dot dot
dot
รับแปลภาษา
dot
dot
รวมลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ
dot
dot
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการแปลเอกสาร
dot
dot
เรื่องเล่าจากประสบการณ์
dot
dot
บริการรับแปลเอกสาร
dot


คลิก ตรวจสอบ EMS


รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารด่วน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลเอกสารกฎหมาย

รับรองการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และรับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปลเอกสาร 17 ปี
ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง
รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)

Line ID: 0814580240

pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com
 

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  

รับแปลภาษา ดังนี้

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี    ภาษาลาว    

รับแปลเอกสาร เจ้าของบริษัทแปลเอง
        รับแปลกฎหมาย
รับแปลสัญญา รับแปลหนังสือบริคณสนธิ รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารงบการเงิน รับแปลเอกสารราชการ ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมาย แปลเอกสารธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 17 ปี ทำธุรกิจรับแปลเอกสารทำงานวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. ทุกวัน รับแปลเอกสารอื่นๆ ได้แก่ รับแปลเอกสารประมูล รับรองเอกสาร รับแปลเอกสารคู่มือ  รับแปลงานโฆษณา รับแปลเว็บไซต์ รับแปลคำฟ้อง รับแปลคำพิพากษา รับยื่นรับรองที่กรมการกงสุล 

รับแปลภาษ

ไทยเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

 • รับแปลสัญญา  สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซืื้อจะขาย สัญญาต่างตอบแทน สัญญาจ้าง ฯลฯ
 • รับแปลคำสั่งศาล
 • รับแปลคำพิพากษา
 • รับแปลพระราชบัญญัติ
 • รับแปลคำฟ้อง
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลบัญชีผู้ถือหุ้น(บอจ. 5)
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • การแปลเอกสารสำคัญ
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รับแปลวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
 • รับแปลข้อบังคับบริษัท     
 • แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน
 • แปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน
 • แปลเอกสารด่วนสูติบัตร
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือรับรองโสด
 • แปลเอกสารด่วน สด.9
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • แปลเอกสารด่วนปริญญาบัตร
 • แปลเอกสารด่วนรายงานผลการเรียน
 • รับแปลเอกหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลใบรับรองแพทย์
 • รับแปลหนังสือแนะนำตัวเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส
 • แปลเอกสารด่วนหนังสือเดินทาง


รับแปลเอกสาร และรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ   

              บริษัทฯ ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ขั้นตอนการแจ้งค่าบริการรับแปลเอกสาร โดยผู้สนใจใช้บริการสามารถจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ หรือทาง Line ทางเราจะแจ้งกลับภายใน 15 นาที หากต้นฉบับไม่เกิน 10 หน้า เราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ยินดีให้บริการแปลเอกสารดังกล่าวให้กับท่าน ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารอันยาวนานถึง 17 ปี และส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาที่ท่านต้องการอย่างแน่นอน จากประสบการณ์แปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา ทางบริษัทของเรามักจะได้รับงานแปลเอกสารด่วนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการให้แปลเอกสารด่วน เพื่อนำไปใช้ให้ทันกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำเอกสารด่วนไปใช้ทางธุรกรรม

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการแปลภาษากับพิมทรานสเลชั่น  

 

รายชื่อบริษัทอื่น ๆ <<ดูรายชื่อเพิ่มเติม>>
รายชื่อสำนักงานกฎหมายระดับชาติซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ 
หมายเหตุ: ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน หากท่านไม่ต้องการให้แสดงชื่อบริษัทฯ ของท่านโปรดติดต่อขอยกเลิกได้ที่่
              pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com
  


  รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารรับรองเอกสารกงสุล

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่ เอกสารราชการ คำสั่งศาล คำพิพากษา งบการเงิน หนังสือรับรองบริษัท หากท่านอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ บางนาง สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู บางพลี บางบ่อ ถนนเทพารักษ์ ท่านสามารถเดินทางนำเอกสารมาแปลด้วยตนเองได้ทันที ระยะเวลาในการขอรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล หากนำเอกสารแปลพร้อมรับรองแบบปกติได้รับเอกสารภายใน 3 วัน ทำการ หากแปลเอกสารรับรองด่วนได้รับเอกสารภายใน 1 วันทำการ แต่หากท่านอยู่ต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด ท่านสามารถจัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ได้ เมื่อดำเนินการรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งเอกสารรับรองคำแปลพร้อมเอกสารต้นฉบับคืนให้กับท่านทางไปรษณีย์ EMS ด้วยบริการจัดส่งที่รวดเร็วในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่านสามารถได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ภายใน 1 วัน หลังจากวันที่ส่งเอกสาร หากเป็นต่างจังหวัดภายใน 2 วัน หลังจากวันที่จัดส่งเอกสาร

ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในการหาที่พักกรณีท่านอยู่ต่างจังหวัด ท่านสามารถจัดส่งเอกสารให้กับเราทางไปรษณีย์และเรารับรองว่าเอกสารจะถึงมือท่านด้วยความรวดเร็วและครบถ้วน

 

รับแปลเอกสารขอวีซ่า

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด บริหารงานโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีประสบการณ์การแปลเอกสารกฎหมาย 17 ปี
โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240  02-1741022  Line ID: 0814580240
E-mail : pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
ที่ตั้ง: ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


TAG:
รับแปลภาษาจีน              รับแปลภาษาฝรั่งเศส   รับแปลภาษาญี่ปุ่น                 รับแปลภาษาเยอรมัน          รับแปลภาษาเกาหลี 
รับแปลเอกสารกฎหมาย  รับแปลสัญญา             รับแปลเอกสารรับรองกงสุล    รับแปลงบการเงิน               รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
รับแปลบทคัดย่อ             รับแปลงานประมูล       รับทำ Resume                       รับถอดเทปและ Subtitle   รับแปลเอกสารสมุทรปราการ
รับแปลภาษา                   รับแปลเอกสาร           รับแปลเอกสารด่วน                รับแปลงาน                        รับแปลงานด่วน
ศูนย์แปลเอกสาร
             แปลเอกสารด่วน         บริษัทแปลเอกสาร                 แปลเอกสารด่วนที่ไหนดี   ศูนย์แปลด่วน
 

Copyright © 2009-2014 All Rights Reserved.

รับแปลเอกสาร หน้าแรก|เกี่ยวกับเรา|ประวัตินักแปล|รับปลเอกสาร|ผลงานแปล|อัตราค่าบริการแปลเอกสาร|วิธีชำระเงิน|ติดต่อเรา|รับสมัครนักปลอิสระ

บริษัท PIM TRANSLATION จำกัด
ที่อยู่ :  545/285 หมู่บ้านลลิล อินเดอะพาร์ค หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 02-174-1022     โทรสาร: 02-174-1022    Mobile :  081-458-0240 ID LIne : 0814580240
email : pimtranslation@hotmail.com หรือ pimtranslation@yahoo.com

รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี
รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลสัญญา
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลงบการเงิน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานประมูล รับทำ Resume รับถอดเทปและ Subtitle รับแปลเอกสารสมุทรปราการ
รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รับแปลงาน รับแปลงานด่วน
ศูนย์แปลเอกสาร บริการแปลภาษา
แปลเอกสารที่ไหนดี
แปลเอกสารรับรองคำแปล
บริการแปลเอกสาร