ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport จากอังกฤษเป็นไทย พร้อมประทับตรารับรองการแปลเพื่อใช้ขอวีซ่า

ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีลูกค้าเป็นจำนวนมากที่ต้องการนำ Passport เพื่อไปแจ้งเกิดของบุตรที่กำเนิดในประเทศไทย ติดต่อ Line ID: 0814580240 หรือ โทร. 081-4580240 ดังนั้น โรงพยาบาลจะต้องได้รับ Passport ฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อประกอบการแจ้งเกิดให้กับบุตรของชาวต่างชาติ จึงมีลูกค้าสนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลเอกสารดังกล่าว ด้วยความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเดินทางมารับด้วยตนเองหรือจัดส่งทาง EMS ได้ทันที

รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport รับแปลพาสปอร์ต รับจ้างแปลพาสปอต

เกร็ดความรู้เรื่องการแจ้งเกิดบุตร กรณีมารดา หรือบิดา หรือทั้งมารดาและบิดาไม่มีสัญชาติไทย

กรณี บิดา หรือมารดา  หรือทั้งบิดา และมารดา ไม่มีสัญชาติไทย  มีความจำเป็นต้องแปลหนังสือเดินทางเป็นภาษาไทย เพื่อให้โรงพยาบาลที่บุตรของท่านคลอด นำไปแจ้งการเกิด ณ หน่วยงานของรัฐ กรณีคลอดในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ที่ทำการเขตแจ้งความประสงค์ให้โรงพยาบาลทำการแปลหนังสือเดินทางเป็นภาษาไทย ประทับรับรองคำแปลจากผู้แปล หรือผู้มีใบอนุญาตในการแปล ซึ่ง พิมทรานสเลชั่น ให้บริการแปลและรับรองเอกสารคำแปลถูกต้อง 

กรณีแจ้งเกิดกับท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด

หากผู้ประสงค์แจ้งเกิดบุตรแจ้งเกิดในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง บริษัทของเราตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงทราบข้อมูลเชิงลึกเรื่องการรับรองเอกสาร มารดาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลสมุทรปราการ ท่านต้องแจ้งเกิดกับ สำนักงานทะเบียน เทศบาลเมืองปากน้อสมุทรปราการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกสูติบัตร แจ้งว่าจะต้องนำเอกสารแปลเป็นไทยและนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุลด้วย แต่ก่อนที่จะรับรองกงสุล ท่านจะต้องนำเอกสารคือหนังสือเดินทางไปขอประทับตราจากสถานทูตก่อนจึงจะนำมาแปลเป็นไทย แล้วนำไปรับรองกงสุล

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่รับเอกสารจากลูกค้าโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับลูกค้าและทางบริษัทฯ
ขั้นตอนการขอทราบราคาและกำหนดแปลพาสปอร์ตแล้วเสร็จ

- ลูกค้าถ่ายรูปต้นฉบับส่งภาพมาสอบถามผ่านไลน์ ID: 0814580240 หรืออีเมล์ pimtranslation@yahoo.com
- แจ้งค่าบริการแปลแล้วเสร็จ ลูกค้าสามารถเดินทางมารับเอกสารคำแปลหรือให้จัดส่ง EMS

การสนทนาระหว่างบริษัท และลูกค้าจ้างแปลพาสปอร์ต (Passport)

รับแปลพาสปอร์ต ติดต่อจ้างแปลหนังสือเดินทางกับ พิมทรานสเลชั่น
 

 
การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง
รับแปลทะเบียนบ้าน article
รับแปลสูติบัตร article
รับแปลหนังสือรับรองโสด article
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)
รับแปลมรณบัตร