ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลกฎหมาย แปลกฎหมาย แปลคำพิพากษา แปลคำฟ้อง แปลเอกสารกฎหมาย รับแปลสัญญา

Line ID: 0814580240 e-mail:pimtranslation@yahoo.com

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<คลิกส่งต้นฉบับ>>

 

ากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาษากฎหมาย ก็ยังคงเคร่งขึมดูน่าเกรงขามเมื่อยามได้หยิบมาอ่าน เป็นภาษาที่ต้องใช้อย่างครบถ้วน ครอบคลุมมิได้เกิดช่องโหว่เพื่อมิให้เกิดปัญหาในยามที่ต้องใช้กฎหมายนั้น เฉกเช่นเดียวกันกับการแปลเอกสารกฎหมาย คำศัพท์ทางกฎหมาย บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย หรือความรู้ด้านภาษากฎหมาย พบเห็นเอกสารภาษาอังกฤษด้านกฎหมายต่างก็มึนงงกับคำศัพท์เหล่านั้น ว่าทำไมช่างแตกต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยสิ้นเชิง ผู้อ่านบางท่านสำคัญผิดคิดว่านักกฎหมายแปลเอกสารภาษาอังกฤษด้านกฎหมายผิดพลาดใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง ควรใช้คำที่เข้าใจสำหรับคนทั่วไป ผู้ที่ให้คำตอบเหล่านี้ได้คือนักกฎหมายด้วยกันรวมถึงคณาจารย์ที่พร่ำสอนศิษย์เฉพาะทางกฎหมายเท่านั้น ที่สามารถให้คำตอบได้อย่างถ่อยแท้ หากบุคคลทั่วไปอ่านเอกสารกฎหมายแล้วบอกทันทีว่าผู้รับแปลเอกสารกฎหมายแปลผิด ใช้คำศัพท์ผิด ท่านต้องโปรดสืบค้นข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่จะกล่าวคำนั้นออกมาจากปากของท่าน เพราะนั่นคือการแสดงภูมิปัญญาของผู้วิจารณ์ว่ามีความรู้ในศาสตร์นั้นจริงหรือไม่

รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ  ประสบการณ์แปล 21  ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง


 การรับแปลเอกสารกฎหมาย โดยใช้ประสบการณ์ในการแปลและหลักการแปลที่ได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้แปลเป็นนักแปลอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมาย แปลงบการเงิน แปลเอกสารด้านธุรกิจ มาตลอด 21 ปี มีความรู้เฉพาะทาง หากมีงานแปลดังกล่าว คุณพูลศักดิ์ สามารรับแปลเอกสารด่วนได้ทันทีโดยไม่รีรอ เพราะมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

บทสนทนาระหว่างผู้แปลกฎหมาย กับ อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังที่ใช้บริการแปลเอกสารราชการ 
  สวัสดีครับ  ท่าน.....

ชื่อ - สกุล ถูกต้องครับ   

มีคำหนึ่งที่ผมไม่ทราบคือ  คำว่า  เซนต์ต่อหน้า ใช้ before  เหรอครับ  

ขอบคุณมากครับ 
 
เรียนอาจารย์........ครับ
 
 
คำว่า "ต่อหน้า” ใช้ before ครับ (ตามต้นฉบับแปลว่า before me)
อีกคำหนึ่ง คือ in the presence of ก็แปลว่า "ต่อหน้า" ได้ด้วยเช่นกันครับ (in my presence)
 
แต่ความแตกต่างของ 2 คำนี้ ก็คือ คำว่า before สื่อให้เห็นว่า พยานได้อยู่ในขณะที่มีการทำเอกสารจริง ๆ และพยานมีบทบาทและมีอำนาจหน้าที่ที่จะรับรองเอกสารครับ แต่คำว่า “in the presence” ส่วน มากจะใช้กับสัญญา สื่อให้เห็นว่า พยานอาจไม่อยู่ต่อหน้าในขณะที่ทำเอกสารก็ได้ พยานสามารถอ่านเอกสารแล้วจึงค่อยลงลายมือชื่อตามหลัง และพยานไม่มีบทบาทเท่าไหร่ในการทำเอกสาร เป็นแค่เพียงพยานเท่านั้นว่าได้ทำเอกสารขึ้นจริง
 
 
การแปลกฎหมาย มิใช่เพียงแค่เป็นนักแปลมีประสบการณ์แปลงานต่างๆ มา เป็น 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ไม่ใช่หมายความว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสมอไป ดังนั้น หากท่านไว้วางใจใช้บริการด้านกฎหมายกับเรา เรายินดีตอบคำถามทุกคำถามที่ท่านต้องการทราบ และเรามิใช่เพียงให้บริการแปลเสร็จแล้วก็แล้วไป เรายังให้คำปรึกษากับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการแปลกฎหมายฟรี โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สิ่งใดที่เป็นวิทยาทาน เรายินดีและเต็มใจให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเห็นถึงความสำคัญว่า การจ้างแปลกฎหมายมิใช่เพียงแปลพอใช้ได้ กฎหมายไม่มีคำว่าพอใช้ได้ มีเพียง  "แปลผิด"  "แปลถูก"  ตามหลักกฎหมายเท่านั้น ศัพท์ทางกฎหมายไม่เหมือนศัพท์ทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านที่เห็นถึงความสำคัญของการแปลกฎหมาย และยอมใช้บริการกับเราถึงแม้ราคาจะสูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น เพราะท่านต้องการนำเอกสารสำคัญของท่าน อาทิเช่น สัญญา  ข้อบังคับบริษัท ฯลฯ ซึ่งต้องนำไปใช้ในทางกฎหมาย.....
 
การรู้เรื่องกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายจะระบุไว้เสมอว่าบุคคลย่อมรู้กฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วภาษากฎหมายหากบุคคลทั่วไปอ่านโดยไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมาย เมื่ออ่านแล้วทำความเข้าใจได้ยาก เช่นเดียวกันกับการแปลเอกสารกฎหมาย เป็นการแปลเอกสารที่มีคำเฉพาะที่ต้องใช้ได้อย่างถูกต้อง และต้องครอบคลุมความหมาย เพื่อมิให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายได้ ดังนั้น การรับแปลเอกสารกฎหมาย หากผู้แปลไม่มีความเข้าใจในตัวกฎหมายและการใช้คำศัพท์ ประโยคแวดล้อมและคำเชื่อมต่างๆ ผิดพลาดเจ้าของเอกสารที่จ้างแปลเอกสารอาจจะประสบปัญหาภายหลังได้ ดังนั้น การพิจารณาจ้างแปลเอกสารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ควรตรวจสอบผลงานแปลหรือตรวจสอบประวัติผู้แปลก่อนตัดสินใจ

รับแปลเอกสารกฎหมาย แปลเอกสารกฎหมาย 21 ปี เต็ม พิสูจน์ผลงานแปลได้จาก พิมทรานสเลชั่น

 รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง

 รับแปลพระราชบัญญัติ  แปลพระราชบัญญัติ โดย คุณพูลศักดิ์ ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี เต็ม

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลพระราชบัญญัติภาษาอังกฤษ ให้กับองค์กรธุรกิจ องค์กรของรัฐ จากประสบการณ์การแปลพระราชบัญญัติที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานราชการหลายแห่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปล พรบ. เช่น พรบ. มหาวิทยาลัยของรัฐสำหรับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง พรบ. ที่ประกาศในกาชกิจจานุเบกษา โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลพระราชบัญญัติ กำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลพระราชบัญญัติให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าในปัจจุบันคือ "อัตราค่าบริการแปลราคาถูก" 

สิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจได้ทันทีในกาจ้างแปลเอกสารคือ ค่าแปลราคาถูก  ในทางกลับกัน หากท่านได้รับผลงานแปลพระราชบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษกลับมา โดยผู้แปลไม่มีความรู้ภาษากฎหมาย ใช้คำศัพท์ทั่วไปอันไม่เกี่ยวข้องกับสำนวนกฎหมาย หากลูกค้าไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพียงพอก็อาจจะไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหน แต่หากส่วนราชการมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคณาจารย์ท่านตรวจสอบเพียงเล็กน้อยก็จะทราบทันทีว่าผลงานแปลเหมาะสมที่จำนำไปประกาศให้สารณชนได้รับรู้รับทราบหรือไม่ จะอายชาวต่างชาติหรือไม่เมื่อประกาศสู่สารณะแล้ว โปรดตรวจสอบผลงานแปลที่ศูนย์แปลเอกสารต่างๆ ได้แสดงไว้ หรือให้แปลเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบได้ในเบื้องต้น

รับแปลพระราชบัญญัติ

รับแปลทะเบียนบ้าน article

 รับแปลทะเบียนบ้าน รับจ้างแปลทะเบียนบ้าน จ้างแปลทะเบียนบ้าน แปลทะเบียนบ้านรับรองกงสุล แปลทะเบียนบ้านขอวีซ่า

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
 
pimtranslation555@gmail.com

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการรับแปลทะเบียนบ้านให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาแปลทะเบียนบ้านให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลทะเบียนบ้าน และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลทะเบียนบ้านให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลทะเบียนบ้านในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลทะเบียนบ้าน กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำเล่มทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

รับแปลทะเบียนบ้าน

 

 

รับแปลสูติบัตร article

รับแปลสูติบัตร รับจ้างแปลสูติบัตร จ้างแปลสูติบัตร แปลสูติบัตรรับรองกงสุล แปลสูติบัตรขอวีซ่า

รับแปลสูติบัตร รับจ้างแปลสูติบัตรไทยเป็นอังกฤษ รับรองเอกสารกงสุล จ้างแปลสูติบัตร

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลเอกสารราชการจากไทยเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศโดยให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลสูติบัตร (ใบเกิด) จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ กับสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย โดยแต่ละสถานทูตจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสารที่แตกต่างกัน หากลูกค้าของเราใช้บริการแปลทะเบียนบ้านกับทางเรา จะมีคำแนะนำเพื่อให้สามารถยื่นขอวีซ่าได้ผ่าน โดยไม่ต้องผ่านนายหน้ายื่นวีซ่าแทนท่าน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น

คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการรับแปลสูติบัตรให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลสูติบัตร และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลสูติบัตรให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลสูติบัตรในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลสูติบัตร กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำสูติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

รับแปลสูติบัตร รับแปลใบเกิด รับจ้างแปลสูติ ติดต่อ PIM Translation

การรับแปลสูติบัตรไทยเป็นอังกฤษ สูติบัตรไทยเป็นญี่ปุ่น กรณีที่ลูกค้าจ้างแปลสูติบัตรรับรองกงสุลจากบริษัทอื่น และต้องการแปลสูติบัตรไทยเป็นญี่ปุ่นเพื่อนำไปใช้ ณ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน พิมทรานสเลชั่น ให้บริการแปลสูติบัตรไทยเป็นญี่ปุ่นเพื่อประกอบการนำไปใช้กับเอกสารราชการแปลไทยเป็นอังกฤษที่ผ่านการรับรองจากกงสุลแล้ว เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นจะต้องใช้เอกสารราชการที่ผ่านการรับรองกงสุลแล้ว ประกอบกับเอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ด้วย

การแปลเอกสารรับรองกงสุล สามารถ คลิกตรวจสอบขั้นตอนการรับรองเอกสารกงสุล ได้ที่นี่

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
pimtranslation555@gmail.com

รับแปลหนังสือรับรองโสด article

รับแปลหนังสือรับรองโสด รับจ้างแปลหนังสือรับรองโสด จ้างแปลหนังสือรับรองโสด แปลหนังสือรับรองโสดรับรองกงสุล 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลนภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปลหนังสือรับรองโสดให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 18 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลหนังสือรับรองโสด และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลหนังสือรับรองโสดให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลหนังสือรับรองโสดในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลหนังสือรับรองโสด กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำหนังสือรับรองโสดพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
info@pimtranslation.com
 

 

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

 รับแปลใบเปลียนชื่อ รับแปลหนังสือรองการเปลี่ยนชื่อ

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลใบเปลียนชื่อ รับแปลหนังสือรับรองการเปลียนชื่อตัว รับรองการแปลเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง รับแปลใบเปลียนชื่อเพื่อประกอบการขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ  

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
(ติดต่อคุณเล็ก)

Email:
pimtranslation@yahoo.com
pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

  


รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อสกุล จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังรับรองการเปลี่ยนชื่อ รับแปลหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล

ด้วยประสบการณ์แปลเอกสาราชการอันยาวนาน พิมทรานสเลชั่น จึงได้มีให้บริการแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กรณีที่ลูกค้าต้องการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศเพื่อจดทะเบียนสมรส เพื่อย้ายที่อยู่ถาวร หรือเพื่อขอสัญชาติกรณีเป็นบุตรของชาวต่างชาติและชาวไทย 

ความพร้อมของบุคลากรที่ดำเนินเรื่องรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จึงมีลูกค้าต่างหลั่งไหลกันมาทั่วประเทศ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งเอกสารทาง EMS มายัง พิมทรานสเลชั่น หรือเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง กรณีต้องรีบเดินทางไปต่างประเทศ เรายินดีให้บริการท่านได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

 

รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)

 รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย เอกสารราชการ 20 ปี เต็ม 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวกับสถานทูต และใช้ในธุรกรรมอื่นๆ รับรองการแปลเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า เริ่มแปลโฉนดได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปล พร้อมจัดทำกราฟฟิกผังที่ดิน ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง 

Tel./Fax. 02-1741022  Mobile: 081-4580240
Line ID: 0814580240
ติดต่อแปลโฉนดที่ดิน

Email: pimtranslation@yahoo.com
,pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com
  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 545/285 ซอยมังกร-ขันดี ถนนเทพารักษ์ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 


การรับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด เพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อธุรกิจต่างประเทศ

คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลยินดีให้บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารกฎหมาย แปลโฉนดที่ดิน แปลโฉนดห้องชุด เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ หรือนำไปใช้ในต่างประเทศ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ทันความต้องการของลูกค้า ให้บริการแปลเอกสารด่วนมายาวนานถึง 21 ปี เต็ม ด้วยทีมงานเล็กๆ แต่แข็งแกร่งมากด้วยความรู้ ความสามารถของนักแปลแต่ละด้าน

การแปลโฉนดที่ดิน ส่วนใหญ่ลูกค้านำไปใช้ทำอะไรบ้าง

คำตอบ:  ลูกค้าของ พิมทรานสเลชั่น ติดต่อแปลโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับสถานทูตประเทศที่ลูกค้าต้องการขอวีซ่าว่า ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทรัพย์สินที่อยู่ในเมืองไทย มีที่อยู่ มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ไม่อพยพหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ลูกค้ากำลังขอวีซ่า ฉะนั้นสถานทูตพิจารณาอนุมัติได้ไม่ยาก เพราะไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าของเราจะหลบหนีเข้าเมืองเพื่อไปหางานทำในประเทศนั้นๆ

สิ่งที่ได้จากการให้บริการแปลโฉนดที่ดินกับลูกค้า

ตอบ: พิมทรานสเลชั่น มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปติดต่อกับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจในต่างประเทศ หรือท่านจะเดินทางไปเยี่ยมญาติ เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ หลังจากแปลเอกสารและประทับตรารับรองคำแปลจากทางเราแล้ว ลูกค้านำเอกสารคำแปลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานยื่นขอวีซ่าได้ทันที ไม่ต้องกังวลว่าจะแปลผิดพลาดหรือทำให้ลูกค้าเสียหาย เพราะผู้แปลจะทำการแปลเอกสารพร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนจะรับรองคำแปล กรณีชื่อ นามสกุล ต้องสะกดให้ตรงกับหนังสือเดินทาง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของสถานทูตแต่ละประเทศ

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลโฉนดที่ดิน

1. ลูกค้าส่งต้นฉบับมายังอีเมล์ หรือไลน์ โดยการถ่ายรูปต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลและกำหนดแล้วเสร็จ

2. ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสารโดยโอนค่าบริการและแจ้งผู้แปลทราบ

3. ผู้แปลจัดทำคำแปลและทำกราฟฟิกผังที่ดิน ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของผลงานแปลโฉนดที่ดิน

4. ประทับรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมส่ง EMS ภายในประเทศให้ลูกค้า แจ้งเลขที่ EMS ให้กับลูกค้าเพื่อติดตามตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร

 

 

 

 

 

 

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport จากอังกฤษเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองการแปลเพื่อใช้ขอวีซ่า

ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องการนำ Passport เพื่อไปแจ้งเกิดของบุตรที่กำเนิดในประเทศไทย ติดต่อ Line ID: 0814580240 หรือ โทร. 081-4580240 ดังนั้น โรงพยาบาลจะต้องได้รับ Passport ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการแจ้งเกิดให้กับบุตรของชาวต่างชาติ จึงมีลูกค้าสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลเอกสารดังกล่าว ด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเดินทางมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทาง EMS ได้ทันที

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport รับแปลพาสปอร์ต รับจ้างแปลพาสปอต

เกร็ดความรู้เรื่องการแจ้งเกิดบุตร กรณีมารดา หรือบิดา หรือทั้งมารดาและบิดาไม่มีสัญชาติไทย

กรณี บิดา หรือมารดา  หรือทั้งบิดา และมารดา ไม่มีสัญชาติไทย  มีความจำเป็นต้องแปลหนังสือเดินทางเป็นภาษาไทย เพื่อให้โรงพยาบาลที่บุตรของท่านคลอด นำไปแจ้งการเกิด ณ หน่วยงานของรัฐ กรณีคลอดในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่ทำการเขตแจ้งความประสงค์ให้โรงพยาบาลทำการแปลหนังสือเดินทางเป็นภาษาไทย ประทับรับรองคำแปลจากผู้แปล หรือผู้มีใบอนุญาตในการแปล ซึ่ง พิมทรานสเลชั่น ให้บริการแปลและรับรองเอกสารคำแปลถูกต้อง 

กรณีแจ้งเกิดกับท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด

หากผู้ประสงค์แจ้งเกิดบุตรแจ้งเกิดในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง บริษัทของเราตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงทราบข้อมูลเชิงลึกเรื่องการรับรองเอกสาร มารดาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลสมุทรปราการ ท่านต้องแจ้งเกิดกับ สำนักงานทะเบียน เทศบาลเมืองปากน้อสมุทรปราการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกสูติบัตร แจ้งว่าจะต้องนำเอกสารแปลเป็นไทยและนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุลด้วย แต่ก่อนที่จะรับรองกงสุล ท่านจะต้องนำเอกสารคือหนังสือเดินทางไปขอประทับตราจากสถานทูตก่อนจึงจะนำมาแปลเป็นไทย แล้วนำไปรับรองกงสุล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่รับเอกสารจากลูกค้าโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับลูกค้าและทางบริษัทฯ
ขั้นตอนการขอทราบราคาและกำหนดแปลพาสปอร์ตแล้วเสร็จ

- ลูกค้าถ่ายรูปต้นฉบับส่งภาพมาสอบถามผ่านไลน์ ID: 0814580240 หรืออีเมล์ pimtranslation@yahoo.com
- แจ้งค่าบริการแปลแล้วเสร็จ ลูกค้าสามารถเดินทางมารับเอกสารคำแปลหรือให้จัดส่ง EMS

การสนทนาระหว่างบริษัท และลูกค้าจ้างแปลพาสปอร์ต (Passport)

รับแปลพาสปอร์ต ติดต่อจ้างแปลหนังสือเดินทางกับ พิมทรานสเลชั่น
 

 

รับแปลมรณบัตร

รับจ้างแปลมรณบัตร แปลมรณบัตรด่วน ต้องการติดต่อแปลมรณบัตร ติดต่อ พิมทรานสเลชั่น

รับแปลมรณบัตร รับแปลใบมรณบัตรไทยเป็นอังกฤษ ติดต่อแปลมรณบัตรได้ที่ พิมทรานสเลชั่น

พิมทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารราชการ รับแปลมรณบัตร และรับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ด้วยการให้บริการแปลเอกสารราชการด่วน ที่ลูกค้าสามารถรอรับเอกสารการแปลมรณบัตรได้ภายใน 1 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้น กรณีจ้างแปลใบมรณบัตร 1 ฉบับ ท่านสามารถเดินทางมานั่งรอ หรือติดต่อล่วงหน้าเพื่อให้แปลเอกสารให้แล้วเสร็จและเดินทางมารับมรณบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงาน

 

ติดต่อจ้างแปลมรณบัตร ได้ทาง ไลน์ อีเมล์ หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพื่อขอทราบขั้นตอนการแปลมรณบัตร หากลูกค้าต้องการแปลมรณบัตรเพื่อรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ กรณีนำไปใช้ในการติดต่อธุรกรรมในต่างประเทศ เช่น ขอรับมรณดก หรือขอรับเงินประกัน ฯลฯ จากประเทศที่บุคคลผู้เสียชีวิตมีสัญชาติ หรือประเทศกำเนิด ติดต่อแปลด่วน และรับรองเอกสารกงสุลแบบด่วน หรือปกติ ได้ที่สำนักงาน หรือส่งไปรษณีย์ต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่งเอกชน

ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนใดของประเทศ ท่านสามารถติดต่อจ้างแปลมรณบัตรกับเราได้ทุกเวลา ยินดีให้คำตอบกับทุกท่าน ชื่อที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อแปลมรณบัตร มีดังนี้

ติดต่อแปลมรณบัตรได้ที่ พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลมรณบัตรภาษาอังกฤษด่วน

หน้า 1/1
1
[Go to top]