ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลงานด่วน

รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน รับแปลงาน แปลเอกสาร รับแปลภาษา

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ สามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  
(คลิกตรวจสอบค่าบริการรับ-ส่งเอกสาร)

<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>

ลูกค้าส่งต้นฉบับต้องการติดต่อแปลงานด่วน   ทำการชำระค่าแปลงานด่วน    ส่งมอบงานแปลด่วนตามกำหนดที่แจ้งไว้

  แปลงานด่วน ด้วยประสบการณ์รับแปลงานด่วนอันยาวนานเป็นระยะเวลา 21 ปี เต็ม ประสบการณ์นี้มิใช่ประสบการณ์การทำธุรกิจแปลเอกสาร แต่เราลงมือแปลเอง และทำอาชีพแปลเอกสารมาเป็นเวลา 21 ปีเต็ม ดังนั้น งานแปลของเราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ใช้บริการกับเรามายาวนานถึง 21 ปี ฐานข้อมูลลูกค้าของเราจึงมากมาย ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และบุคคลทั่วไป ดังนั้น งานแปลทุกประเภทที่เรารับแปลถือเป็นฐานความรู้ที่สร้างประสบการณ์ให้เราได้พบ ได้เจอกับเอกสารทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าผู้เป็นเจ้าของต้นฉบับจะเป็นเจ้าของภาษาหรือไม่ใช่เจ้าของภาษา ซึ่งเราได้ประสบมาทุกรูปแบบ สิ่งที่นักแปลทุกท่านต้องประสบปัญหาคือเจ้าของต้นฉบับมิใช่เจ้าของภาษา เช่น ชาวอิตาลีเป็นผู้ร่างสัญญาภาษาอังกฤษ ชาวเยอรมันจัดทำเอกสารคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น เราขอยืนยันว่าเราใส่ใจกับงานแปลทุกชิ้น บริการแปลงาน เพราะนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการคำแปลให้ตรงกับความหมายของต้นฉบับ

  รับแปลงานด่วนกฎหมาย ได้แก่  สัญญา คำพิพากษา คำฟ้อง หนังสือราชการ เอกสารด้านกฎหมายต่างๆ

  รับแปลงานด่วนด้านธุรกิจ ได้แก่ ระเบียบบริษัท ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีฯลฯ

  รับแปลงานด่วนด้านวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ทุกสาขาวิชา

  - รับแปลงานด่วนคู่มือเครื่องจักร ได้แก่ คู่มือการใ้ช้เครื่องจักรต่าง ๆ คู่มือความปลอดภัย

  -รับแปลงานด่วนงบการเงิน/บัญชี ได้แก่ งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปี ฯลฯ

  - รับแปลงานด่วนฝรั่งเศส  ผู้แปลเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ได้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาโท มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี

  - รับแปลงานภาษาจีน ผู้แปลมีประสบการณ์แปลมานานกว่า 25 ปี ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้าเป็นอย่างดี

  - รับแปลงานภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลจบการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังระดับประเทศ ผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเสมอมา

-รับแปลงานภาษาเยอรมัน   ผู้แปลเป็นเจ้าของภาษาใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวันและจบการศึกษาด้านภาษาเยอรมันศึกษา

 ผลงานทุกชิ้น เราตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะให้บริการกับท่านอย่างสุดความสามารถ  


  โปรดติดต่อสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.....081-4580240  Tel./Fax. 02-174-1022  pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com
 

  << ตรวจสอบผลงานแปล>> 

ธุรกิจบริการแปลงาน นับวันจะมีผู้ประกอบการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นดรรชนีชีวัดว่า นักแปลในประเทศไทยเริ่มมากขึ้น ดังนั้น สิ่งที่นักแปลพึงมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า เรายึดอาชีพนี้แล้ว ต้องรับผิดชอบต่อผลงานแปลของเราว่าเมื่อเรารับแปลงานด่วนแล้วผลงานของเราจะต้องออกจากมาสมอง และมีการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รับแปลเอกสารราชการ จ้างแปลเอกสารราชการด่วน รับแปลเอกสารขอวีซ่าการแปลงานทุกวันนี้จะมีคำศัพท์ใหม่ๆ และธุรกิจรับแปลงานใหม่เกิดขึ้นเสมอ สิ่งที่ทำให้นักแปลยืนหยัดอยู่ได้ยาวนานคือผลงานแปลของเรา เราต้องเคารพต่อต้นฉบับ ไม่เพียงแต่ความสวยงามสละสลวยของผลงานแปล แต่ผลงานแปลที่ออกมาไม่ตรงกับต้นฉบับแม้แต่น้อย นั่นเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง เพราะต้นฉบับต้องการสื่อให้ทราบอะไรแต่เราแปลไปอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งเรียกภาษาชาวบ้านคือ "ออกทะเล" คือหาจุดมุ่งหมายของต้นฉบับไม่ได้เพราะเราไม่ทราบบริบทของงการรับแปลงาน ชิ้นนั้น กระผมมิได้อวดเก่งหรืออวดอ้างตนเอง แต่อยากจะขอให้แง่คิดกับนักแปลท่านอื่นๆ ว่างานแปลมิใช่ของเล่น หากท่านเล่นกับมันผู้ที่จะต้องผจญกับปัญหาคือผู้จ้างหรืิอลูกค้าของเรา ถ้าลูกค้าพอใจกับผลงานแปลของเราที่แต่เสริมเติมแต่งแล้วดูดีก็เป็นข้อดี แต่ถ้าลูกค้าต้องการความจริงจากต้นฉบับ ลูกค้าจะเกิดความเสียหาย หากมีการฟ้องร้องกันอาจจะแพ้คดีได้เพราะงานแปลไม่ถูกต้อง ผมมีสำนึกในจิตเสมอว่าต้นฉบับมาอย่างเราต้องแปลแบบนั้น ตามหลักทฤษฎีการแปลที่คณาจารย์ผู้สั่งสอนผมมาโดยตลอดว่า เราต้องเคารพต้นฉบับ ผมสำนึกบุญคุณของอาจารย์ที่สั่งสอนผมมาเสมอ อาจารย์ท่านมักจะพร่ำสอนเสมอว่า ต้นฉบับมาอย่างไรก็ต้องแปลไปอย่างนั้น ดังนั้น มีลูกค้าบางท่านที่ไม่พึงพอใจกับผลงานแปลของผม และให้ผมแก้ไขใหม่แต่งข้อความให้สวยงาม ผมจึงขอยืนยันว่าผมทำไม่เป็นครับ...เพราะผมไม่ใช่นักอักษรศาสตร์ ผมเคารพต่อต้นฉบับครับ และผมต้อขอขอบพระคุณผู้มีประคุณทุกท่าน คณาจารย์ที่สั่งสอนผมมา ลูกค้าที่ใช้บริการเสมอมา รวมถึงขอบคุณอาจารย์ของผมที่แนะนำเพื่อนๆ ของอาจารย์มาใช้บริการกับผมเสมอมา ผมขอปฏิญาณว่าผมจะทำงานแปลให้ดีที่สุดตามที่อาจารย์ได้ให้ความไว้วางใจผม แนะนำเพื่อนๆ มาใช้บริการกับผมเสมอ ...ผมไม่เคยลืมพระคุณของอาจารย์ อาจารย์คือบุคคลที่ผมเคารพอาจารย์เสมออยู่ในใจผมเสมอ....พูลศักดิ์
...ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทย อยู่ภาคไหน ตำบลไหน เราสามารถให้
บริการรับแปลงานกับท่านได้ทุกที่ เพราะการติดต่อสื่อสารปัจจุบันจะมีการจัดส่งต้นฉบับและฉบับแปลทางอีเมล์ ซึ่งสร้างความสะดวกทั้งผู้รับและผู้ส่ง ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าการติดต่อกับลูกค้าทุกแห่งในประเทศไทยมิได้เป็นอุปสรรค์สำหรับการรับแปลงานของเรา เรายินดีให้คำปรึกษากับท่านเกี่ยวกับเรื่องคำแปลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำแปลต่างๆ ได้ตลอดเวลา เรายินดีที่จะไขข้อข้องใจเรื่องการใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับประโยคต่างกรรมต่างวาระ โดยคุณพูลศักดิ์ จะไขข้อข้องใจให้กับท่าน หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแปล....เรายินดี เต็มใจให้คำปรึกษา....โทรสอบถามได้ที่ 081-4580240


