ตรวจสอบ EMS
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ตรวจสอบ EMS
วิธีตรวจสอบการส่งเอกสาร
วันที่ 12/08/2015  18:21:53 PM ,ผู้เข้าชม : 713

 เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น 

รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษากัมพูชา

 

          บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ได้จัดส่งเอกสาร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เอกสารรับรองกงสุล เอกสารที่ได้รับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม การแปลเอกสารพร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องเพื่อนำไปประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS โดยท่านสามารถตรวจสอบหมายเลข EMS และตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารว่าเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด หรือบุคคลใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก <<ลิงค์ของไปรษณีย์ไทย>>

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

2. ป้อนรหัส EMS ของท่านลงในช่องป้อนข้อมูล

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

 

3. คลิกเม้าส์ที่ลูกศรเพื่อเลื่อนลูกศรให้ไปอยู่ด้านขวามือ

รับแปลเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร EMS

4. แสดงสถานะการจัดส่งเอกสาร

5. คลิก เพื่อแสดงลายมือชื่อผู้รับเอกสาร

 แปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>  

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

ติดต่อ โทร. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 Line ID: 0814580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

สถานที่ตั้งสำนักงาน:
Website: https://www.แปลเอกสารด่วน.net
            https://www.pimtranslation.com
            http://www.รับแปลเอกสารด่วน.com

ตรวจสอบ EMS 8-12-59
วันที่ 24/05/2017  22:51:06 PM ,ผู้เข้าชม : 42

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 8 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228019943TH

 แปลคู่มือ

บจก. บูห์เล่อร์
กรุงเทพฯ
 
ER228019957TH แปลงบการเงิน
PSI Co., Ltd.
นครปฐม
 
ER228019965TH
แปลเอกสารราชการ คุณไพรินทร์
กรุงเทพฯ

 

ตรวจสอบ EMS 6-12-59
วันที่ 24/05/2017  22:46:25 PM ,ผู้เข้าชม : 46

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 6 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228371744TH

 แปลเอกสารราชการ

บจก. เอ็น เค มีเดีย
กรุงเทพฯ
 
ER228390743TH แปลเอกสารราชการ คุณภคนันท์ กรุงเทพฯ
ER228390757TH แปลเอกสารราชการ คุณนิศานาถ กรุงเทพฯ
ER228390765TH แปลเอกสารราชการ คุณอุบลวรรณ กรุงเทพฯ

 

ตรวจสอบ EMS 30-11-59
วันที่ 24/05/2017  22:43:53 PM ,ผู้เข้าชม : 48

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 30 พฤศจิกายน 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228369839TH

 แปลภาษาอังกฤษ

บจก. พีแอนด์ปภพ
กรุงเทพฯ
 
ER228369842TH แปลเอกสารราชการ
คุณราชัน
กรุงเทพฯ
 
ตรวจสอบ EMS 29-11-59
วันที่ 24/05/2017  22:35:03 PM ,ผู้เข้าชม : 46

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 29 พฤศจิกายน 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228198520TH

 แปลเอกสารประมูล

บจก. สยามอินเตอร์ฯ
กรุงเทพฯ
 
ER228198533TH แปลเอกสารราชการ
คุณนันท์นภัสต์
กรุงเทพฯ
 
ER228198547TH
แปลจีนเป็นอังกฤษ บจก. ติ่งเฟิงแพคเกจจิ้ง
สมุทรปราการ  


หน้า 1/46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  [ถัดไป]
[Go to top]