dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับทำ Resume

รับแปล resume/CV รับแปล SOP (Statement of purpose)  รับแปล LOR (Letter of Recommendation)  

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับทำ Resume รับเขียน Resume รับแปล Resumeภาษาอังกฤษ รับทำ Resume ภาษาไทย รับทำ Resume ภาษาจีน รับทำ Resumeภาษาฝรั่่งเศส รับทำ Resume ภาษาญี่ปุ่น รับทำ Resume ภาษาเกาหลี 


Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

หากท่านมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเพื่อรับการประเมินราคา ต้องการทราบค่าบริการแปลโปรด  


รับแปล Resume  รับแปล Essay 

จากประสบการณ์รับแปลเอกสาร ลูกค้าที่ต้องการจ้างแปล resume หรือ การเขียน Essay ส่วนใหญ่จะนำไปประกอบการสมัครงาน และสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าขอเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ส่วนบุคคลทั่วไป มักจะจ้างแปลเอกสารราชการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าบางท่านเข้ามาอ่านข้อมูลทางเว็บไซต์ของ pimtranslation แล้ว อาจจะสงสัยว่าทางเราไม่รับทำ Resume หรือ Essay จึงไม่ค่อยมีลูกค้าในส่วนนี้เข้ามาใช้บริการมากนัก ซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้สับสนว่าทางเราสามารถทำได้หรือไม่ ขอยืนยันว่าทางเราให้บริการกับลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ การทำ Resume จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยเป็นภาษาือื่นๆ   


รับทำ Resume และเขียน Resume ให้ตรงใจเจ้าของธุรกิจ  

การเขียน Resume เพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ถือเป็นชัยชนะขั้นแรกของผู้สมัครงาน ซึ่งด่านแรกที่ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องพิจารณาก่อนอันดับแรกกรณีที่ท่านเดินทางไปสมัครงานหรือส่งจดหมายสมัครงานก่อนการเรียกสอบสัมภาษณ์ หากท่านไม่มีความรู้ในการเขียน Resume ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรายินดีให้คำปรึกษาและจัดทำให้เสร็จจนสามารถนำไปสมัครงานได้ทันที

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลเรซเม่ (Resume)

1. ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านการทำงาน

2. จัดส่งไฟล์ที่จัดทำประวัติเบื้องต้นมาทางอีเมล์ เพื่อขอทราบอัตราค่าบริการแปลเรซูเม่ (Resume)

3. หากตกลงจ้างแปลและจัดทำเรซูเม่ ลูกค้าโอนค่าบริการรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในอีเมล์ให้ลูกค้าทราบ

4. ดำเนินการจัดทำคำแปลเรซูเม่ ส่งมอบงานทางอีเมล์เมื่อจัดทำแล้วเสร็จ


การประสบความสำเร็จในการสมัครงาน มีสิ่งที่จูงใจให้ผู้รับสมัครสนใจผู้สมัคร

  1. ประวัติการศึกษา หากลูกค้าไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน สิ่งแรกที่ผู้รับสมัครสนใจมากที่สุดคือประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยดี ผลการเรียนดี มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการทำงานขององค์กรนั้น และสิ่งสุดท้ายคือ Resume ซึ่งงานการเขียน Resume ต้องไม่ผิด grammar และใช้ถ้อยคำที่สวยงาม น่าสนใจ
  2. ประวัติการทำงาน หลังจากผู้ประกอบการตรวจสอบประวัติการศึกษาแล้ว หากลูกค้ามีประสบการณ์การทำงาน กรณีที่จบการศึกษามานาน ย่อมสนใจว่าประสบการณ์มีส่วนช่วยองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และสร้างผลกำไรให้กับบริษัทหรือไม่ ไม่ต้องสอนงาน สามารถทำงานในหน้าที่นั้นๆ ได้เลย เป็นสิ่งที่องค์กรจะตัดสินใจเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพท่านนั้นๆ 
  3. ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเข้าทำงาน เช่น สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องมือเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในองค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี 

การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกสัมภาษณ์

  1. การเตรียมข้อมูลประสบการณ์การทำงาน จะต้องอธิบายได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนในประสบการณ์การทำงาน 
  2. การสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในการตอบคำถาม มีความสุภาพ การเปล่งเสียงขณะที่ให้สัมภาษณ์ต้องไม่ติดขัด
  3. ไม่ประหม่าในขณะที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หลายท่าน 

คำพูดที่อยู่ในใจเสมอเมื่อเราได้รับการเรียกสัมภาษณ์คือ เราต้องได้งานแน่นอน เราต้องให้สัมภาษณ์ได้ดีที่สุด 

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com