ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
การรับรองจากกรมการกงสุล

การรับแปลเอกสารราชการพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

Line ID: 0814580240 e-mail:pimtranslation@yahoo.com

เพิ่มเพื่อน
 <<<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
ขอทราบราคาแปลเอกสารด่วน คลิกส่งเอกสารขอทราบราคาจาก PIM Translation

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ยินดีให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสาร

ตามเว็บไซต์ของ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ www.mfa.go.th มีรายละเอียดการรับรองเอกสาร ที่ผู้สนใจสามารถดำเนินการรับรองเอกสารด้วยตนเอง หรือ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วน เพื่อขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ หรืออาจใช้บริการแปลเอกสาร

การให้บริการแปลเอกสารราชการพร้อมให้บริการนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
เรียนท่านผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสารราชการทุกท่านทราบ เนื่องจากมีผู้ติดต่อขอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ โดยจะนำเอกสารที่จ้างแปลไปรับรองด้วยตนเองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ  ขอเรียนให้ทราบว่าทางเราไม่สามารถให้บริการท่านได้ เนื่องจากจะมีปัญหากับผู้จ้างในภายหลังที่มีการแก้ไขเอกสารจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งขอแจ้งให้ท่านทราบว่าไม่ว่าท่านจะจ้างแปลเอกสารจากศูนย์แปลเอกสารแห่งใด จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และมีการแก้ไขทุกแห่ง ดังนั้น หากท่านต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับรองเอกสาร ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือจัดจ้างผู้แปลได้ที่กรมการกงสุล ซึ่งจะมีนายหน้าหรือศูนย์แปลเอกสารมากมายให้ท่านเลือก และหากมีความผิดพลาด ท่านสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองตามที่ท่านตัดสินใจ

 

Tel./Fax. 02-1741022 
Mobile: 081-4580240 
Line ID: 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com