dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลกฎหมาย แปลกฎหมาย แปลคำพิพากษา แปลคำฟ้อง แปลเอกสารกฎหมาย

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลฯ รับรองเอกสารโดย NOtary Public ประสบการณ์แปล 20  ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
Line ID: 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com


 
คุณพูลศักดิ์ เป็นนักแปลอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมายแปลงบการเงิน แปลเอกสารด้านธุรกิจ มาตลอด 20 ปี มีความรู้เฉพาะทาง หากมีงานแปลดังกล่าว คุณพูลศักดิ์ สามารรับแปลเอกสารด่วนได้ทันทีโดยไม่รีรอ เพราะมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี   

บทสนทนาระหว่างคุณพูลศักดิ์ ผู้แปลกฎหมาย กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังที่ใช้บริการแปลเอกสารราชการ
 
สวัสดีครับ  ท่านพูลศักดิ์ 
ชื่อ - สกุล ถูกต้องครับ  
มีคำหนึ่งที่ผมไม่ทราบคือ  คำว่า  เซนต์ต่อหน้า ใช้ before  เหรอครับ 
ขอบคุณมากครับ 
เรียนอาจารย์........ครับ
คำว่า "ต่อหน้า” ใช้ before ครับ (ตามต้นฉบับแปลว่า before me)
อีกคำหนึ่ง คือ in the presence of ก็แปลว่า "ต่อหน้า" ได้ด้วยเช่นกันครับ (in my presence)
แต่ความแตกต่างของ 2 คำนี้ ก็คือ คำว่า before สื่อให้เห็นว่า พยานได้อยู่ในขณะที่มีการทำเอกสารจริง ๆ และพยานมีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่ที่จะรับรองเอกสารครับ แต่คำว่า “in the presence” ส่วน มากจะใช้กับสัญญา สื่อให้เห็นว่า พยานอาจไม่อยู่ต่อหน้าในขณะที่ทำเอกสารก็ได้ พยานสามารถอ่านเอกสารแล้วจึงค่อยลงลายมือชื่อตามหลัง และพยานไม่มีบทบาทเท่าไหร่ในการทำเอกสาร เป็นแค่เพียงพยานเท่านั้นว่าได้ทำเอกสารขึ้นจริง
 
การแปลกฎหมาย มิใช่เพียงแค่เป็นนักแปลมีประสบการณ์แปลงานต่างๆ มา เป็น 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ไม่ใช่หมายความว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอไป ดังนั้น หากท่านไว้วางใจใช้บริการด้านกฎหมายกับเรา เรายินดีตอบคำถามทุกคำถามที่ท่านต้องการทราบ และเรามิใช่เพียงให้บริการแปลเสร็จแล้วก็แล้วไป เรายังให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการแปลกฎหมายฟรี โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สิ่งใดที่เป็นวิทยาทาน เรายินดีและเต็มใจให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเห็นถึงความสำคัญว่า การจ้างแปลกฎหมายมิใช่เพียงแปลพอใช้ได้ กฎหมายไม่มีคำว่าพอใช้ได้ มีเพียง  "แปลผิด"  "แปลถูก"  ตามหลักกฎหมายเท่านั้น ศัพท์ทางกฎหมายไม่เหมือนศัพท์ทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านที่เห็นถึงความสำคัญของการแปลกฎหมาย และยอมใช้บริการกับเราถึงแม้ราคาจะสูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น เพราะท่านต้องการนำเอกสารสำคัญของท่าน อาทิเช่น สัญญา  ข้อบังคับบริษัท ฯลฯ ซึ่งต้องนำไปใช้ในทางกฎหมาย.....


รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง

 รับแปลพระราชบัญญัติ  แปลพระราชบัญญัติ โดย คุณพูลศักดิ์ ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี เต็ม

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลพระราชบัญญัติภาษาอังกฤษ ให้กับองค์กรธุรกิจ องค์กรของรัฐ จากประสบการณ์การแปลพระราชบัญญัติที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปล พรบ. เช่น พรบ. มหาวิทยาลัยของรัฐสำหรับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง พรบ. ที่ประกาศในกาชกิจจานุเบกษา โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลพระราชบัญญัติ กำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลพระราชบัญญัติให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าในปัจจุบันคือ "อัตราค่าบริการแปลราคาถูก" 

สิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจได้ทันทีในการจ้างแปลเอกสารคือ ค่าแปลราคาถูก  ในทางกลับกัน หากท่านได้รับผลงานแปลพระราชบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษกลับมา โดยผู้แปลไม่มีความรู้ภาษากฎหมาย ใช้คำศัพท์ทั่วไปอันไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนกฎหมาย หากลูกค้าไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพียงพอก็อาจจะไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหน แต่หากส่วนราชการมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณาจารย์ท่านตรวจสอบเพียงเล็กน้อยก็จะทราบทันทีว่าผลงานแปลเหมาะสมที่จำนำไปประกาศให้สารณชนได้รับรู้รับทราบหรือไม่ จะอายชาวต่างชาติหรือไม่เมื่อประกาศสู่สารณะแล้ว โปรดตรวจสอบผลงานแปลที่ศูนย์แปลเอกสารต่างๆ ได้แสดงไว้ หรือให้แปลเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้ในเบื้องต้น

