dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาพม่า โดยเจ้าของภาษา จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (พม่า: ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်อังกฤษ: University of Yangon)

ปัจจุบัน พิมทรานสเลชั่น ได้รับความร่วมมือกับคณาจารย์ภาษาพม่า จบการศึกษาปริญญาตรี จากประเทศเมียนมาร์ ปริญญาโทจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) แปลงานในระดับชำนาญการ ประสบการณ์เป็นล่ามพนักงานบริษัทเมียนมาร์และไทย ใช้ภาษาที่สวยงามและให้บริการได้ทันทีที่ตกลงจ้าง

เอกสารภาษาไทยเป็นพม่าที่รับแปลได้แก่

- แปลข้อบังคับบริษัทภาษาพม่า

- แปลสัญญาจ้างพนักงานภาษาพม่า

- แปล ISO ภาษาพม่า

- แปลรายละเอียดการทำงานภาษาพม่า

- แปลขั้นตอนการปฏิบัติงานภาษาพม่า

- แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาพม่า

ฯลฯ

 <<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>