รับแปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ

PIM TRANSLATION CO., LTD.

พิมทรานสเลชั่น เป็นบริษัทรับแปลเอกสาร ยินดีให้บริการรับแปลหนังสือรับรองบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ รับแปลหนังสือรับรองบริษัทรับรองกงสุล ประสบการณ์แปล 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง แปลหนังสือรับรองบริษัทยื่นรับรองกงสุล บริการแปลหนังรับรองบริษัทพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปล บอจ. 5 รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  
<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


แปลหนังสือรับรองบริษัท

บริษัทแปลเอกสาร พิมทรานสเลชั่น เป็นบริษัทแปลภาษาให้บริการแปลภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย

คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลเอกสารธุรกิจ แปลสัญญา แปลกฎหมาย ประสบการณ์แปล 20 ปี เต็ม แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาอังกฤษ โดยรับรองคำแปลถูกต้อง เพื่อนำไปยื่นรับรองกับกรมการกงสุล หรือนำไปใช้ในต่้างประเทศ

การแปลหนังสือรับรองบริษัท จะประกอบไปด้วย

1. หนังสือรับรอง หน้าแรกระบุชื่อบริษัท กรรมการบริษัท ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ วัตถุที่ประสงค์มีกี่ข้อ

2. หนังสือรับรอง หน้าที่สอง กฎหมายบังคับการจดทะเบียนนิติบุคคบ ได้แก่ การมีลูกจ้างต้องแจ้งต่อประกันสังคมภายใน 30 วัน การจดทะเบีียนเพื่อเป็นผลทางกฎหมาย และนายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียนได้ หากสาระสำคัญในการจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ

3. วัตถุที่ประสงค์ บริษัทบางแห่งอาจมีเพียงไม่เกิน 5 ข้อ หรือบางบริษัทอาจมีถึง 50 ข้อ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้จดทะเบียนบริษัท

4. บัญชีผู้ถือหุ้น การระบุผู้ถือหุ้นบริษัทอาจมีเพียง 3 คน ตามกฎหมายกำหนดหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการจัดตั้งของคณะกรรมการบริษัท

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท เพื่อขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ
หรือประกอบการยื่นขอวีซ่าขอบุตรเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ลูกค้าในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ นางนา สวนหลวง ประเวศ สมุทรปราการ ปากน้ำ บางปู บางพลี กิ่งแก้ว สำโรง แบริ่ง ต่างเดินทางนำเอกสารราชการ หนังสือรับรองบริษัทมาใช้บริการแปลเอกสารกับเรา รวมทั้งให้รับรองคำแปลเพื่อนำไปใช้ประกอบการขอวีซ่าสำหรับบุตรที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือไปเรียนภาษาในต่างประเทศ ซึ่งการแปลหนังสือรับรองบริษัทสำหรับใช้ประกอบการขอวีซ่าของบุตร ท่านแปลหน้าแรกของหนังสือรับรองบริษัทเพียงหน้าเดียวเท่านั้น ส่วนข้อควรทราบและวัตถุประสงค์ท่านเพียงแต่ถ่ายสำเนาทั้งชุดแนบกับเอกสารคำแปลเพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ทันที เรายินดีให้บริการท่านอย่างสุดความสามารถและรวดเร็วตามที่ท่านต้องการ


รับแปลหนังสือรับรองบริษัทเพื่อจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ

ด้วยบริการแปลเอกสารพร้อมรับรองคำแปลถูกต้องที่รวดเร็วทันใจ ทำให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันบริษัท องค์กรเอกชนต่างตืนตัวเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ตามที่เป็นข่าวเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ทำให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของไทยเสียโอกาสทางธุรกิจและสูญเสียรายได้ที่สร้างมากับคู่ค้าในต่างประเทศ ทำให้องค์กรธุรกิจจำนวนมากใช้บริการแปลหนังสือรับรองกับ พิมทรานสเลชั่น พร้อมให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของท่าน และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย รวมถึงทำให้ลิขสิทธิ์ของท่านสามารถใช้ได้ทั่วโลก