ตรวจสอบ EMS
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัตินักแปล
bulletผลงานแปล
bulletอัตราค่าบริการ
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อ แปลเอกสาร
bulletรับแปลสัญญา
bulletรับแปลเอกสารกฎหมาย
bulletรับแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletรับแปลงบการเงิน
bulletรับแปลหนังสือรับรองบริษัท
bulletรับแปลเอกสาร สมุทรปราการ
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลบทคัดย่อ
bulletรับทำ Resume
bulletรับถอดเทป และ Subtitle
bulletรับแปลภาษาฝรั่งเศส
bulletรับแปลภาษาญี่ปุ่น
bulletรับแปลภาษาเกาหลี
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาเยอรมัน
bulletรับแปลภาษาสเปน
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลเอกสารด่วน
bulletรับแปลงาน
bulletรับแปลงานด่วน
bulletการรับรองจากกรมการกงสุล
bulletเกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
bulletเรื่องเล่านักแปลอิสระ
bulletรายชื่อลูกค้าจ้างแปลเอกสาร
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletรับแปลกฎหมาย-แปลเอกสารกฎหมาย
วิธีตรวจสอบการส่งเอกสาร
วันที่ 12/08/2015  18:21:53 PM ,ผู้เข้าชม : 1039

 เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 

บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคล มีวัตถุที่ประสงค์เพื่อดำเนินกิจการรับแปลเอกสาร รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น 

รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาสเปน รับแปลภาษาโรมาเนีย รับแปลภาษาลารับแปลภาษากัมพูชา(เขมร)

          บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ได้จัดส่งเอกสาร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ เอกสารรับรองกงสุล เอกสารที่ได้รับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม การแปลเอกสารพร้อมประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องเพื่อนำไปประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS โดยท่านสามารถตรวจสอบหมายเลข EMS และตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารว่าเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด หรือบุคคลใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิก <<ลิงค์ของไปรษณีย์ไทย>>

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

2. ป้อนรหัส EMS ของท่านลงในช่องป้อนข้อมูล

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบ EMS

 

3. คลิกเม้าส์ที่ลูกศรเพื่อเลื่อนลูกศรให้ไปอยู่ด้านขวามือ

รับแปลเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร EMS

4. แสดงสถานะการจัดส่งเอกสาร

รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบการส่งเอกสารด่วนจาก PIM Translation

5. คลิก เพื่อแสดงลายมือชื่อผู้รับเอกสาร

 รับแปลเอกสารด่วน ตรวจสอบการส่งเอกสารด่วนจาก PIM Translation

<<คลิกตรวจสอบค่าบริการรับแปลเอกสาร>>
<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 
<<ส่งต้นฉบับขอทราบค่าบริการแปลเอกสาร>> 

ติดต่อ โทร. 02-1741022 Mobile: 081-4580240 Line ID: 0814580240
email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation555@gmail.com

สถานที่ตั้งสำนักงาน:
Website: https://www.แปลเอกสารด่วน.net
            https://www.pimtranslation.com
            http://www.รับแปลเอกสารด่วน.com

ตรวจสอบ EMS 13-12-59
วันที่ 26/09/2017  11:47:21 AM ,ผู้เข้าชม : 144

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 13 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228445257TH

 แปลคู่มือ

บจก. บูห์เล่อร์
กรุงเทพฯ
 
ER228445265TH แปลเอกสารสัญญา
บจก. เอ็กเซลเล้นท์ บิสซิเนส
กรุงเทพฯ
 
ER228445274TH
แปลเอกสารราชการ คุณสกนธ์
กรุงเทพฯ

ER228445288
แปลเอกสารราชการ

คุณมนฑิดา

กรุงเทพฯ

 

ตรวจสอบ EMS 8-12-59
วันที่ 24/05/2017  22:51:06 PM ,ผู้เข้าชม : 223

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 8 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228019943TH

 แปลคู่มือ

บจก. บูห์เล่อร์
กรุงเทพฯ
 
ER228019957TH แปลงบการเงิน
PSI Co., Ltd.
นครปฐม
 
ER228019965TH
แปลเอกสารราชการ คุณไพรินทร์
กรุงเทพฯ

 

ตรวจสอบ EMS 6-12-59
วันที่ 24/05/2017  22:46:25 PM ,ผู้เข้าชม : 224

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 6 ธันวาคม 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228371744TH

 แปลเอกสารราชการ

บจก. เอ็น เค มีเดีย
กรุงเทพฯ
 
ER228390743TH แปลเอกสารราชการ คุณภคนันท์ กรุงเทพฯ
ER228390757TH แปลเอกสารราชการ คุณนิศานาถ กรุงเทพฯ
ER228390765TH แปลเอกสารราชการ คุณอุบลวรรณ กรุงเทพฯ

 

ตรวจสอบ EMS 30-11-59
วันที่ 24/05/2017  22:43:53 PM ,ผู้เข้าชม : 226

วันที่จัดส่งเอกสาร EMS 30 พฤศจิกายน 2559

เลขที่ EMS จ้างแปลเอกสาร ชื่อผู้รับเอกสาร จังหวัด ชื่อผู้รับเอกสาร
ER228369839TH

 แปลภาษาอังกฤษ

บจก. พีแอนด์ปภพ
กรุงเทพฯ
 
ER228369842TH แปลเอกสารราชการ
คุณราชัน
กรุงเทพฯ
 
หน้า 1/46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  [ถัดไป]
[Go to top]