รับแปลพระราชบัญญัติ

รับแปลทะเบียนบ้าน article

 รับแปลทะเบียนบ้าน รับจ้างแปลทะเบียนบ้าน จ้างแปลทะเบียนบ้าน แปลทะเบียนบ้านรับรองกงสุล แปลทะเบียนบ้านขอวีซ๋า

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปลทะเบียนบ้านให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 18 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลทะเบียนบ้าน และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลทะเบียนบ้านให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลทะเบียนบ้านในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลทะเบียนบ้าน กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำเล่มทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
info@pimtranslation.com
 

 

รับแปลสูติบัตร

รับแปลสูติบัตร รับจ้างแปลสูติบัตร จ้างแปลสูติบัตร แปลสูติบัตรรับรองกงสุล แปลสูติบัตรขอวีซ๋า

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลนภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปลสูติบัตรให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลสูติบัตร และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลสูติบัตรให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลสูติบัตรในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลสูติบัตร กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

รับแปลสูติบัตร รับแปลใบเกิด รับจ้างแปลสูติ

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
info@pimtranslation.com
 

รับแปลหนังสือรับรองโสด article

รับแปลหนังสือรับรองโสด รับจ้างแปลหนังสือรับรองโสด จ้างแปลหนังสือรับรองโสด แปลหนังสือรับรองโสดรับรองกงสุล 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลนภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปลหนังสือรับรองโสดให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 18 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลหนังสือรับรองโสด และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลหนังสือรับรองโสดให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลหนังสือรับรองโสดในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลหนังสือรับรองโสด กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำหนังสือรับรองโสดพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
info@pimtranslation.com
 

 

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

 รับแปลใบเปลียนชื่อ รับแปลหนังสือรองการเปลี่ยนชื่อ

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลใบเปลียนชื่อ รับแปลหนังสือรับรองการเปลียนชื่อตัว รับรองการแปลเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รับแปลใบเปลียนชื่อเพื่อประกอบการขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ  

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

  


รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อสกุล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังรับรองการเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล

ด้วยประสบการณ์แปลเอกสาราชการอันยาวนาน พิมทรานสเลชั่น จึงได้มีให้บริการแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กรณีที่ลูกค้าต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศเพื่อจดทะเบียนสมรส เพื่อย้ายที่อยู่ถาวร หรือเพื่อขอสัญชาติกรณีเป็นบุตรของชาวต่างชาติและชาวไทย 

ความพร้อมของบุคลากรที่ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จึงมีลูกค้าต่างหลั่งไหลกันมาทั่วประเทศ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งเอกสารทาง EMS มายัง พิมทรานสเลชั่น หรือเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง กรณีต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ เรายินดีให้บริการท่านได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

 

รับแปลโฉนดที่ดิน

 รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย เอกสารราชการ 18 ปี เต็ม 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการรับแปลเอกสารด่วน รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมรับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 18 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง 

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com
  

 


รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด้านกฎหมาย 18 ปี เต็ม

คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลยินดีให้บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารกฎหมาย แปลโฉนดที่ดิน แปลโฉนดห้องชุด เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ หรือนำไปใช้ในต่างประเทศ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ทันความต้องการของลูกค้า ให้บริการแปลเอกสารด่วนมายาวนานถึง 18 ปี เต็ม ด้วยทีมงานเล็กๆ แต่แข็งแกร่งมากด้วยความรู้ ความสามารถของนักแปลแต่ละด้าน


การแปลโฉนดที่ดิน ส่วนใหญ่ลูกค้านำไปใช้ทำอะไรบ้าง

คำตอบ:  ลูกค้าของ พิมทรานสเลชั่น ติดต่อแปลโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับสถานทูตประเทศที่ลูกค้าต้องการขอวีซ่าว่า ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทรัพย์สินที่อยู่ในเมืองไทย มีที่อยู่ มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ไม่อพยพหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ลูกค้ากำลังขอวีซ่า ฉะนั้นสถานทูตพิจารณาอนุมัติได้ไม่ยาก เพราะไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าของเราจะหลบหนีเข้าเมืองเพื่อไปหางานทำในประเทศนั้นๆ


สิ่งที่ได้จากการให้บริการแปลโฉนดที่ดินกับลูกค้า

ตอบ: พิมทรานสเลชั่น มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปติดต่อกับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจในต่างประเทศ หรือท่านจะเดินทางไปเยี่ยมญาติ เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ หลังจากแปลเอกสารและประทับตรารับรองคำแปลจากทางเราแล้ว ลูกค้านำเอกสารคำแปลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานยื่นขอวีซ่าได้ทันที ไม่ต้องกังวลว่าจะแปลผิดพลาดหรือทำให้ลูกค้าเสียหาย เพราะคุณพูลศักดิ์ จะทำการแปลเอกสารพร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนจะรับรองคำแปล กรณีชื่อ นามสกุล ต้องสะกดให้ตรงกับหนังสือเดินทาง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของสถานทูตแต่ละประเทศ

 

 

 

 

 

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport จากอังกฤษเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม

ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องการนำ Passport เพื่อไปแจ้งเกิดของบุตรที่กำเนิดในประเทศไทย ดังนั้น โรงพยาบาลจะต้องได้รับ Passport ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการแจ้งเกิดให้กับบุตรของชาวต่างชาติ จึงมีลูกค้าสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลเอกสารดังกล่าว ด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเดินทางมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทาง EMS ได้ทันที

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport

หน้า 1/1
1
[Go to top]