รับแปลภาษาสเปน รับจ้างแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาสเปนเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสเปน
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาสเปน

รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาสเปนเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นสเปน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลภาษาสเปน แปลภาษาไทยเป็นภาษาสเปน แปลภาษาสเปนเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาสเปน โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์แปลภาษาสเปน และภาษาเยอรมัน ประสบการณ์ 5 ปี ทำงานแปลเต็มเวลา สามารถให้บริการท่านได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลภาษาสเปน

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com
<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>
<<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


รับแปลภาษาสเปน  

ปัจจุบัน พิมทรานสเลชั่น ได้ให้บริการรับแปลภาษาสเปน ซึ่งมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศ และในยุคของการติดต่อธุรกิจการหรือทำธุรกิจต่างๆ ที่มีการติดต่อกับองค์กรธุรกิจต่างๆ ในประเทศสเปน รวมถึงการนำเข้า - ส่งออกสินค้าต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศสเปนเริ่มเพิ่มมากขึ้น เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแปลภาษาสเปนสำหรับลูกค้าที่นำเข้าสินค้า เครื่องจักรจากประเทศสเปน รับแปลคู่มือภาษาสเปน รับแปลเอกสารราชการภาษาสเปน และจดหมายติดต่อสื่อสารด้วยภาษาสเปน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เป็นภาษาสเปน โดยท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับเพื่ขอรับการประเมินราคาแปลภาษาสเปนจาก พิมทรานสเลชั่น เรายินดีส่งใบเสนอราคาหรือแจ้งค่าบริการให้ท่านทราบหลังจากจัดส่งต้นฉบับเพื่อขอรับการประเมินราคาภายใน 1 ชั่วโมง ท่านจะได้รับใบเสนอราคาและอัตราค่าบริการแปลภาษาสเปน อันได้แก่ รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสเปน รับแปลภาษาสเปนเป็นภาษาไทย รับแปลภาษาสเปนเป็นภาษาอังกฤษ และรับแปลภาษาอังกฤษ


เป็นภาษาสเปน โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลภาษาสเปน และมีประสบการณ์แปลมายาวนานกว่า 10 ปี เรายินดีให้บริการท่านไม่ว่าท่านจะตกลงจ้างแปลภาษาสเปนกับเราหรือไม่ก็ตาม   

ปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะนำอัตราค่าบริการมาเปรียบเทียบราคาว่าองค์กรธุรกิจรับแปลภาษาสเปนรายใดเสนอราคาต่ำสุด โดยอาจจะมิได้ตรวจสอบผลงานแปลใดๆ เรายินดีให้ท่านตรวจสอบผลงานแปลภาษาสเปนที่ผ่านมา โดยท่านสามารถจัดส่งอีเมล์เข้ามาสอบถามหรือขอตรวจสอบผลงานแปลภาษาสเปนได้ตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ข้างต้น ด้วยบริการที่รวดเร็ว และท่านสามารถทราบได้ทันที สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามเพียงอัตราค่าบริการโดยมิได้จัดส่งต้นฉบับเพื่อให้ทางเราตรวจสอบก่อนแจ้งค่าบริการ ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ไม่สามารถแจ้งอัตราค่าบริการท่านได้โดยมิได้จัดส่งต้นฉบับ หากทางเราแจ้งค่าบริการให้กับท่านทราบโดยทางเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นเอกสารด้านใด ซึ่งอาจจะเกินความสามารถของผู้แปลซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นภายหลังที่ลูกค้าตัดสินใจจ้างแปลภาษาสเปนโดยใช้อัตราค่าบริการมาเป็นตัวตัดสินใจได้

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com