dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
แปลเอกสาร

แปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารด่วน รับแปลบทคัดย่อ แปลเอกสาร  บริการแปลเอกสาร

PIM TRANSLATION CO., LTD.

 บริษัทแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม รับรองเอกสารโดย Notary Public ประสบการณ์แปล 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา 

Tel./Fax. 02-1741022    
Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Line ID: 0814580240  
Email: 
pimtranslation@yahoo.com, 
pimtranslation@hotmail.com, 
pimtranslation555@gmail.com

ตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร   


 บริการแปลเอกสาร 

รับแปลเอกสารกฏหมาย ได้แก่ สัญญาต่างๆ คำฟ้อง คำพิพากษา กฏกระทรวง หนังสือราชการ ฯลฯ
รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร เอกสารจัดตั้งบริษัท ฯลฯ
รับแปลเอกสารทางบัญชี ได้แก่
งบการเงิน รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯลฯ
รับแปลเอกสารการประมูล ได้แก่ เอกสารการประมูลทางราชการ เอกสารการประมูลบริษัทเอกชน ฯลฯ
รับแปลเอกสารประกอบการสมัครทำงาน ได้แก่ Resu
me และ จดหมายสมัครงานเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทชั้นนำ
รับแปล
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกรายงานการประชุม สัมนา ใบรับรองต่างๆ
รับแปลแผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวต่างๆ
รับแปลเอกสารคู่มือต่างๆ คู่มือผู้ใช้งาน คู่มือเครื่องจักร ฯลฯ 
 

ผลงานแปล 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-458-0240 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น.
 

หน้าแรกรับแปลเอกสาร 

 Tag:
|รับแปลเอกสาร| รับแปลภาษา | รับแปลสัญญา |รับแปลกฎหมาย |รับแปลงาน| แปลเอกสาร|รับแปลเอกสารด่วน|รับแปลเอกสารราชการ|
|รับแปลบทคัดย่อ| รับแปลคู่มือ |รับแปลโฆษณา |แปลงาน |รับแปลภาษาญี่ปุ่น |รับแปลภาษาฝรั่งเศส|รับแปลภาษาเยอรมัน|
รับแปลภาษาเกาหลี |รับแปลภาษาจีน|ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด