รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletศูนย์แปลเอกสาร
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletแชร์ประสบการณ์แปลเอกสาร
bulletเล่าสู่กันฟัง/เตือนภัยหญิงไทย
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

ติดต่อเพิ่มเพื่อน เพื่อสอบถามค่าแปลเอกสารรับรองกงสุล

<<ส่งเอกสารราชการประเมินราคา ขอทราบราคาแปลเอกสารราชการ>>

เอกสารราชการ ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญประจำตัวบุคคล ซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้และใช้งานได้ตลอดชีวิต เช่น สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนบ้าน ดังนั้น รัฐบาลแต่ละประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับเอกสารราชการ เนื่องจากการพิสูจน์ตัวบุคคลและสามารถตรวจสอบประวัติของบุคคลนั้นๆ ได้ สถานทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทยจึงต้องพิสูจน์ตัวบุคคลที่ต้องการขอวีซ่าเดินทางไปยังประเทศของตนจะต้องเป็นสุจริตชน มีสัมมาอาชีพที่แน่นอน ไม่มีช่องโหว่แสดงพฤติกรรมว่าจะไปอยู่อาศัยยังประเทศนั้นๆ ดังนั้นคนไทยที่ทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าธุรกิจ จึงต้องจัดเตรียมเอกสารราชการฉบับภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมประทับรับรองจากผู้แปลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะสถานทูตบางแห่งอาจเรียกร้องให้บุคคลที่แปลเอกสารมีใบอนุญาตว่ามีความสามารถในการแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง

พิมทรานสเลชั่น ให้บริการรับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า

- ท่านสามารถจัดส่งเอกสารราชการทางอีเมล์ หรือทางไลน์ เพื่อแปลเอกสารขอวีซ่า Line ID: 0814580240 หรือคลิกสัญลักษณ์ ADD Friend สีเขียวด้านล่างของเว็บไซต์

- สำหรับการรับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล ท่านสามารถจัดส่งเอกสารตัวจริงพร้อมหลักฐานทาง EMS เพื่อความสะดวก รวดเร็วท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนั่งรอให้เสียเวลา

- เรายินดีให้บริการรับแปลเอกสารยื่นรับรองกงสุล รับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ รับรองแบบปกติภายใน 3 วันทำการ

- ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรอเอกสารให้เสียเวลา เราช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยจัดส่งเอกสารรับรองให้ท่านถึงมือ โดยบริการส่งงานแปลเอกสารราชการทาง EMS ฟรี 

บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล รับรองเอกสารราชการ ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลเอกสารราชการ ติดต่อแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารราชการพร้อมนำเอกสารขอยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองโสด พร้อมรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองโสด
รับแปลหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ รับแปลหนังสือให้ความยินยอม
รับแปลทะเบียนสมรส รับแปลใบสำคัญการสมรส รับแปลหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมรส  
รับแปลบัตรประชาชนไทยเป็นอังกฤษ รับแปลบัตรประชาชน  
รับแปลสูติบัตรพร้อมรับรองกงสุล รับแปลสูติบัตรขอวีซ่า รับแปลสูติบัตร  
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทขอวีซ่า รับแปลหนังสือรับรองบริษัท  
รับแปล บอจ. 5 ขอวีซ่า รับแปลบัญชีผู้ถือหุ้นติดต่อการค้า รับแปลหนังสือบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  
รับแปลหนังสือรับรองบุตรใช้ขอวีซ่า รับแปลหนังสือรับรองบุตร  
รับแปลหนังสือสำคัญทางการทหาร รับแปลสด. 9
รับแปลหนังสือรับรองการเกิดรับรองกงสุล รับแปลหนังสือรับรองการเกิด
แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม รับแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
รับแปล คร. 6 รับแปลทะเบียนการหย่า รับแปลใบสำคัญการหย่า
รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า
             ฯลฯ
 
การนำเอกสารไปใช้เพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ในแต่ละประเทศแตกต่างกัน ดังนั้น หากต้องการทราบว่าประเทศที่ท่านต้องการนำไปใช้จะต้องดำเนินการอย่างไรให้สอบถามสถานเอกอัครราชทูตประเทศนั้นๆ ประจำประเทศไทย

ตัวอย่าง

- การแปลเอกสารราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (หนังสือรับรองโสด) ต้องการนำไปจดทะเบียนสมรสในประเทศเกาหลีใต้ ท่านต้องดำเนินการตามขั้นตอนของสถานทูตกำหนดดังนี้

1. ทำการจ้างแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

2. แปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลีพร้อมให้บริษัทฯ ประทับตรารับรองคำแปลโดยระบุชืิ่อผู้แปล

3. นำเอกสารราชการที่ผ่านการรับรองกงสุลแล้วพร้อมกับเอกสารที่แปลเป็นภาษาเกาหลี นำไปรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย

4. ท่านจะได้เอกสารภาษาเกาหลีที่ท่านจ้างแปลไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมตราประทับของสถานเอกอัครทูตนำไปใช้ยังประเทศเกาหลีใต้

