ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
แปลเอกสารเพื่อสังคม

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม แปลเอกสารให้ภิกษุสงฆ์ สมาคมที่ไม่หวังผลกำไร 


แปลเอกสาร เพื่อสังคมอันแท้จริง

 การแปลเอกสารเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เราทำมาโดยตลอด การบริจาคด้วยสมองโดยการแปลงานให้กับภิกษุสงฆ์ สามเณร และสมาคม องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ทางเราทำมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ ก็ต้องคำนึงถึงงานแปลที่ทางเราได้รับจากลูกค้าและมีการจัดตารางเวลาสำหรับงานแปลที่รับมาจากลูกค้าว่าจะไม่กระทบต่องานประจำที่ได้รับงานมาแล้วนั้น ทางเรายินดีทำเพื่อสังคม โดยที่เราไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน สิ่งใดที่ทางเราจะทำเพื่อให้สังคมสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสุข สงบ และทำให้ผู้ที่ด้อยกว่าเราได้มีความสุข เรายินดี เช่น ทางเราได้แปลเอกสารขอบริจาคกายอุปกรณ์ให้กับสมาคมคนพิการ โดยมิได้คิดค่าบริการใดๆ ซึ่งเป็นความสบายใจที่ได้ และความอิ่มในบุญที่เราตั้งใจทำเพื่อสังคมต่อไป เราจะไม่หยุดที่จะทำดีต่อสังคมและเพื่อศาสนาต่อไป...ขอให้ทุกท่านประสบความสุข สมหวัง ดังสิ่งที่ปรารถนา...

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]