แปลเอกสาร รับแปลงานประมูล แปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทน รับรองคำแปล
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletศูนย์แปลเอกสาร
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletแชร์ประสบการณ์แปลเอกสาร
bulletเล่าสู่กันฟัง/เตือนภัยหญิงไทย
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
รับแปลงานประมูล

แปลเอกสาร รับแปลงานประมูล แปลงานประมูลยื่นกับส่วนราชการ พิมทรานสเลชั่น 081-4580240

PIM TRANSLATION CO., LTD. 

แปลเอกสาร รับแปลงานประมูล  รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม  ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน 21 ปี ผู้แปลเป็นเจ้าของบริษัทสามารถแปลงานได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้าง รวดเร็วทันใจ ครบถ้วนถูกต้อง  

ติดต่อแปลเอกสารงานประมูล รับแปลเอกสารงานประมูล 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 


การยื่นประมูลกับส่วนราชการจำเป็นต้องมีการแปลเอกสาร

  • ตามระเบียบของส่วนราชการแต่ละแห่ง พิมทรานสเลชั่น มีประสบการณ์การแปลเอกสารประมูลมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมกับประทับตรารับรองคำแปลเอกสารถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ลูกค้าหลายรายให้ความไว้วางใจใช้บริการตลอดมา ด้วยการแปลที่ประณีตและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน มิให้ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น หากท่านได้รับการเสนอราคาที่สูงกว่าศูนย์แปลแห่งอื่น จึงขอชี้แจงลูกค้าที่สนใจใช้บริการทุกท่านทราบว่า
  • ผลงานแปลของเราได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง และใช้เวลาในการแปลเอกสารรวมถึงการตรวจสอบผลงานแปลอย่างละเอียด word by word จึงมั่นใจว่า หากท่านใช้บริการกับเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
  • ด้วยการทุ่มเททั้งแรงกายและสมอง รวมถึงประสบการณ์อันยาวนานของผู้แปล และงานประมูลทุกฉบับอยู่บนความเสี่ยงของผู้แปล เนื่องจากหากมีการแปลผิดพลาดอาจถูกถอนใบอนุญาตได้ หากงานแปลที่ลูกค้าส่งมาเพื่อขอรับการประเมินราคาจากบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแล้วผู้แปลไม่มีความรู้ในศาสตร์ที่จะจ้างแปลเอกสารนั้นๆ ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากงานแปลพร้อมรับรองคำแปลเพื่อนำไปประมูลกับหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
  • ลูกค้าอาจได้รับข่าวสารอยู่เนือง ๆ ว่ามีผู้แปลที่ไม่มีความสามารถแล้วรับรองคำแปล ผลลัพธ์ภายหลังคือถูกถอนใบอนุญาตฯ ซึ่งไม่คุ้มกับความเสี่ยงดังกล่าว
  • ผู้แปลงานประมูลเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นจุดเด่นของเรา คือ งานแปลของท่านได้ทันทีหากมานั่งรอ เพราะเราทำการแปลด้วยตนเองมิได้ส่งต่อให้นักแปลท่่านอื่น จึงสามารถซักถามข้อสงสัยได้ทันทีไม่เสียเวลา ธุรกิจการรับแปลเอกสารส่วนใหญ่เป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างนักแปลและลูกค้า เราไม่มิได้เป็นตัวกลาง แต่เราเป็นผู้แปลโดยตรง จึงขอมอบคุณภาพของงานให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างเต็มความสามารถของเรา หากท่านสงสัยเกี่ยวกับการแปลหรือคำแปลที่ได้ดำเนินการแปลให้กับท่าน ท่านสามารถซักถามได้ทันที ...
  • โปรดไว้วางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น ขอรับรองผลงานทุกชิ้นเกิดจากความรู้ความสามารถของเราโดยตรง และหากมีข้อสงสัยลูกค้าสามารถตรวจสอบและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้กับผู้แปลคือ คุณพูลศักดิ์ ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อผ่านคนกลางและผู้แปล เพราะเราเป็นผู้ให้บริการแปลเอง.....  

การรับรองเอกสาร 

  • การรับรองคำแปลเอกสารถูกต้อง ซึ่งมีผลผูกพันกับผู้แปลที่ลงลายมือชื่อรับรองคำแปล ดังนั้น เอกสารที่ท่านจะนำไปใช้ยื่นกับส่วนราชการเพื่อขอเข้าร่วมประมูลกับส่วนราชการ หากลูกค้าจัดส่งเอกสารต้นฉบับมาเพื่อให้คุณพูลศักดิ์แปลและรับรองคำแปล ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากต้นฉบับมีคำแปลอย่างไรเรามีความจำเป็นต้องแปลไปตามเอกสารต้นฉบับนั้นๆ หากลูกค้าแก้ไขโดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่นอกเหนือจากเอกสารที่ส่งให้กับทางเราแปลให้ เราขอยืนยันคำแปลดังกล่าวตามต้นฉบับ และทางเราขอยืนยันว่าประสบการณ์แปลเอกสารด้านกฎหมายและเอกสารราชการคุณพูลศักดิ์ มีประสบการณ์แปลมายาวนานถึง 21 ปี และมีการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการแปลกฎหมายโดยมีคณาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปลคำศัพท์ที่ถูกต้องตามภาษากฎหมาย ซึ่งมีลูกค้าบางท่านอาจไม่พึงพอใจที่ทางเราไม่สามารถแก้ไขคำแปลให้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมันมิใช่คำแปลที่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเราได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หมายเลขโทรศัพท์ :
Email :
รายละเอียดการติดต่อจ้างแปลเอกสาร :
แนบไฟล์รูปภาพ :
วัน -เดือน-ปี :