ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
ตัวอย่างงานแปล

แปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลเอกสารด่วน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลฯ รับรองเอกสารโดย NOtary Public ประสบการณ์แปล 18 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง

 

Tel./Fax. 02-1741022 Mobile: 081-4580240
(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
info@pimtranslation.com 

ผลงานแปลต่างๆ ของพิมทรานสเลชั่น ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ผลงานแปลเอกสารราชการ เช่น

แปลทะเบียนบ้าน

แปลบัตรประชาชน

แปลสูติบัตร

แปลหนังสือรับรองโสด

แปล สด. 9

แปลใบเปลี่ยนชื่อ

แปลใบเปลี่ยนชื่อสกุล

แปลหนังสือรับรองบริษัท

แปลเอกสารกฎหมาย ได้แก่

แปลสัญญาเช่า

แปลสัญญาบริการ

แปลสัญญาจะซื้อจะขาย

แปลสัญญาร่วมค้า

แปลสัญญารักษาความลับ

แปลสัญญาจ้าง

แปลสัญญาต่างตอบแทน

แปลสัญญาเช่าช่อง

 

 ผลงานแปลบทคัดย่อ
หน้า 1/1
1
[Go to top]