รับแปลภาษาพม่า
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลภาษาพม่า

รับแปลภาษาพม่า โดยเจ้าของภาษา จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (พม่า: ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်อังกฤษ: University of Yangon)

 รับแปลภาษาพม่า โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด 

รับแปลเอกสารภาษาพม่า รับแปลสัญญาภาษาพม่า รับแปลเอกสารโบรชัวร์ไทยเป็นพม่า โดยอาจารย์เจ้าของภาษาจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากประเทศอังกฤษ ประสบการณ์แปลไทยเป็นพม่าและแปลพม่าเป็นไทยมากกว่า 10 ปี

รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาไทยเป็นพม่า จ้างแปลภาษาพม่า ติดต่อแปลภาษาพม่า

 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>>


ปัจจุบัน พิมทรานสเลชั่น ได้รับความร่วมมือกับคณาจารย์ภาษาพม่า จบการศึกษาปริญญาตรี จากประเทศเมียนมาร์ ปริญญาโทจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) แปลงานในระดับชำนาญการ ประสบการณ์เป็นล่ามพนักงานบริษัทเมียนมาร์และไทย ใช้ภาษาที่สวยงามและให้บริการได้ทันทีที่ตกลงจ้าง

เอกสารภาษาไทยเป็นพม่าที่รับแปลได้แก่

- แปลข้อบังคับบริษัทภาษาพม่า

- แปลสัญญาจ้างพนักงานภาษาพม่า

- แปล ISO ภาษาพม่า

- แปลรายละเอียดการทำงานภาษาพม่า

- แปลขั้นตอนการปฏิบัติงานภาษาพม่า

- แปลหนังสือรับรองบริษัทภาษาพม่า

ฯลฯ


ตัวอย่างผลงานแปลภาษาไทยเป็นภาษพม่า

รับแปลภาษาพม่า รับแปลไทยเป็นพม่า ติดต่อแปลภาษาพม่า พิมทรานสเลชั่น รับแปลภาษาพม่าถูกต้องครบถ้วน ส่งงานตรงเวลา

 บริษัท พิมทรานสเลชั่น มีบุคลากรด้านการรับแปลภาษาพม่า จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ และเป็นพนักงานบริษัทระดับประเทศ ที่มีสำนักงานบริษัทอยู่ในประเทศไทยและประเทศเมียนมา ลูกค้าวางใจใช้บริการแปลภาษาพม่า ที่เป็นภาษาที่ถูกต้อง ใช้ภาษาในระดับสูง มิใช่ภาษาทั่วไปหรือภาษาระดับล่าง ลูกค้าต้องการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่าเช่น แปลข้อบังคับบริษัทเป็นภาษาพม่า แปลงานโฆษณาภาษาพม่า แปลแคตาล็อกภาษาพม่า ติดต่อ พิมทรานสเลชั่น ได้ทันที