ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลหนังสือรับรองโสด article

รับแปลหนังสือรับรองโสด รับจ้างแปลหนังสือรับรองโสด จ้างแปลหนังสือรับรองโสด แปลหนังสือรับรองโสดรับรองกงสุล 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลนภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการแปลหนังสือรับรองโสดให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 18 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลหนังสือรับรองโสด และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลหนังสือรับรองโสดให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลหนังสือรับรองโสดในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลหนังสือรับรองโสด กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำหนังสือรับรองโสดพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
info@pimtranslation.com
 

 


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง
รับแปลทะเบียนบ้าน article
รับแปลสูติบัตร article
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)
รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport
รับแปลมรณบัตร