รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า

PIM TRANSLATION CO., LTD.

แปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารยื่นกงสุล แปลเอกสารยื่นรับรองกรมการกงสุล รับแปลเอกสารราชการ สะดวก รวดเร็วท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนั่งรอให้เสียเวลา รับแปลเอกสารยื่นรับรองกงสุล รับรองด่วนภายใน 1 วัน รับรองแบบปกติภายใน 3 วัน ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรอเอกสารให้เสียเวลา เราช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยจัดส่งเอกสารรับรองให้ท่านถึงมือ บริการส่ง EMS ฟรี

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  
<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


   บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล รับรองเอกสารราชการ ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสารราชการพร้อมนำเอกสารขอยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ

- รับแปลหนังสือรับรองโสด  

- รับแปลหนังสือให้ความยินยอม  

- รับแปลหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสมรส  

- รับแปลบัตรประชาชน  

- รับแปลสูติบัตร  

- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท  

- รับแปลหนังสือบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  

- รับแปลหนังสือรับรองบุตร  

- รับแปลสด. 9

- รับแปลหนังสือรับรองการเกิด

- รับแปลหนังสือรับรองบุตร

- รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า

ฯลฯ 

      ท่านไม่ต้องนั่่งรอให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงเสียสุขภาพจิตกับการเดินทางเพราะรถติด รวมถึงสูญเสียรายได้ที่ท่านประกอบกิจการงานต่างๆ ให้เราบริการท่าน โดยมีพนักงานให้บริการยื่นขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ


  การรับรองเอกสารด่วน (ค่าธรรมเนียมกรมการกงสุล ต้นฉบับและฉบับแปล รวมเป็นเงิน 800 บาท)

  ขั้นตอนคือ การขอรับคิวสำหรับการยื่นเอกสารเพื่อรับรองเอกสาร 50 คิว หากเลยกำหนดดังกล่าวแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นการยื่นขอรับรองแบบปกติ ดังนั้น หากลูกค้าเดินทางด้วยตนเองอาจจะไม่ทันเวลาในการยื่นเนื่องจากการจราจรติดขัด ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ทางเราสามารถบริการให้ท่านได้โดยท่านไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง ผลที่ได้จากการรับรองเอกสาร ท่านจะได้รับเอกสารฉบับแปลและต้นฉบับอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีตราประทับของกรมการกงสุล และการติดตราสัญลักษณ์เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ  


การรับรองเอกสารแบบปกติ (ค่าธรรมเนียมกงสุลรับรองเอกสาร ต้นฉบับและฉบับแปล ชุดละ 400 บาท)

  ขั้นตอนการให้บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ท่านไม่ต้องเดินทางไป - กลับ นั่งรอให้เสียเวลาให้เราบริการท่านโดยที่ลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาการทำงานไปทั้งวันของท่าน โดยไม่ทำให้ท่านต้องสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจหรืองานประจำ โดยท่านสามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อขอให้เราดำเนินการให้กับท่านโดยมีเอกสารที่ต้องนำไปดำเนินการรับรองกงสุล ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

1. ท่านจัดส่งต้นฉบับโดยการถ่ายภาพหรือสแกนจัดส่งต้นฉบับมาทาง Line ID 0814580240 เพื่อจัดทำคำแปล
2. จัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมคำร้องเพื่อดำเนินการยื่นขอรับรองเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือมอบอำนาจสำหรับรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

กรณีนิติบุคคล

1. กรรมการลงลายมือชื่อในคำร้องพร้อมประทับตราบริษัท
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประชาชนกรรมการพร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงหนังสือรับรองบริษัท หรืออื่นๆ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-4580240

 บริการรัแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุลระทรวงต่างประเทศ มีบุคลากรที่พร้อมให้บริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารได้ทุกวันทำการ โดยท่านไม่ต้องกังวลและยุ่งยากในการเดินทาง ไม่ต้องฝ่ารถติดให้อารมณ์เสีย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับรองเอกสาร ท่านสามารถนั่งรออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน เราให้บริการท่านและส่งเอกสารถึงมือท่านได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศฟรี ส่วนค่าไปรษณีย์ EMS ต่างประเทศ ท่านจ่ายตามเกณฑ์ของไปรษณีย์ไทยได้ ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าส่งไปรษณีย์ด้วยตัวท่านเอง ปลอดภัยไม่สูญหายเอกสารของท่านได้ครบไม่มีตกหล่น เราให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลด้วยทีมงานมืออาชีพ ตรงต่อเวลาเสมอ
Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>