5. สถานทูตเกาหลีใต้ จะทำการเก็บเอกสารที่่ท่านจ้างแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษรับรองกงสุลไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ส่งคืนให้กับท่าน และถือว่าเอกสารภาษาเกาหลีที่ผ่านการรับรองจากสถานเอกอัคราชทูตเกาหลีใต้ถือเป็นเอกสารสิ้นสุดแล้ว

(ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ข้อมูลและร่วมแชร์ความรู้ให้กับผู้สนใจต่อไป)


  การรับรองเอกสารด่วน (ค่าธรรมเนียมกรมการกงสุล ต้นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ รวมเป็นเงิน 800 บาท)

  ขั้นตอนคือ การขอรับคิวสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อรับรองเอกสาร 50 คิว หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นการยื่นขอรับรองแบบปกติ 3 วันทำการ (ค่าธรรมเนียมฉบับภาษาไทย 200 บาท ฉบับภาษาอังกฤษ 200 บาท)

ดังนั้น หากลูกค้าเดินทางด้วยตนเองอาจจะไม่ทันเวลาในการยื่นเนื่องจากการจราจรติดขัด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ทางเราสามารถบริการให้ท่านได้โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ผลที่ได้จากการรับรองเอกสาร ท่านจะได้รับเอกสารฉบับแปลและต้นฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีตราประทับของกรมการกงสุล และการติดตราสัญลักษณ์เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ  


การรับรองเอกสารแบบปกติ (ค่าธรรมเนียมกงสุลรับรองเอกสาร ต้นฉบับภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ ชุดละ 400 บาท)

  ขั้นตอนการให้บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ท่านไม่ต้องเดินทางไป - กลับ นั่งรอให้เสียเวลาให้เราบริการท่านโดยที่ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาการทำงานไปทั้งวันของท่าน โดยไม่ทำให้ท่านต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจหรืองานประจำ โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อขอให้เราดำเนินการให้กับท่านโดยมีเอกสารที่ต้องนำไปดำเนินการรับรองกงสุล ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา
1. ท่านจัดส่งต้นฉบับโดยการถ่ายภาพหรือสแกนจัดส่งต้นฉบับมาทาง Line ID 0814580240 เพื่อจัดทำคำแปล
2. จัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมคำร้องเพื่อดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือมอบอำนาจสำหรับรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีนิติบุคคล
1. กรรมการลงลายมือชื่อในคำร้องพร้อมประทับตราบริษัท
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนกรรมการพร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงหนังสือรับรองบริษัท หรืออื่นๆ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240

 บริการรัแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุลระทรวงต่างประเทศ มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารได้ทุกวันทำการ โดยท่านไม่ต้องกังวลและยุ่งยากในการเดินทาง ไม่ต้องฝ่ารถติดให้อารมณ์เสีย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับรองเอกสาร ท่านสามารถนั่งรออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน เราให้บริการท่านและส่งเอกสารถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศฟรี ส่วนค่าไปรษณีย์ EMS ต่างประเทศ ท่านจ่ายตามเกณฑ์ของไปรษณีย์ไทยได้ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าส่งไปรษณีย์ด้วยตัวท่านเอง ปลอดภัยไม่สูญหายเอกสารของท่านได้ครบไม่มีตกหล่น เราให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลด้วยทีมงานมืออาชีพ ตรงต่อเวลาเสมอ

ลูกค้าของเราที่จ้างแปลเอกสารราชการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล มากมายหลากหลายอาชีพและพักอาศัยอยู่ทั่วโลก วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการกับ พิมทรานสเลชั่น เพราะเราคือผู้ให้บริการที่ให้บริการแปลเอกสารด่วน ส่งงานตรงเวลา
ประสบการณ์ตรงจากลูกค้าฝากข่าวมาเล่าให้ฟัง
การเดินทางไปรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุลด้วยตนเอง พบว่ามีความยุ่งยากตั้งแต่เริ่มต้นคือ หาที่จอดรถไม่ได้ รถติด ไปยื่นรับรองเอกสารแทบไม่ทัน ผู้คนมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเข้าแถวยาวเหยียด กว่าจะชำระค่าธรรมเนียม กว่าจะได้ใบเสร็จรับเงินปาเข้าไปบ่าย เอกสารที่ยื่นขอรับรองแบบด่วนได้รับเอกสารเกือบห้าโมงเย็น ถ้ารับรองเอกสารยุ่งยากแบบนี้ใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น ดีกว่า ไม่ต้องเดินทางให้เหนื่อยลำบาก ขนาดนี้....หากท่านต้องการพิสูจน์คำพูดของลูกค้าท่านนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ ท่านสามารถเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง แล้วจะพบว่าจ้างแปลเอกสารรับรองกงสุลกับเราดีกว่า ไม่ต้องเดินทางให้ลำบากค่าใช้จ่ายคุ้มกว่าการไปด้วยตนเอง

 รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุลรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองเอกสาร