ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับทำ Resume

รับแปล resume/CV รับแปล SOP (Statement of purpose)  รับแปล LOR (Letter of Recommendation)  

PIM TRANSLATION CO., LTD.

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
<<คลิกส่งข้อมูลที่ต้องการทำ Resume>>

ติดต่อแปลเอกสารผ่าน Line ID: pimtranslation
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,
pimtranslation555@gmail.com

รับทำ Resume รับเขียน Resume รับแปล Resumeภาษาอังกฤษ รับทำ Resume ภาษาไทย รับทำ Resume ภาษาจีน รับทำ Resumeภาษาฝรั่่งเศส รับทำ Resume ภาษาญี่ปุ่น รับทำ Resume ภาษาเกาหลี    

รับเขียน Resume รับทำเรซูเม่ ติดต่อจ้างแปลเรซูเม่ รับแปล Resume

รับแปล Resume  รับแปล Essay   

จากประสบการณ์รับแปลเอกสาร ลูกค้าที่ต้องการจ้างแปล resume หรือ การเขียน Essay ส่วนใหญ่จะนำไปประกอบการสมัครงาน และสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าขอเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทฯ ส่วนบุคคลทั่วไป มักจะจ้างแปลเอกสารราชการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าบางท่านเข้ามาอ่านข้อมูลทางเว็บไซต์ของ pimtranslation แล้ว อาจจะสงสัยว่าทางเราไม่รับทำ Resume หรือ Essay จึงไม่ค่อยมีลูกค้าในส่วนนี้เข้ามาใช้บริการมากนัก ซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้สับสนว่าทางเราสามารถทำได้หรือไม่ ขอยืนยันว่าทางเราให้บริการกับลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ การทำ Resume จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทยเป็นภาษาือื่นๆ      


รับทำ Resume และเขียน Resume ให้ตรงใจเจ้าของธุรกิจ   

การเขียน Resume เพื่อให้ตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงาน ถือเป็นชัยชนะขั้นแรกของผู้สมัครงาน ซึ่งด่านแรกที่ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องพิจารณาก่อนอันดับแรกกรณีที่ท่านเดินทางไปสมัครงานหรือส่งจดหมายสมัครงานก่อนการเรียกสอบสัมภาษณ์ หากท่านไม่มีความรู้ในการเขียน Resume ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรายินดีให้คำปรึกษาและจัดทำให้เสร็จจนสามารถนำไปสมัครงานได้ทันที  

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลเรซเม่ (Resume)

  • ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลด้านการทำงาน
  • จัดส่งไฟล์ที่จัดทำประวัติเบื้องต้นมาทางอีเมล์ เพื่อขอทราบอัตราค่าบริการแปลเรซูเม่ (Resume)
  • หากตกลงจ้างแปลและจัดทำเรซูเม่ ลูกค้าโอนค่าบริการรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในอีเมล์ให้ลูกค้าทราบ
  • ดำเนินการจัดทำคำแปลเรซูเม่ ส่งมอบงานทางอีเมล์เมื่อจัดทำแล้วเสร็จ

  การทำเรซูเม่ให้ประสบความสำเร็จในการสมัครงาน มีสิ่งที่จูงใจให้ผู้รับสมัครสนใจผู้สมัคร  

การเตรียมข้อมุลทำ Resume ประวัติการศึกษา หากลูกค้าไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน สิ่งแรกที่ผู้รับสมัครสนใจมากที่สุดคือประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยดี ผลการเรียนดี มีกิจกรรมที่เอื้อต่อการทำงานขององค์กรนั้น และสิ่งสุดท้ายคือ Resume ซึ่งงานการเขียน Resume ต้องไม่ผิด grammar และใช้ถ้อยคำที่สวยงาม น่าสนใจ

การจัดทำเรซูเม่ ประวัติการทำงาน หลังจากผู้ประกอบการตรวจสอบประวัติการศึกษาจาก Resume ที่ได้รับแล้ว หากลูกค้ามีประสบการณ์การทำงาน กรณีที่จบการศึกษามานาน ย่อมสนใจว่าประสบการณ์มีส่วนช่วยองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และสร้างผลกำไรให้กับบริษัทหรือไม่ ไม่ต้องสอนงาน สามารถทำงานในหน้าที่นั้นๆ ได้เลย เป็นสิ่งที่องค์กรจะตัดสินใจเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพท่านนั้นๆ  

ทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานทำ ความสามารถพิเศษ การทำเรซูเม่ จะต้องระบุคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครเข้าทำงาน เช่น สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เครื่องมือเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในองค์กรนั้นได้เป็นอย่างดี 


การเตรียมตัวเมื่อถูกเรียกสัมภาษณ์

  1. การเตรียมข้อมูลประสบการณ์การทำงาน จะต้องอธิบายได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอนในประสบการณ์การทำงาน 
  2. การสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในการตอบคำถาม มีความสุภาพ การเปล่งเสียงขณะที่ให้สัมภาษณ์ต้องไม่ติดขัด
  3. ไม่ประหม่าในขณะที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์หลายท่าน 

คำพูดที่อยู่ในใจเสมอเมื่อเราได้รับการเรียกสัมภาษณ์คือ เราต้องได้งานแน่นอน เราต้องให้สัมภาษณ์ได้ดีที่สุด

การทำ Resume เพื่อสมัครงาน กรณีผู้สมัครงานยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน (จบการศึกษาใหม่)

สิ่งที่ควรคำนึงถึงว่าผู้สมัครจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์เข้าทำงานหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ สถาบันการศึกษา ผลการเรียน สาขาวิชาที่จบการศึกษาตรงกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ มีคุณสมบัติในการเข้าเป็นพนักงานบริษัทได้หรือไม่ ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้ความสำคัญ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรับเข้าทำงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และสิ่งสำคัญที่ผู้สมัครควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง คือ ความสามารถพิเศษ และการทำกิจกรรมในขณะที่กำลังศึกษาในอดีตที่ผ่านมา และสถานฝึกปฏิบัติงานในช่วงที่อยู่ระหว่างการศึกษา หากเอื้อต่อการทำงานในตำแหน่งที่ตนสมัครก็ยิ่งส่งเสริมให้ได้งานทำได้เร็วขึ้น

 

ดังนั้น หากต้องการได้งานกับบริษัทหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง ต้องศึกษาเบื้องหลังขององค์กรนั้นๆ ว่ามีบุคลากรที่จบการศึกษาจากสถาบันไหน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัคร แต่หากจบการศึกษาจากสถานบันที่องค์กรหรือบริษัทนั้นไม่เคยรับพนักงานจากสถาบันที่ตนจบการศึกษาเลย ผู้สมัครจะต้องมีผลงานโดดเด่น ที่องค์กรตัดสินใจจ้างงานโดยแสดงข้อมูลที่ชัดเจนไว้ในเรซูเม่ ดังนั้นการทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษ องค์กรส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจเรื่องว่าถูกแกรมม่าร์ไหม ไม่ได้สนใจ สนใจแต่เพียงว่าทำงานให้กับองค์กรได้หรือไม่เท่านั้น