ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลทะเบียนบ้าน article

 รับแปลทะเบียนบ้าน รับจ้างแปลทะเบียนบ้าน จ้างแปลทะเบียนบ้าน แปลทะเบียนบ้านรับรองกงสุล แปลทะเบียนบ้านขอวีซ่า

Tel./Fax. 02-1741022    Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
 
pimtranslation555@gmail.com

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ หรือใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปล ได้รับความไว้วางใจใช้บริการในการรับแปลทะเบียนบ้านให้กับบุคคลทั่วไปมาตลอดระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี รวมทั้งให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ โดยผู้จ้างสามารถจัดส่งต้นฉบับภาษาไทย ได้ทางอีเมล์ เพื่อจัดส่งใบเสนอราคาแปลทะเบียนบ้านให้กับท่านทราบ โดยจะระบุอัตราค่าบริการแปลทะเบียนบ้าน และกำหนดแล้วเสร็จ เงื่อนไขการชำระค่าบริการแปลทะเบียนบ้านให้ท่านทราบในครั้งเดียวกันนั้น

รับแปลทะเบียนบ้านในเขตสมุทรปราการ ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ที่สำนักงาน

ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารคำแปลทะเบียนบ้าน กรณีต้องการนำไปใช้ในการขอวีซ่า โดยใช้ระยะเวลาแปล 1 ชั่วโมง/ฉบับ หากต้องการนำเอกสารไปรับรองณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ท่านสามารถนำเล่มทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน โดยเราจะจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจไว้สำหรับท่านเพื่อประกอบการยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่

รับแปลทะเบียนบ้าน

 

 


หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :การแปลเอกสารกฎหมาย

รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง
รับแปลสูติบัตร article
รับแปลหนังสือรับรองโสด article
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลโฉนดที่ดิน รับแปลโฉนดห้องชุด(คอนโด)
รับแปลหนังสือเดินทาง รับแปล Passport
รับแปลมรณบัตร