่ท่านได้จัดทำจะต้องให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ว่าเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษามิได้ลอกเลียนผู้อื่นและเกิดจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นหลัง และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักศึกษารุ่นถัดไป ดังนั้น ท่านจะเห็นผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ที่มหาวิทยาลัยจะนำมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านได้ศึกษาเป็นต้นแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการทำงานวิจัย และจัดทำบทคัดย่อได้อย่างถูกต้องและไม่ซ้ำกับบุคคลอื่น รวมถึงสิ่งสำคัญคือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมและคนทั่วโลกได้รับรู้

 <<คลิกตรวจสอบตัวอย่างการแปลบทคัดย่อ>> 

 รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์  รับแปลบทคัดย่อ MBAรับแปลบทคัดย่อคอมพิวเตอร์ แปลบทคัดย่อวิทยาศาสตร์ บทคัดย่อศึกษาศาสตร์ 


การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

 •  การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เราทำมาโดยตลอด โดยไม่คิดค่าบริการแปล.... เราให้บริการแปลบทคัดย่อและเอกสารทางธรรมะ แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยไม่คิดค่าบริการด้วยศรัทธาในพระุพุทธศาสนา และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป...เป็นการสร้างธรรมทาน...สร้างปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสนา...แปลโดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ...กรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ศึกษาเอกสารทางพระพุทธศาสนามายาวนาน ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของคุณพูลศักดิ์ รวมถึงต้องการให้ผลงานแปลบทคัดย่อ และเอกสารด้านศาสนา เป็นการสร้างปัญญาให้กับผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนา 

หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :