ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
แปลเอกสาร

บริษัทรับแปลเอกสารในจังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย email: pimtranslation@yahoo.com

เพิ่มเพื่อน รับแปลเอกสารด่วน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
ขอทราบราคาแปลเอกสารด่วน คลิกส่งเอกสารขอทราบราคาจาก PIM Translation

สามารถสอบถามเรื่องการรับแปลเอกสารด่วนได้ที่ 081-458-0240  Line ID: pimtranslation ได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 22.00 น.

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้บริการแปลเอกสารของบริษัท องค์กรธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบนความถูกต้อง ด้วยราคายุติธรรมสมกับผลงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจตลอดมา ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  


 บริการแปลเอกสาร 

  • รับแปลเอกสารกฏหมาย ได้แก่ สัญญาต่างๆ คำฟ้อง คำพิพากษา กฏกระทรวง หนังสือราชการ ฯลฯ
  • รับแปลเอกสารราชการ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร เอกสารจัดตั้งบริษัท ฯลฯ
  • รับแปลเอกสารทางบัญชี ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ฯลฯ
  • รับแปลเอกสารการประมูล ได้แก่ เอกสารการประมูลทางราชการ เอกสารการประมูลบริษัทเอกชน ฯลฯ
  • รับแปลเอกสารประกอบการสมัครทำงาน ได้แก่ Resume และ จดหมายสมัครงานเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทชั้นนำ
  • รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอกรายงานการประชุม สัมนา ใบรับรองต่างๆ
  • รับแปลแผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวต่างๆ
  • รับแปลเอกสารคู่มือต่างๆ คู่มือผู้ใช้งาน คู่มือเครื่องจักร ฯลฯ   

[คลิกตรวจสอบผลงานแปล] 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด