แปลเอกสาร รับแปลงานประมูล แปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทน รับรองคำแปล
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
รับแปลงานประมูล

แปลเอกสาร รับแปลงานประมูล แปลงานประมูลยื่นกับส่วนราชการ พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

PIM TRANSLATION CO., LTD. 

แปลเอกสาร รับแปลงานประมูล  รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม  ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน 20 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

Tel./Fax. 02-1741022
Mobile: 081-4580240
Line ID 0814580240

(ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com

pimtranslation@hotmail.com
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


การยื่นประมูลกับส่วนราชการจำเป็นต้องมีการแปลเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตามระเบียบของส่วนราชการแต่ละแห่ง พิมทรานสเลชั่น มีประสบการณ์การแปลเอกสารประมูลมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมกับประทับตรารับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ลูกค้าหลายรายให้ความไว้วางใจใช้บริการตลอดมา ด้วยการแปลที่ประณีตและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน มิให้ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น หากท่านได้รับการเสนอราคาที่สูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น จึงขอชี้แจงลูกค้าที่สนใจใช้บริการทุกท่านทราบว่า ผลงานแปลของเราได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง และใช้เวลาในการแปลเอกสารรวมถึงการตรวจสอบผลงานแปลอย่างละเอียด word by word จึงมั่นใจว่า หากท่านใช้บริการกับเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง ด้วยการทุ่มเททั้งแรงกายและสมอง รวมถึงประสบการณ์อันยาวนานของผู้แปล และงานประมูลทุกฉบับอยู่บนความเสี่ยงของผู้แปล เนื่องจากหากมีการแปลผิดพลาดอาจถูกถอนใบอนุญาตได้ หากงานแปลที่ลูกค้าส่งมาเพื่อขอรับการประเมินราคาจากบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแล้วผู้แปลไม่มีความรู้ในศาสตร์ที่จะแปลเอกสารนั้นๆ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากงานแปลพร้อมรับรองคำแปลเพื่อนำไปประมูลกับหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ลูกค้าอาจได้รับข่าวสารอยู่เนือง ๆ ว่ามีผู้แปลที่ไม่มีความสามารถแล้วรับรองคำแปล ผลลัพธ์ภายหลังคือถูกถอนใบอนุญาตฯ ซึ่งไม่คุ้มกับความเสี่ยงดังกล่าว ผู้แปลงานประมูลเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรา คือ งานแปลของท่านได้ทันทีหากมานั่งรอ เพราะเราทำการแปลด้วยตนเองมิได้ส่งต่อให้นักแปลท่่านอื่น จึงสามารถซักถามข้อสงสัยได้ทันทีไม่เสียเวลา ธุรกิจการแปลส่วนใหญ่เป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างนักแปลและลูกค้า เราไม่มิได้เป็นตัวกลาง แต่เราเป็นผู้แปลโดยตรง จึงขอมอบคุณภาพของงานให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างเต็มความสามารถของเรา หากท่านสงสัยเกี่ยวกับการแปลหรือคำแปลที่ได้ดำเนินการแปลให้กับท่าน ท่านสามารถซักถามได้ทันที ...

โปรดไว้วางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น ขอรับรองผลงานทุกชิ้นเกิดจากความรู้ความสามารถของเราโดยตรง และหากมีข้อสงสัยลูกค้าสามารถตรวจสอบและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้กับผู้แปลคือ คุณพูลศักดิ์ ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อผ่านคนกลางและผู้แปล เพราะเราเป็นผู้ให้บริการแปลเอง.....  


การรับรองเอกสาร 

การรับรองคำแปลเอกสารถูกต้อง ซึ่งมีผลผูกพันกับผู้แปลที่ลงลายมือชื่อรับรองคำแปล ดังนั้น เอกสารที่ท่านจะนำไปใช้ยื่นกับส่วนราชการเพื่อขอเข้าร่วมประมูลกับส่วนราชการ หากลูกค้าจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาเพื่อให้คุณพูลศักดิ์แปลและรับรองคำแปล ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากต้นฉบับมีคำแปลอย่างไรเรามีความจำเป็นต้องแปลไปตามเอกสารต้นฉบับนั้นๆ หากลูกค้าแก้ไขโดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่นอกเหนือจากเอกสารที่ส่งให้กับทางเราแปลให้ เราขอยืนยันคำแปลดังกล่าวตามต้นฉบับ และทางเราขอยืนยันว่าประสบการณ์แปลเอกสารด้านกฎหมายและเอกสารราชการคุณพูลศักดิ์ มีประสบการณ์แปลมายาวนานถึง 20 ปี และมีการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการแปลกฎหมายโดยมีคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปลคำศัพท์ที่ถูกต้องตามภาษากฎหมาย ซึ่งมีลูกค้าบางท่านอาจไม่พึงพอใจที่ทางเราไม่สามารถแก้ไขคำแปลให้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมันมิใช่คำแปลที่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเราได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 


Email :
รายละเอียดที่ต้องการแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :