ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)

 รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย เอกสารราชการ 20 ปี เต็ม 

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวกับสถานทูต และใช้ในธุรกรรมอื่นๆ รับรองการแปลเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า เริ่มแปลโฉนดได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปล พร้อมจัดทำกราฟฟิกผังที่ดิน ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง 

Tel./Fax. 02-1741022  Mobile: 081-4580240
Line ID: 0814580240
ติดต่อแปลโฉนดที่ดิน

Email: pimtranslation@yahoo.com
,pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com
  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 545/285 ซอยมังกร-ขันดี ถนนเทพารักษ์ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 


การรับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด เพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศหรือติดต่อธุรกิจต่างประเทศ

คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลยินดีให้บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารกฎหมาย แปลโฉนดที่ดิน แปลโฉนดห้องชุด เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ หรือนำไปใช้ในต่างประเทศ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยบริการที่รวดเร็ว ทันใจ ทันความต้องการของลูกค้า ให้บริการแปลเอกสารด่วนมายาวนานถึง 21 ปี เต็ม ด้วยทีมงานเล็กๆ แต่แข็งแกร่งมากด้วยความรู้ ความสามารถของนักแปลแต่ละด้าน

การแปลโฉนดที่ดิน ส่วนใหญ่ลูกค้านำไปใช้ทำอะไรบ้าง

คำตอบ:  ลูกค้าของ พิมทรานสเลชั่น ติดต่อแปลโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับสถานทูตประเทศที่ลูกค้าต้องการขอวีซ่าว่า ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทรัพย์สินที่อยู่ในเมืองไทย มีที่อยู่ มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ไม่อพยพหรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ลูกค้ากำลังขอวีซ่า ฉะนั้นสถานทูตพิจารณาอนุมัติได้ไม่ยาก เพราะไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าของเราจะหลบหนีเข้าเมืองเพื่อไปหางานทำในประเทศนั้นๆ

สิ่งที่ได้จากการให้บริการแปลโฉนดที่ดินกับลูกค้า

ตอบ: พิมทรานสเลชั่น มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปติดต่อกับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจในต่างประเทศ หรือท่านจะเดินทางไปเยี่ยมญาติ เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ หลังจากแปลเอกสารและประทับตรารับรองคำแปลจากทางเราแล้ว ลูกค้านำเอกสารคำแปลดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานยื่นขอวีซ่าได้ทันที ไม่ต้องกังวลว่าจะแปลผิดพลาดหรือทำให้ลูกค้าเสียหาย เพราะผู้แปลจะทำการแปลเอกสารพร้อมให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนจะรับรองคำแปล กรณีชื่อ นามสกุล ต้องสะกดให้ตรงกับหนังสือเดินทาง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของสถานทูตแต่ละประเทศ

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลโฉนดที่ดิน

1. ลูกค้าส่งต้นฉบับมายังอีเมล์ หรือไลน์ โดยการถ่ายรูปต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลและกำหนดแล้วเสร็จ

2. ลูกค้าตกลงจ้างแปลเอกสารโดยโอนค่าบริการและแจ้งผู้แปลทราบ

3. ผู้แปลจัดทำคำแปลและทำกราฟฟิกผังที่ดิน ส่งมอบงานให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของผลงานแปลโฉนดที่ดิน

4. ประทับรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมส่ง EMS ภายในประเทศให้ลูกค้า แจ้งเลขที่ EMS ให้กับลูกค้าเพื่อติดตามตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง
รับแปลทะเบียนบ้าน article
รับแปลสูติบัตร article
รับแปลหนังสือรับรองโสด article
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport
รับแปลมรณบัตร