 รับแปลงานด่วน     

ไม่ว่างานท่านจะด่วนขนาดไหน เราสามารถรับแปลงานด่วน ให้กับท่านได้ทันทีไม่มีวันหยุด ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแปลงานด่วน ได้ที่ 081-4580240 การแปลงานด่วนนี้จะได้ทันทีหากเป็นเอกสารราชการ เช่น แปลงานทะเบียนบ้าน แปลงานด่วนบัตรประชาชน แปลงานด่วนสูติบัตร แปลงานด่วนหนังสือรับรองบริษัท แปลงานด่วนทะเบียนสมรส เป็นต้น หากท่านต้องการรับงานแปลด่วนทันที่ ท่านสามารถเดินทางมารอรับเอกสารได้ที่สำนักงานแปลเอกสารด่วนอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการรับแปลงานด่วน จ้างแปลงานด่วน รับจ้างแปลงานด่วน ติดต่อแปลงานด่วน

การแปลงานได้วันละ 20 -30 หน้า ทำได้จริงหรือ แต่ทางเราทำไม่ได้แน่นอนเพราะงานแปลคืองานที่ต้องใช้สมองในการคิดคำและการ ตรวจทานผลงานแปลเพื่อเสร็จสิ้น  งานแปลทุกงานลูกค้าต้องการงานคุณภาพ หากแปลแบบส่งๆ ปั่นๆ ให้เร็วเข้าว่าไว้โดยไม่มีการสอบทานความผิดพลาดเกิดขึ้นร้อยละร้อยแน่นอน ดังคำขำๆ ที่ชอบพูดกันเสมอในวางการนักแปล คือ "นักแปลก๋วยเตี๋ยวเรือ" "งานนะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลวกๆ เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เสร็จ" เราต้องขอน้อมรับว่าเราทำไม่ได้จริงๆ การแปลเอกสารด่วนแปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล เจ้าของบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลกฎหมาย ซึ่งเป็นนักแปลอิสระมาเป็นเวลา 20 ปี เต็ม ทำ งานแปลตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 24.00 น. ทุกวัน เป็นเวลา 21 ปีเต็ม ผู้ที่ประจำอยู่ในสำนักงานรอรับงานแปลคือเจ้าของบริษัท มิใช่นักแปลอื่นๆ ที่ต้องจ้างมานั่งรองานที่สำนักงาน แต่เราคือผู้แปลเอง คุณพูลศักดิ์ เจ้าของบริษัทฯ รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ และรับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารธุรกิจมาโดยตลอด 20 ปี ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการแปลงานดังกล่าว สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่้างเหมาะสมและหลากหลาย หากท่านต้องการงานที่มีความถูกต้อง ยื่นกรมการกงสุล หรือสถานฑูต โปรดวางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น ท่านจะไม่ผิดหวัง โดยเรามีทีมงานให้บริการกับท่านทุกระดับ หากท่านต้องการงานแปลที่ถูกต้องคุณภาพสูง...ราคาย่อมสูงตามคุณภาพ...แต่หากท่านต้องการงานแปลที่คุณภาพเทียบเท่ากับศูนย์แปลแห่งอื่นๆ ทางเรามีทีมงานแปลระดับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ นักศึกษาทุนต่างประเทศ อาทิเช่น นักศึกษาทุนประเทศเบลเยี่ยม นักศึกษาทุนประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาทุนประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

<<หน้าแรก>>